Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Urząd Miejski

Poradnik Interesanta

GODGiK

Udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

PROCEDURA URZĘDU MIASTA ZAWIERCIE

Udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Formularz wniosku (druk do pobrania)

Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego P oraz załączniki P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8        ( załącznik numer 1 do procedury 004)

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2101 z późn.zm.)

 2. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (t. j . Dz. U. z 2019 r., poz. 434).

Tryb odwołania:

Informacje o zastosowaniu:

Zamówione mapy i dokumenty służą między innymi do:

- uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

- wydania zaświadczenia o przeznaczeniu działki w planie zagospodarowania przestrzennego,

- wydanie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego,

- załączniki do wniosków kredytowych składanych w bankach,

- inny wg wskazania zainteresowanego

Uwagi: brak

Godziny otwarcia kas :

Kasa Poniedziałek 8:00 – 14:45 przerwa 10.00 – 10.15, 12:30 – 12:45

Wtorek – Piątek 7:00 – 13:45 przerwa 10.00 – 10.15, 12:30 - 12:45

Klauzula informacyjna :

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), zwanego dalej RODO, informuję, iż:

 1. administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Zawiercie – Anna Nemś, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie,

 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Michał Furgacz,
  e-mail: m.furgacz@zawiercie.eu, Tel. 32 494 12 00,

 3. dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO, a także w celu wydania zamówionych map i dokumentów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz Dokumentu Obliczania Opłaty (Dz. U. z 2014r. poz. 917 z późn. zm.),

 4. odbiorcami danych osobowych będą pracownicy Urzędu Miejskiego w Zawierciu oraz organy władzy publicznej, wnioskujący o udostępnienie danych,

 5. dokumenty zawierające dane osobowe przechowywane są zgodnie z kategorią archiwalną – BE 5,

 6. istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

 7. istnieje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

 8. podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a osoba, której dotyczą dane jest zobowiązana do ich podania.

  aktualizacja: 7 maja 2024 r.

 

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

wyszukaj

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.