Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Urząd Miejski

Poradnik Interesanta

Wydział Spraw Obywatelskich

Dowody Osobiste

Udostępnianie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych

Udostępnianie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych

 

Wydział / Referat załatwiający sprawę:

 

Wydział Spraw Obywatelskich

Do kogo adresowana jest procedura:

 

Osoby, która ma interes prawny lub faktyczny

 

Forma załatwienia sprawy:

 

Udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych

 

Wymagane dokumenty (załączniki):

 

Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych

Opłaty:

31 zł za udostępnienie danych – wpłaty można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto: Bank  PEKAO SA 34 1240 6292 1111 0011 0500 3617

 

Termin załatwienia sprawy:

1 miesiąc od dnia złożenia kompletnego wniosku

Pokój, w którym można uzyskać informacje:

W Biurze  Obsługi Interesantów w holu głównym Urzędu Miejskiego– parter

Pokój nr 5 - parter

Telefon, e-mail:

Tel.   32 67 216 61 wew. 117             e-mail: dowody@zawiercie.eu

Tel.   32 49 41215,  32 49 412 98

Formularz wniosku (druk do pobrania)

Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 roku  o dowodach osobistych  (tekst jednolity:  Dz. U. z 2021 r. poz. 816 z późn. zm.).
  2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz.1604)
  3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi    (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 319)

 

 

Tryb odwołania:

 

Od decyzji o odmowie udostępnienia danych przysługuje odwołanie do Wojewody Śląskiego

 

Informacje o zastosowaniu:

 

Zgodnie ze wskazaniem wnioskodawcy          

                                                                                                                                                                  Uwagi:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Formularz wniosku można również pobrać w pokoju nr  5, natomiast wniosek należy złożyć w Biurze Obsługi Interesantów w holu głównym Urzędu Miejskiego lub przesłać  w postaci elektronicznej,  opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego

kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP                    

Udostępnione  dane mogą  być przesłane pocztą pod wskazany adres lub odebrane osobiście w pokoju nr  5

Godziny urzędowania :        

Poniedziałek      8.00 – 16.00

Wtorek – Piątek 7.00 – 15.00

Kasy :

Kasa

Poniedziałek      8.00 –  14.45      Przerwa (10.00 – 10.15 i 12.30 – 12.45)

Wtorek – Piątek 7.00 –  13.45      Przerwa (10.00 – 10.15 i 12.30 – 12.45)

 

 

 

Aktualizacja: 15.04.2022 r.

 

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.