Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Urząd Miejski

Poradnik Interesanta

Wydział Strategii, Rozwoju Miasta, Portfela Programów i Projektów

Wydział Strategii, Rozwoju Miasta, Portfela Programów i Projektów

Naczelnik: Marzena Małek

Telefon: 32 494 12 45

Pok. nr 209

Do zakresu działania Wydziału Strategii Rozwoju Miasta, Portfela Programów i Projektów – WSR należy w szczególności:

1. Zarządzanie projektami finansowanymi ze środków zewnętrznych:

a) Koordynowanie działań w zakresie pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na realizację projektów kluczowych dla rozwoju Miasta.

b) Wdrażanie i zarządzanie Projektem w zakresie rzeczowym i finansowym zgodnie z Harmonogramem Realizacji Projektu, Planem Płatności, Harmonogramem Rzeczowo - Finansowym, procedurami oraz obowiązującymi przepisami prawa.

c) Koordynacja działań związanych z opracowaniem wniosków i aplikacji ze źródeł zewnętrznych.

d) Koordynacja działań związanych z podpisaniem umów z instytucjami zewnętrznymi.

e) Przygotowanie sprawozdań z realizacji projektów realizowanych ze środków zewnętrznych.

f) Współpraca z instytucjami zewnętrznymi przyznającymi dofinansowanie projektów.

g) Koordynacja zadań związanych z przygotowaniem projektów wpływających na rozwój innowacyjny miasta i przygotowaniem mechanizmów ich finansowania.

2. W zakresie działań wynikających z promocji funduszy zewnętrznych:

a) Współpraca z samorządami, organizacjami pozarządowymi w zakresie integracji działań dla pozyskiwania środków na rzecz rozwoju lokalnego.

b) Przygotowanie informacji o realizacji projektów finansowanych ze środków zewnętrznych.

3. W zakresie zadań związanych ze współpracą z Instytucjami Pośredniczącymi, Jednostkami Badawczymi oraz Uczelniami pod kątem współpracy z Gminą:

a) Koordynacja zadań związanych z współpracą z Jednostkami Badawczymi i Uczelniami w zakresie wspólnych projektów.

b) Współpraca z Instytucjami Pośredniczącymi I i II stopnia w zakresie rozwoju Gminy oraz jej Mieszkańców.

4. W zakresie zadań zw. z rozwojem i strategią:

a) Koordynacja działań związanych z tworzeniem, aktualizacją oraz monitorowaniem strategii rozwoju miasta oraz innych strategii gminnych (jednostki np. MOPS).

b) Współpraca i monitorowanie przygotowania, wdrażania i realizacji programów sektorowych realizujących strategię rozwoju miasta.

c) Wprowadzanie, aktualizacja i udostępnianie wybranych danych publicznych mających szczególne znaczenie dla rozwoju i innowacyjności Miasta i jego mieszkańców.

d) Przygotowywanie raportów o rozwoju Miasta.

e) Koordynacja planów rozwojowych Miasta z planami jednostek administracji rządowej i samorządowej (opiniowanie).

f) Prowadzenie identyfikacji należności między programami i projektami.  

g) Przechowywanie i gromadzenie informacji.

h) Prowadzenie bazy dokumentów strategicznych.

i) Monitorowanie analiz rynku przedsięwzięć.

j) Realizacja zadań obronnych wynikających z zakresu zadań wydziału.

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

wyszukaj

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.