Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Urząd Miejski

Poradnik Interesanta

Wydział Spraw Obywatelskich

Sprawy Mieszkaniowe

Ustalanie uprawnień do najmu lokali z mieszkaniowego zasobu gminy - dotyczy osób wstępujących w stosunek najmu po śmierci najemcy na podstawie art.691 Kc

Ustalanie uprawnień do najmu lokali z mieszkaniowego zasobu gminy - dotyczy osób wstępujących w stosunek najmu po śmierci najemcy na podstawie art.691 Kc

Ustalanie uprawnień do najmu lokali z mieszkaniowego zasobu gminy.
( dotyczy osób wstępujących w stosunek najmu po śmierci najemcy  na podstawie art.691 Kc.)


Wydział / Referat załatwiający sprawę:
Wydział Spraw Obywatelskich

Do kogo adresowana jest procedura:
Osób pozostających w lokalu po śmierci najemcy

Forma załatwienia sprawy:
Pismo kierujące do sporządzenia aneksu do umowy najmu lokalu

Wymagane dokumenty (załączniki):
Podanie

Opłaty:
Brak

Termin załatwienia sprawy:
2 miesiące

Pokój, w którym można uzyskać informacje:
Pokój nr 4 - parter

Telefon, e-mail:
Tel. 32 67 224 43, 32 67 216 61 wew. 114

Formularz wniosku (druk do pobrania)
Brak

Podstawa prawna:

Art. 691 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn.zm.).


Tryb odwołania:
Wystąpienie do Sądu z pozwem o stwierdzenie istnienia stosunku najmu.

Informacje o zastosowaniu:
W razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu lokalu  wstępują: małżonek nie będący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby wobec, których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą  ( w konkubinacie ).

Osoby wymienione powyżej wstępują w stosunek najmu lokalu mieszkalnego, jeżeli stale zamieszkiwały z najemcą w tym lokalu do chwili jego śmierci.

W razie braku osób wymienionych powyżej stosunek najmu lokalu mieszkalnego wygasa.

Uwagi:
Brak

Aktualizacja: 16.07.2021r.

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.