Skróty klawiszowe:

Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców

Strona główna » Poradnik Interesanta » Wydział Spraw Obywatelskich » Ewidencja Ludności » Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców

PROCEDURA URZĘDU MIEJSKIEGO W ZAWIERCIU

Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców

 

Wydział / Referat załatwiający sprawę:

Wydział Spraw Obywatelskich

Do kogo adresowana jest procedura:

Osoby fizyczne lub prawne posiadające interes prawny lub faktyczny w udostępnieniu jej danych
z rejestru mieszkańców.

Forma załatwienia sprawy:

Udzielenie informacji z rejestru mieszkańców

Wymagane dokumenty (załączniki):

Wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców wraz

z dokumentami potwierdzającymi istnienie interesu prawnego.

Opłaty:

31zł za udzieloną informację – wpłaty można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto: Urząd Miejski Zawiercie Bank PEKAO SA 95 1240 2975 1111 0010 4312 8173

Termin załatwienia sprawy:

1 miesiąc

Pokój, w którym można uzyskać informacje:

W Biurze Obsługi Interesanta w holu głównym Urzędu Miejskiego – parter

Pokój nr 7– parter

Telefon, e-mail:

Tel. 32 67 216 61 do 63 wew. 115 lub 116,32 67 004 98, 032 494 12 14

Email:ewidencja@zawiercie.eu

Formularz wniosku (druk do pobrania)

Wniosek o udostępnianie danych z rejestru mieszkańców

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz.1382 z późn.zm.)

Ustawa o ochronie danych osobowych( tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21.12.2018 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru PESEL oraz trybu uzyskania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz.U. z 2018 r. poz.2523)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców oraz rejestru PESEL. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2482).

Tryb odwołania:

Od decyzji o odmowie udostępnienia danych przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Śląskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Zawiercie.

Informacje o zastosowaniu:

 

Uwagi:

Formularz wniosku można również pobrać oraz złożyć w Biurze Obsługi Interesantów w holu głównym Urzędu Miejskiego lub pokoju nr 5 7

Udostępnione dane mogą być przesłane pocztą pod wskazany adres lub odebrane w pokoju nr 7

Godziny urzędowania:

Poniedziałek 8 00 – 16 00,

Wtorek – Piątek 7 00 – 15 00

Kasy

Kasa czynna:

Poniedziałek 8 00 1445

Wtorek – Piątek 7 00 – 13.45
Aktualizacja: 12.04.2019 r.
ZAŁĄCZNIKI
 • Związek Samorządów Polskich
 • OZE
 • Rada Miejska w Zawierciu
 • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 • Lokale użytkowe do wynajęcia
 • ZAWIERCIE - CZYSTA GMINA
 • Platforma Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu
 • Uniwersytet Dziecięcy w Zawierciu
 • Zawierciański Senior
 • Portal mapowy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wersji wektorowej
 • Straż Miejska
 • Zawiercie w liczbach
 • Obwieszczenia
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • Dla Dzieci i Rodziców
 • Projekty edukacyjne
 • Geoportal 7
 • Herb i logo miasta
 • Zawierciańska Karta Dużej Rodziny
 • Fundusze Strukturalne
 • Mapa AED w Zawierciu

Urząd Miejski w Zawierciu
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 494 12 65, fax +48 32 67 215 13
e-mail: urzad@zawiercie.eu

Deklaracja dostępności
Portal internetowy Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Zawiercie jest miastem leżącym w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Niewątpliwym atutem miasta jest bliskość aglomeracji śląskiej. Wykorzystując swe położenie, Zawiercie od kilku lat wzmacnia swój wizerunek jako centrum obsługi ruchu turystycznego dla Jury, przez co przyciąga nowe inwestycje i pobudza przedsiębiorczość wśród mieszkańców Zawiercia i okolic.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna