Skróty klawiszowe:

Urząd Miejski
Dzisiaj w Zawierciu
Wkrótce

Referat ds. Inicjowania i Realizacji Projektów

Strona główna » Urząd Miejski » Samorząd » Komórki organizacyjne UM » Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych » Referat ds. Inicjowania i Realizacji Projektów

Referat ds. Inicjowania i Realizacji Projektów - RIRP

Kierownik: Marzena Małek

tel. 32 67 27 380

 

Do zakresu działania Referatu ds. Inicjowania i Realizacji Projektów należy w szczególności:

 1. Wdrażanie i zarządzanie Projektem w zakresie rzeczowym i finansowym zgodnie
  z  Harmonogramem Realizacji Projektu, Planem Płatności, Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, procedurami oraz obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Zapewnienie terminowej realizacji płatności Projektu.     
 3. Prowadzenie rzeczowego i finansowego monitorowania Projektu, zgodnie z zapisami Decyzji
  o dofinansowaniu Projektu i Umowy Finansowania.
 4. Opracowywanie i przekazywanie miesięcznych sprawozdań z realizacji Projektu.
 5. Organizacja narad koordynacyjnych na terenie wykonywanych prac budowlanych
  i montażowych określonych Projektem.
 6. Prowadzenie i koordynowanie działań promocyjnych i informacyjnych w zakresie realizacji projektów oraz udzielanie informacji o projekcie.
 7. Pozyskiwanie i rozliczanie środków zewnętrznych.
 • Związek Samorządów Polskich
 • OZE
 • Rada Miejska w Zawierciu
 • Lokale użytkowe do wynajęcia
 • ZAWIERCIE - CZYSTA GMINA
 • Platforma Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu
 • Zawierciański Senior
 • Uniwersytet Dziecięcy w Zawierciu
 • Portal mapowy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wersji wektorowej
 • Straż Miejska
 • Zawiercie w liczbach
 • Obwieszczenia
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • Dla Dzieci i Rodziców
 • Projekty edukacyjne
 • Geoportal 7
 • Herb i logo miasta
 • Zawierciańska Karta Dużej Rodziny
 • Fundusze Strukturalne
 • Mapa AED w Zawierciu

Urząd Miejski w Zawierciu
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 494 12 65, fax +48 32 67 215 13
e-mail: urzad@zawiercie.eu

Deklaracja dostępności
Portal internetowy Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Zawiercie jest miastem leżącym w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Niewątpliwym atutem miasta jest bliskość aglomeracji śląskiej. Wykorzystując swe położenie, Zawiercie od kilku lat wzmacnia swój wizerunek jako centrum obsługi ruchu turystycznego dla Jury, przez co przyciąga nowe inwestycje i pobudza przedsiębiorczość wśród mieszkańców Zawiercia i okolic.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna