Skróty klawiszowe:

Dzisiaj w Zawierciu
Wkrótce

Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców

Strona główna » Poradnik Interesanta » Wydział Spraw Obywatelskich » Ewidencja Ludności » Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców

PROCEDURA URZĘDU MIEJSKIEGO W ZAWIERCIU

Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców

 

Wydział / Referat załatwiający sprawę:

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

Do kogo adresowana jest procedura:

Osoby fizyczne lub prawne posiadające interes prawny lub faktyczny w udostępnieniu jej  danych z rejestru mieszkańców.

Forma załatwienia sprawy:

Udzielenie informacji  z rejestru mieszkańców

Wymagane dokumenty (załączniki):

Wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców wraz z dokumentami potwierdzającymi istnienie interesu prawnego.


Opłaty:

31 zł za udzieloną informację – wpłaty można dokonać w kasie nr 1 lub 2 Urzędu Miejskiego lub na konto:

Bank PEKAO SA
95 1240 2975 1111 0010 4312 8173


Termin załatwienia sprawy:

1 miesiąc

Pokój, w którym można uzyskać informacje:

W Biurze Obsługi Interesantów w holu głównym Urzędu Miejskiego - parter
Pokój nr 5 - parter

Telefon, e-mail:

32 67 216 61 wew. 115 lub 116, 32 67 004 98, 32 494 12 14
email: ewidencja@zawiercie.eu

Formularz wniosku (druk do pobrania)

Wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz.657 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2016 r. poz.922 z późń. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2011r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 836)

Tryb odwołania:

Od decyzji o odmowie udostępnienia danych przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Śląskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Zawiercie.

Informacje o zastosowaniu:

-

Uwagi:

Formularz wniosku można również pobrać oraz złożyć w Biurze Obsługi Interesantów w holu głównym Urzędu Miejskiego lub pokoju nr 5
Udostępnione dane mogą być przesłane pocztą pod wskazany adres lub odebrane w pokoju nr 5


Aktualizacja: 13.02.2017 r.
ZAŁĄCZNIKI
 • ZAWIERCIE - CZYSTA GMINA
 • Uniwersytet Dziecięcy w Zawierciu
 • Portal mapowy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wersji wektorowej
 • Lokale użytkowe do wynajęcia
 • Zawiercie w liczbach
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Zawierciański Senior
 • Dla Dzieci i Rodziców
 • Platforma Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu
 • Zawierciańska Karta Dużej Rodziny
 • Straż Miejska
 • System Informacji Przestyrzennej Geoinfo 6
 • Obwieszczenia
 • Fundusze Strukturalne
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
 • Herb i logo miasta
 • Internetowa Telewizja Zawiercie
 • Portal Kulturalne Zawiercie
 • Mapa AED w Zawierciu
 • Projekty edukacyjne

Urząd Miejski w Zawierciu
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 494 12 65, fax +48 32 67 215 13
e-mail: urzad@zawiercie.eu

Portal internetowy Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Zawiercie jest miastem leżącym w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Niewątpliwym atutem miasta jest bliskość aglomeracji śląskiej. Wykorzystując swe położenie, Zawiercie od kilku lat wzmacnia swój wizerunek jako centrum obsługi ruchu turystycznego dla Jury, przez co przyciąga nowe inwestycje i pobudza przedsiębiorczość wśród mieszkańców Zawiercia i okolic.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna