Skróty klawiszowe:

Dla mieszkańców

Rodzina 500 Plus

Strona główna » Dla mieszkańców » Rodzina 500 Plus

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadziła w życie Program "Rodzina 500 Plus" w ramach którego rodzice otrzymują świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu.

Rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) otrzymują również wsparcie w wysokości 500 zł na pierwsze lub jedyne dziecko. Z pomocy mogą korzystać rodzice oraz opiekunowie prawni lub faktyczni dzieci do 18 roku życia. Jeśli dzieckiem lub dziećmi opiekują się oboje rodzice lub opiekunowie, świadczenie otrzymuje tylko jedno z nich.

 

 

500 zł to kwota netto zwolniona z podatku dochodowego i nie podlega egzekucji. Świadczenie wychowawcze nie jest liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń dla rodzin między innymi z ustawy o pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych i dodatku mieszkaniowego.

Wnioski składać można przez internet oraz drogą pocztową. E-wnioski o świadczenie wychowawcze można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.

Wnioski można składać osobiście w punkcie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Leśnej 26 w Zawierciu. Więcej informacji o realizacji programu 500 plus w Zawierciu można uzyskać na stronie:

 

www.mopszawiercie.eu 

 

 

Do pobrania:

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

Wzór wniosku  na drugie i kolejne dziecko

Wzór wniosku na pierwsze i drugie dziecko

Oświadczenie członka rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego i innych niż dochody podlegające opodatkowaniu

Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres na który ustalane jest prawo do świadczenia

Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI
 • Związek Samorządów Polskich
 • OZE
 • Rada Miejska w Zawierciu
 • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 • Lokale użytkowe do wynajęcia
 • ZAWIERCIE - CZYSTA GMINA
 • Platforma Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu
 • Uniwersytet Dziecięcy w Zawierciu
 • Zawierciański Senior
 • Portal mapowy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wersji wektorowej
 • Straż Miejska
 • Zawiercie w liczbach
 • Obwieszczenia
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • Dla Dzieci i Rodziców
 • Projekty edukacyjne
 • Geoportal 7
 • Herb i logo miasta
 • Zawierciańska Karta Dużej Rodziny
 • Fundusze Strukturalne
 • Mapa AED w Zawierciu

Urząd Miejski w Zawierciu
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 494 12 65, fax +48 32 67 215 13
e-mail: urzad@zawiercie.eu

Deklaracja dostępności
Portal internetowy Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Zawiercie jest miastem leżącym w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Niewątpliwym atutem miasta jest bliskość aglomeracji śląskiej. Wykorzystując swe położenie, Zawiercie od kilku lat wzmacnia swój wizerunek jako centrum obsługi ruchu turystycznego dla Jury, przez co przyciąga nowe inwestycje i pobudza przedsiębiorczość wśród mieszkańców Zawiercia i okolic.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna