Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Urząd Miejski

Poradnik Interesanta

Urząd Stanu Cywilnego

WYDAWANIE ODPISÓW AKTU STANU CYWILNEGO

WYDAWANIE ODPISÓW AKTU STANU CYWILNEGO

WDAWANIE ODPISÓW AKTU STANU CYWILNEGO

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1.Wniosek o wydanie odpisu skróconego / zupełnego/ wielojęzycznego aktu stanu cywilnego.

2.Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.

3.Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.

4.Pełnomocnictwo (w przypadku działania przez pełnomocnika)

 

OPŁATY:

22 zł – opłata skarbowa za odpis skrócony/wielojęzyczny,

33 zł – opłata skarbowa za odpis zupełny,

17 zł – opłata inna za wydanie formularza wielojęzycznego

Opłaty skarbowej można dokonać w kasie Urzędu Miasta w Zawierciu przy ul. Leśnej 2 lub w Urzędzie Skarbowym przy ul. Leśnej 8.

Przelewem na konto o numerze:

Bank PEKAO SA95 1240 2975 1111 0010 4312 8173

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTU:

Urząd Stanu Cywilnego w Zawierciu.

Zawiercie 42-400 ul. Piastowska 1

tel. 32 6722676

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Stanu Cywilnego w Zawierciu.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

1. Niezwłocznie (gdy akt znajduje się w Systemie Rejestrów Państwowych)

2. 7 dni roboczych (gdy akt został sporządzony w USC Zawiercie)

3. 10 dni roboczych (gdy akt został sporządzony poza Zawierciem)

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego

TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji, odmawiającej dokonania czynności, wydanej przez Kierownika USC w Zawierciu, przysługuje odwołanie do Wojewody Śląskiego w Katowicach, za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

1. Z rejestru stanu cywilnego wydaje się odpisy zupełne, skrócone aktów stanu cywilnego,

2. Podmioty uprawnione do uzyskania odpisów:

osoba, której akt dotyczy, jej wstępny, zstępny, rodzeństwo, małżonek, przedstawiciel ustawowy oraz inne osoby, które wykażą interes prawny.

3. Interes prawny ma miejsce, gdy przedstawienie odpisu aktu stanu cywilnego ma istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, co należy udokumentować np. wezwaniem sądu lub organu administracji do przedłożenia tego dokumentu.

4. W przypadku składania dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, należy uiścić opłatę skarbową 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

5. Osoby posiadające podpis elektroniczny lub profil zaufany ePUAP mogą złożyć powyższe wnioski drogą elektroniczną poprzez elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej.

Informujemy, że odpis aktu stanu cywilnego w formie elektronicznej może być wykorzystany wyłącznie w systemach informatycznych instytucji, do których jest przekazywany. Wydruk takiego odpisu nie jest dokumentem urzędowym.

Do odpisów skróconych wydawanych za granicę istnieje możliwość uzyskania formularza wielojęzycznego w języku państwa Unii Europejskiej, w którym odpis ma być przedłożony.

PODSTAWA PRAWNA:

  1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r.-Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2018r. poz.2224 ze zm.)
  2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz.U. z 2018r. poz. 1044 ze zm.).
  3. Ustawa z dnia 04.04.2019r. (Dz.U z 2019r. poz. 860) o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

ZAŁĄCZNIKI:

  1. Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego.
  2. Wniosek o wydanie formularza wielojęzycznego

Aktualizacja 27.05.2019

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

wyszukaj

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.