Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Urząd Miejski

Poradnik Interesanta

Urząd Stanu Cywilnego

WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ

WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

1.Wniosek o wydanie:

-  zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby.

- zaświadczenie o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego  

- zaświadczenie o stanie cywilnym

2.Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.

3.Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.

4. Pełnomocnictwo (przypadku działania przez pełnomocnika)

 

OPŁATY:

24 zł - zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby.

24 zł - zaświadczenie o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego  

38 zł - zaświadczenie o stanie cywilnym

Opłaty skarbowej można dokonać w kasie Urzędu Miasta w Zawierciu przy ul. Leśnej 2 lub w Urzędzie Skarbowym przy ul. Leśnej 8.

Przelewem na konto o numerze:

Bank PEKAO SA95 1240 2975 1111 0010 4312 8173

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTU:

Urząd Stanu Cywilnego w Zawierciu.

Zawiercie 42-400 ul. Piastowska 1

tel. 32 6722676

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Stanu Cywilnego w Zawierciu.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

1. Niezwłocznie (gdy akt znajduje się w Systemie Rejestrów Państwowych lub           w USC Zawierciu)

2. Po wprowadzeniu do rejestru stanu cywilnego przez właściwe USC (gdy akt został sporządzony poza Zawierciem)

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wydanie zaświadczenia.

TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji, odmawiającej dokonania czynności, wydanej przez Kierownika USC w Zawierciu, przysługuje odwołanie do Wojewody Śląskiego w Katowicach, za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

1. Podmioty uprawnione do uzyskania zaświadczenia:

osoba, której akt dotyczy, jej wstępny, zstępny, rodzeństwo, małżonek, przedstawiciel ustawowy oraz inne osoby, które wykażą interes prawny – art. 45 Prawo o a.s.c.

Podmioty uprawnione do uzyskania zaświadczenia o stanie cywilnym – osoba której akt dotyczy (art. 49 ust. 3 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego)

2. Interes prawny ma miejsce, gdy przedstawienie odpisu aktu stanu cywilnego ma istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, co należy udokumentować np. wezwaniem sądu lub organu administracji do przedłożenia tego dokumentu.

3. W przypadku składania dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, należy uiścić opłatę skarbową 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej lub przepis prawa stanowi o konieczności osobistego złożenia wniosku).

4. Osoby posiadające podpis elektroniczny lub profil zaufany ePUAP mogą złożyć powyższe wnioski drogą elektroniczną poprzez elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej.

PODSTAWA PRAWNA:

  1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r.- Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2018r. poz.2224 ze zm.)
  2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz.U. z 2018r. poz. 1044 ze zm.).

ZAŁĄCZNIKI:

          >> Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym <<

 

Aktualizacja 10.07.2019

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

wyszukaj

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.