Skróty klawiszowe:

Udostępnianie dokumentacji związanej z dowodem osobistym

Strona główna » Poradnik Interesanta » Wydział Spraw Obywatelskich » Dowody Osobiste » Udostępnianie dokumentacji związanej z dowodem osobistym

 

Wydział / Referat załatwiający sprawę:

 

Wydział Spraw Obywatelskich

 

Do kogo adresowana jest procedura:

Osoby, która ma interes prawny lub faktyczny

Forma załatwienia sprawy:

Udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym 

Wymagane dokumenty (załączniki):

Wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym

Opłaty:

31 zł – wpłaty można dokonać  w kasie Urzędu Miejskiego – parter lub na konto Urząd Miejski  Zawiercie  Bank PEKAO SA 95 1240 2975 1111 0010 4312 8173

Termin załatwienia sprawy:

1 miesiąc od dnia złożenia kompletnego wniosku

Pokój, w którym można uzyskać informacje:

W Biurze  Obsługi Interesantów w holu głównym Urzędu Miejskiego – parter

Pokój nr 5  - parter

Telefon, e-mail:

Tel. 32 67 216 61 wew. 117

       32 49 412 15,  32 49 412 98     e-mail:  dowody@zawiercie.eu

Formularz wniosku (druk do pobrania)

Wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 653 z późń. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz.1604)
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 319)

 

Tryb odwołania:

Od decyzji o odmowie udostępnienia danych przysługuje odwołanie do Wojewody Śląskiego

Informacje o zastosowaniu:

Zgodnie ze wskazaniem wnioskodawcy

Uwagi:

Formularz wniosku można również pobrać w pokoju nr  5, natomiast wniosek należy złożyć w Biurze Obsługi Interesantów w holu głównym Urzędu Miejskiego lub przesłać  w postaci elektronicznej, opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego  certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP                    
Udostępnione dane mogą  być przesłane pocztą pod wskazany adres lub odebrane osobiście w pokoju nr  5

 

Godziny urzędowania :        

Poniedziałek      8.00 – 16.00

Wtorek – Piątek 7.00 – 15.00      

Kasy :

Kasa

Poniedziałek      8.00 –  14.45    Przerwa (10.00 – 10.15 i 12.30 – 12.45)

Wtorek – Piątek 7.00 –  13.45    Przerwa (10.00 – 10.15 i 12.30 – 12.45)

 

 

Aktualizacja:  29.11.2019

ZAŁĄCZNIKI
 • Związek Samorządów Polskich
 • OZE
 • Rada Miejska w Zawierciu
 • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 • Lokale użytkowe do wynajęcia
 • ZAWIERCIE - CZYSTA GMINA
 • Platforma Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu
 • Uniwersytet Dziecięcy w Zawierciu
 • Zawierciański Senior
 • Portal mapowy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wersji wektorowej
 • Straż Miejska
 • Zawiercie w liczbach
 • Obwieszczenia
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • Dla Dzieci i Rodziców
 • Projekty edukacyjne
 • Geoportal 7
 • Herb i logo miasta
 • Zawierciańska Karta Dużej Rodziny
 • Fundusze Strukturalne
 • Mapa AED w Zawierciu

Urząd Miejski w Zawierciu
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 494 12 65, fax +48 32 67 215 13
e-mail: urzad@zawiercie.eu

Deklaracja dostępności
Portal internetowy Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Zawiercie jest miastem leżącym w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Niewątpliwym atutem miasta jest bliskość aglomeracji śląskiej. Wykorzystując swe położenie, Zawiercie od kilku lat wzmacnia swój wizerunek jako centrum obsługi ruchu turystycznego dla Jury, przez co przyciąga nowe inwestycje i pobudza przedsiębiorczość wśród mieszkańców Zawiercia i okolic.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna