Skróty klawiszowe:

Urząd Miejski
Dzisiaj w Zawierciu
Wkrótce

Wydział Gospodarczy

Strona główna » Urząd Miejski » Samorząd » Komórki organizacyjne UM » Wydział Gospodarczy

Wydział Gospodarczy - WG

po. Naczelnika: Grzegorz Haładyń

tel: 32 67 217 22

gospodarczy@zawiercie.eu

Do zakresu działania Wydziału Gospodarczego należy w szczególności:

1.   Prowadzenie kancelarii ogólnej Urzędu w tym rejestru pism przychodzących i wychodzących
z Urzędu.

2.   Prowadzenie archiwum zakładowego.

3.   Planowanie i rozliczanie środków budżetowych w ramach działalności wydziału.

4.   Prowadzenie spraw związanych z prenumeratą i rozdzielaniem wydawnictw urzędowych
i prasy.

5.   Prowadzenie ewidencji i rozliczanie zamawianych pieczęci urzędu.

6.   Planowanie i realizacja inwestycji, remontów kapitalnych i bieżących budynku Urzędu.

7.   Gospodarka środkami rzeczowymi (zakup inwentarza ruchomego, materiałów i pomocy biurowych).

8.   Prowadzenie spraw związanych z zabezpieczeniem przeciwpożarowym Urzędu oraz gminnymi jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej.

9.   Prowadzenie spraw dotyczących przyznawania ryczałtów i limitów kilometrowych dla pracowników Urzędu za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych.

10. Realizacja zadań Gminy w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz współdziałanie z gminnymi jednostkami OSP oraz rozliczanie w tym zakresie kart drogowych.

11. Prowadzenie gospodarki taborem samochodowym Urzędu.

12. Nadzór nad mieniem Urzędu, utrzymywanie czystości i porządku w budynku Urzędu oraz wokół niego.

13. Wykonywanie zadań związanych z obsługą funduszu sołeckiego.

14. Obsługa uroczystości odbywających się w siedzibie Urzędu.

15. Prowadzenie tablicy ogłoszeń w Urzędzie.

16. Prowadzenie spraw związanych z łącznością w Urzędzie, w tym centrali telefonicznej.

17. Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczaniem  budynku Urzędu.

18. Realizowanie zadań obronnych wynikających z zakresu zadań wydziału.

 • ZAWIERCIE - CZYSTA GMINA
 • Uniwersytet Dziecięcy w Zawierciu
 • Portal mapowy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wersji wektorowej
 • Lokale użytkowe do wynajęcia
 • Zawiercie w liczbach
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Zawierciański Senior
 • Dla Dzieci i Rodziców
 • Platforma Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu
 • Zawierciańska Karta Dużej Rodziny
 • Straż Miejska
 • System Informacji Przestyrzennej Geoinfo 6
 • Obwieszczenia
 • Fundusze Strukturalne
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
 • Herb i logo miasta
 • Internetowa Telewizja Zawiercie
 • Portal Kulturalne Zawiercie
 • Mapa AED w Zawierciu
 • Projekty edukacyjne

Urząd Miejski w Zawierciu
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 494 12 65, fax +48 32 67 215 13
e-mail: urzad@zawiercie.eu

Portal internetowy Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Zawiercie jest miastem leżącym w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Niewątpliwym atutem miasta jest bliskość aglomeracji śląskiej. Wykorzystując swe położenie, Zawiercie od kilku lat wzmacnia swój wizerunek jako centrum obsługi ruchu turystycznego dla Jury, przez co przyciąga nowe inwestycje i pobudza przedsiębiorczość wśród mieszkańców Zawiercia i okolic.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna