Skróty klawiszowe:

Urząd Miejski
Dzisiaj w Zawierciu
Wkrótce

Referat Informatyki

Strona główna » Urząd Miejski » Samorząd » Komórki organizacyjne UM » Wydział Organizacyjno - Prawny » Referat Informatyki

Referat Informatyki -RI

Kierownik Referatu: Łukasz Kowalski

tel: 32 494 12 00

informatyka@zawiercie.eu

Do zadań Referetu Informatyki należy w szczególności:

1.   Prowadzenie spraw związanych z wykorzystaniem technik informatycznych w działalności Urzędu.

2.   Organizowanie obsługi technicznej sprzętu komputerowego i wdrożonych systemów.

3.   Rozbudowa sieci komputerowej.

4.   Dbałość o utrzymanie sprzętu komputerowego w należytym stanie.

5.   Przygotowanie danych do przetargów na zakup sprzętu komputerowego.

6.   Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla poszczególnych Wydziałów Urzędu.

7.   Organizowanie obsługi technicznej sprzętu komputerowego i wdrożonych systemów.

8.   Prowadzenie wstępnego instruktażu obsługi sprzętu i oprogramowania.

9.   Administrowanie siecią i systemami informatycznymi.

10. Prowadzenie rejestru sprzętu i oprogramowania komputerowego.

11. Udzielanie pracownikom Urzędu pomocy w zakresie eksploatacji systemów informatycznych oraz sprzętu komputerowego.

12. Planowanie rozwoju teleinformatyki w Urzędzie w celu zapewnienia realizacji planowanych potrzeb Urzędu oraz jego kompleksowej informatyzacji.

13. Utrzymanie ciągłości działania infrastruktury informatycznej oraz używanych systemów
i aplikacji w celu zapewnienia sprawnego i prawidłowego funkcjonowania Urzędu.

14. Zapewnienie bezpieczeństwa systemów sieciowych.

15. Monitorowanie wykorzystania stanowisk komputerowych i czynności na nich wykonywanych.

16. Przestrzeganie prawa autorskiego i praw pokrewnych w stosunku do oprogramowania używanego w Urzędzie.

17. Administrowanie serwerownią w Urzędzie.

18. Ustalanie uprawnień dostępu do danych i systemów.

 • ZAWIERCIE - CZYSTA GMINA
 • Uniwersytet Dziecięcy w Zawierciu
 • Portal mapowy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wersji wektorowej
 • Lokale użytkowe do wynajęcia
 • Zawiercie w liczbach
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Zawierciański Senior
 • Dla Dzieci i Rodziców
 • Platforma Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu
 • Zawierciańska Karta Dużej Rodziny
 • Straż Miejska
 • System Informacji Przestyrzennej Geoinfo 6
 • Obwieszczenia
 • Fundusze Strukturalne
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
 • Herb i logo miasta
 • Internetowa Telewizja Zawiercie
 • Portal Kulturalne Zawiercie
 • Mapa AED w Zawierciu
 • Projekty edukacyjne

Urząd Miejski w Zawierciu
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 494 12 65, fax +48 32 67 215 13
e-mail: urzad@zawiercie.eu

Portal internetowy Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Zawiercie jest miastem leżącym w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Niewątpliwym atutem miasta jest bliskość aglomeracji śląskiej. Wykorzystując swe położenie, Zawiercie od kilku lat wzmacnia swój wizerunek jako centrum obsługi ruchu turystycznego dla Jury, przez co przyciąga nowe inwestycje i pobudza przedsiębiorczość wśród mieszkańców Zawiercia i okolic.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna