Skróty klawiszowe:

Dzisiaj w Zawierciu
Wkrótce

Udostępnianie dokumentacji związanej z dowodem osobistym

Strona główna » Poradnik Interesanta » Wydział Spraw Obywatelskich » Dowody Osobiste » Udostępnianie dokumentacji związanej z dowodem osobistym

PROCEDURA URZĘDU MIEJSKIEGO W ZAWIERCIU

Udostępnianie dokumentacji związanej z dowodem osobistym

 

Wydział / Referat załatwiający sprawę:
Wydział Spraw Obywatelskich

Do kogo adresowana jest procedura:
Osoby, która ma interes prawny lub faktyczny

Forma załatwienia sprawy:
Udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym

Wymagane dokumenty (załączniki):
Wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym

Opłaty:
31 zł – wpłaty można dokonać  w kasie Urzędu Miejskiego – parter lub na konto Urząd Miejski Zawiercie
 

Bank PEKAO SA 95 1240 2975 1111 0010 4312 8173Termin załatwienia sprawy:
1 miesiąc od dnia złożenia kompletnego wniosku

Pokój, w którym można uzyskać informacje:
W Biurze  Obsługi Interesantów w holu głównym Urzędu Miejskiego – parter
Pokój nr 4 - parter

Telefon, e-mail:

Tel. 32 67 216 61 do 63  wew. 117, 32 494 12 15


Formularz wniosku (druk do pobrania)
Wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym

Podstawa prawna:

1.    Art. 75 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (tekst jednolity: Dz. U.  z 2016 r. poz. 391 z późn. zm.)
2.    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz.1604)
3.    Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.)
4.    Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 783 z późn. zm.)
5.    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 319)


Tryb odwołania:
Od decyzji o odmowie udostępnienia danych przysługuje odwołanie do Wojewody Śląskiego

Informacje o zastosowaniu:
Zgodnie ze wskazaniem wnioskodawcy

Uwagi:

Formularz wniosku można również pobrać w pokoju nr 4, natomiast wniosek należy złożyć w Biurze Obsługi Interesantów w holu głównym Urzędu Miejskiego lub przesłać  w postaci elektronicznej, opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego  certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP                     
Udostępnione dane mogą  być przesłane pocztą pod wskazany adres lub odebrane osobiście w pokoju nr 4

 

Aktualizacja: 13.02.2017 r.

ZAŁĄCZNIKI
 • ZAWIERCIE - CZYSTA GMINA
 • Uniwersytet Dziecięcy w Zawierciu
 • Portal mapowy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wersji wektorowej
 • Lokale użytkowe do wynajęcia
 • Zawiercie w liczbach
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Zawierciański Senior
 • Dla Dzieci i Rodziców
 • Platforma Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu
 • Zawierciańska Karta Dużej Rodziny
 • Straż Miejska
 • System Informacji Przestyrzennej Geoinfo 6
 • Obwieszczenia
 • Fundusze Strukturalne
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
 • Herb i logo miasta
 • Internetowa Telewizja Zawiercie
 • Portal Kulturalne Zawiercie
 • Mapa AED w Zawierciu
 • Projekty edukacyjne

Urząd Miejski w Zawierciu
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 494 12 65, fax +48 32 67 215 13
e-mail: urzad@zawiercie.eu

Portal internetowy Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Zawiercie jest miastem leżącym w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Niewątpliwym atutem miasta jest bliskość aglomeracji śląskiej. Wykorzystując swe położenie, Zawiercie od kilku lat wzmacnia swój wizerunek jako centrum obsługi ruchu turystycznego dla Jury, przez co przyciąga nowe inwestycje i pobudza przedsiębiorczość wśród mieszkańców Zawiercia i okolic.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna