Skróty klawiszowe:

Urząd Miejski
Dzisiaj w Zawierciu
Wkrótce

Referat Informatyki

Strona główna » Urząd Miejski » Samorząd » Komórki organizacyjne UM » Referat Informatyki

Referat Informatyki -RI

Kierownik Referatu: Łukasz Kowalski

tel: (32) 494 12 00

pok. 101

informatyka@zawiercie.eu

Do zakresu działania Referatu Informatyki - RI należy:

 1. Prowadzenie spraw związanych z wykorzystaniem technik informatycznych w działalności Urzędu.
 2. Organizowanie obsługi technicznej sprzętu komputerowego i wdrożonych systemów.
 3. Rozbudowa sieci komputerowej.
 4. Dbałość o utrzymanie sprzętu komputerowego w należytym stanie.
 5. Przygotowanie danych do przetargów na zakup sprzętu komputerowego.
 6. Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla poszczególnych Wydziałów Urzędu.
 7. Organizowanie obsługi technicznej sprzętu komputerowego i wdrożonych systemów.
 8. Prowadzenie wstępnego instruktażu obsługi sprzętu i oprogramowania.
 9. Administrowanie siecią i systemami informatycznymi.
 10. Prowadzenie rejestru sprzętu i oprogramowania komputerowego.
 11. Udzielanie pracownikom Urzędu pomocy w zakresie eksploatacji systemów informatycznych oraz sprzętu komputerowego.
 12. Planowanie rozwoju teleinformatyki w Urzędzie w celu zapewnienia realizacji planowanych potrzeb Urzędu oraz jego kompleksowej informatyzacji.
 13. Utrzymanie ciągłości działania infrastruktury informatycznej oraz używanych systemów i aplikacji
  w celu zapewnienia sprawnego i prawidłowego funkcjonowania Urzędu.
 14. Zapewnienie bezpieczeństwa systemów sieciowych.
 15. Monitorowanie wykorzystania stanowisk komputerowych i czynności na nich wykonywanych.
 16. Przestrzeganie prawa w stosunku do oprogramowania używanego w Urzędzie.
 17. Administrowanie serwerownią w Urzędzie.
 18. Ustalanie uprawnień dostępu do danych i systemów.
 19. Realizowanie zadań obronnych wynikających z zakresu Referatu
 • Związek Samorządów Polskich
 • OZE
 • Rada Miejska w Zawierciu
 • Lokale użytkowe do wynajęcia
 • ZAWIERCIE - CZYSTA GMINA
 • Platforma Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu
 • Zawierciański Senior
 • Uniwersytet Dziecięcy w Zawierciu
 • Portal mapowy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wersji wektorowej
 • Straż Miejska
 • Zawiercie w liczbach
 • Obwieszczenia
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • Dla Dzieci i Rodziców
 • Projekty edukacyjne
 • Geoportal 7
 • Herb i logo miasta
 • Zawierciańska Karta Dużej Rodziny
 • Fundusze Strukturalne
 • Mapa AED w Zawierciu

Urząd Miejski w Zawierciu
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 494 12 65, fax +48 32 67 215 13
e-mail: urzad@zawiercie.eu

Deklaracja dostępności
Portal internetowy Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Zawiercie jest miastem leżącym w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Niewątpliwym atutem miasta jest bliskość aglomeracji śląskiej. Wykorzystując swe położenie, Zawiercie od kilku lat wzmacnia swój wizerunek jako centrum obsługi ruchu turystycznego dla Jury, przez co przyciąga nowe inwestycje i pobudza przedsiębiorczość wśród mieszkańców Zawiercia i okolic.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna