Skróty klawiszowe:

Dla mieszkańców

Szlaki piesze

Strona główna » Dla mieszkańców » Dla turysty » Aktywny wypoczynek » Szlaki piesze

Na Jurze Krakowsko - Częstochowskiej wyznaczono kilkadziesiąt pieszych tras turystycznych, z których kilka przebiega przez tereny Zawiercia.  Najbardziej znanymi są dwa niezwykle atrakcyjne szlaki turystyczne
Szlak Orlich Gniazd i Szlak Warowni Jurajskich, które przebiegają wzdłuż linii zamków i strażnic.
 
CZERWONY SZLAK ORLICH GNIAZD na odcinku:
Smoleń – Pilica – Kocikowa – Podzamcze – Karlin – Żerkowice – Okiennik Wielki – Morsko – rez. Góra Zborów – Zdów – Bobolice – Mirów
 
NIEBIESKI SZLAK WAROWNI JURAJSKICH na odcinku:
Podzamcze – Ogrodzieniec – Józefów – Zawiercie – Blanowice – Pomrożyce – Skarżyce  –  Morsko  –  Podlesice  –  rez. Góra Zborów  –  Kostkowice – Dobrogoszczyce
 
CZERWONY SZLAK SZWAJCARII ZAGŁĘBIOWSKIEJ: Zawiercie – Józefów – Centuria – Hutki Kanki – Chechło  –  Błędów  –  Sławków
 
ZIELONY SZLAK  TYSIĄCLECIA na odcinku: Skarżyce – Kromołów – Bzów – Podzamcze – Żelazko – rez. Góra Chełm – Hutki Kanki – Centuria – Rokitno Szlacheckie – Łazy – Ciągowice –  Kuźnica Sulikowska – Siewierz

 • Związek Samorządów Polskich
 • OZE
 • Rada Miejska w Zawierciu
 • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 • Lokale użytkowe do wynajęcia
 • ZAWIERCIE - CZYSTA GMINA
 • Platforma Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu
 • Zawierciański Senior
 • Uniwersytet Dziecięcy w Zawierciu
 • Portal mapowy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wersji wektorowej
 • Straż Miejska
 • Zawiercie w liczbach
 • Obwieszczenia
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • Dla Dzieci i Rodziców
 • Projekty edukacyjne
 • Geoportal 7
 • Herb i logo miasta
 • Zawierciańska Karta Dużej Rodziny
 • Fundusze Strukturalne
 • Mapa AED w Zawierciu

Urząd Miejski w Zawierciu
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 494 12 65, fax +48 32 67 215 13
e-mail: urzad@zawiercie.eu

Deklaracja dostępności
Portal internetowy Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Zawiercie jest miastem leżącym w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Niewątpliwym atutem miasta jest bliskość aglomeracji śląskiej. Wykorzystując swe położenie, Zawiercie od kilku lat wzmacnia swój wizerunek jako centrum obsługi ruchu turystycznego dla Jury, przez co przyciąga nowe inwestycje i pobudza przedsiębiorczość wśród mieszkańców Zawiercia i okolic.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna