Skróty klawiszowe:

Urząd Miejski

Wybory 2019

Strona główna » Urząd Miejski » Zawierciańska Rada Seniorów » Wybory 2019

W dniu 21 listopada 2019 r. przeprowadzono wybory do Zawierciańskiej Rady Seniorów (II kadencja) . W tajnym głosowaniu wybrano 7 radnych spośród 9 kandydatów. ZRS ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny, a jej zadaniem jest reprezentowanie środowisk senioralnych naszego miasta.

Podczas drugiego posiedzenia w tajnym głosowaniu wybrano przewodniczącą Rady, którą została Barbara Rogacz oraz wiceprzewodniczącą Ewę Brewczyńską – Florczyk.

Poniżej przedstawiamy Radnych Zawierciańsiej Rady Seniorów kadencji 2019-2023.

JADWIGA RAUK

pracuje na rzecz społeczności naszego miasta, dlatego miała możliwość poznać zalety i bolączki dotyczące zarówno młodego pokolenia, jak i dojrzałych mieszkańców naszego miasta.

BARBARA ROGACZ

od chwili ukończenia 60. roku życia aktywnie uczestniczy w pracach Zawierciańskiej Rady Seniorów, jako wolontariuszka, dlatego też miała możliwość zapoznać się z wielotorową działalnością i społeczną aktywnością członków ZRS. Zdobyte w powyższy sposób doświadczenia umożliwią jej działanie bezpośrednio na rzecz pomocy osobom powyżej 60 roku życia.

URSZULA GEMEL

pracowała, jako wolontariusz w „Jurajskim Banku Żywności i wsparcia”. Jest współzałożycielką Zawierciańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W latach 2008 – 2015 pełniła funkcję wiceprezesa Zawierciańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, jak również przez I kadencję Sekretarza Powiatowej Rady Pożytku Publicznego. W kadencji 2015 -2019 pełniła funkcję Sekretarz i kronikarza w Zawierciańskiej Radzie Seniorów i była twórcą oficjalnego profilu na Facebooku.

EWA BREWCZYŃSKA-FLORCZYK

pełniła obowiązki Przewodniczącej Zawierciańskiej Rady Seniorów w kadencji 2015-2019. W czasie trwania kadencji była wyróżniona w konkursie Ambasador Srebrnego Pokolenia. Była i jest delegatem Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. 1 października 2019 r. na konwencji OPS została wybrana do Prezydium OPS w Warszawie. Występowała na spotkaniach z Posłami, poruszając drażliwe sprawy Seniorów. Najistotniejsze i skuteczne działanie to wprowadzenie zmiany w ustawie dotyczącej bezpłatnych leków dla Seniorów 75+, aby lekarze specjaliści mogli wypisywać recepty dla Seniorów 75 z literą „S”.

GRAŻYNA GÓRSKA

jest lekarzem rodzinnym i pediatrą. Pracuje w zawodzie od 34 lat. Potrafi dostrzec potrzeby ludzi, zmieniające się wraz z ich wiekiem. Od 2015 r. jest aktywnym członkiem Zawierciańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, posiada umiejętności w zakresie komunikacji i negocjacji. W swojej pracy kształtuje wśród pacjentów zachowania prozdrowotne. W ramach zadań samorządów widzi potrzeby bogatszych projektów wspierających seniorów np. współfinansowanych z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

JOLANTA DĄBKOWSKA - PRZEDSTAWICIELKA UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

jest prezesem Stowarzyszenia „Wędrówki po Jurze - na szlaku z sową”. Realizuje i propaguje aktywny styl życia, jak również promuje ochronę środowiska wśród seniorów. W ramach wolontariatu prowadziła zajęcia w sekcji rękodzieła Zawierciańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W radzie zainicjuje działania na rzecz seniorów i seniorek, wspierać będzie różne formy ich aktywności oraz będzie dążyć do umacniania międzypokoleniowych więzi społecznych.

JANINA KRASOŃ – PRZEDSTAWICIELKA POLSKIEGO ZWIĄZKU EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW

od 32 lat pracuje w Polskim Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Zawierciu, w którym pełniła różne funkcje, a od 2003 r. jest przewodniczącą tego związku. Znakomicie zna problemy osób starszych i od tylu lat służy im pomocą. Wykonuje swoją prace społecznie i jest mocno zaangażowana w problemy seniorów w Zawierciu i okręgu katowickim

>>> Informacje o działalności kadydatów do Zawierciańskiej Rady Seniorów <<<

ZAŁĄCZNIKI
 • Związek Samorządów Polskich
 • OZE
 • Rada Miejska w Zawierciu
 • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 • Lokale użytkowe do wynajęcia
 • ZAWIERCIE - CZYSTA GMINA
 • Platforma Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu
 • Zawierciański Senior
 • Uniwersytet Dziecięcy w Zawierciu
 • Portal mapowy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wersji wektorowej
 • Straż Miejska
 • Zawiercie w liczbach
 • Obwieszczenia
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • Dla Dzieci i Rodziców
 • Projekty edukacyjne
 • Geoportal 7
 • Herb i logo miasta
 • Zawierciańska Karta Dużej Rodziny
 • Fundusze Strukturalne
 • Mapa AED w Zawierciu

Urząd Miejski w Zawierciu
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 494 12 65, fax +48 32 67 215 13
e-mail: urzad@zawiercie.eu

Deklaracja dostępności
Portal internetowy Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Zawiercie jest miastem leżącym w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Niewątpliwym atutem miasta jest bliskość aglomeracji śląskiej. Wykorzystując swe położenie, Zawiercie od kilku lat wzmacnia swój wizerunek jako centrum obsługi ruchu turystycznego dla Jury, przez co przyciąga nowe inwestycje i pobudza przedsiębiorczość wśród mieszkańców Zawiercia i okolic.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna