Skróty klawiszowe:

Urząd Miejski
Dzisiaj w Zawierciu
Wkrótce

Referat Biura Rady Miejskiej

Strona główna » Urząd Miejski » Samorząd » Komórki organizacyjne UM » Referat Biura Rady Miejskiej

Referat Biura Rady Miejskiej - BRM

Kierownik Referatu : Dorota Kowalczyk

tel:(32) 67 211 63

radamiejska@zawiercie.eu

pokój nr 102

 1. Sprawowanie obsługi biurowej i sekretarskiej Rady Miejskiej.
 2. Opracowywanie materiałów z obrad Rady Miejskiej i jej organów oraz przekazywanie ich odpowiednio jednostkom do realizacji i czuwanie nad terminowością ich realizacji.
 3. Prowadzenie rejestru: 
  1. uchwał Rady Miejskiej, 
  2. interpelacji i wniosków radnych,
  3. wniosków i opinii komisji,
  4. ewidencji radnych.
 4. Prowadzenie zbioru uchwał i zbioru przepisów gminnych wydawanych przez Radę Miejską.
 5. Organizowanie obsługi organizacyjnej wyborów do zarządu osiedli i sołectw na terenie miasta.
 6. Współdziałanie z zarządami osiedli przy realizacji ich statutowych zadań.
 7. Przekazywanie uchwał podjętych przez Radę Miejską Wojewodzie Śląskiemu.
 8. Prowadzenie rejestru skarg, wniosków i petycji kierowanych do Rady Miejskiej i organizacja sposobu ich załatwiania.
 9. Tworzenie warunków umożliwiających wykonywanie mandatu przez radnych.
 10. Prowadzenie dokumentacji niezbędnej do ustalenia prawa do diety dla radnych.
 11. Prowadzenie postępowań reklamacyjnych dotyczących wykonywania powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej przez radnych.
 12. Prowadzenie spraw związanych z wyborem ławników do sądów powszechnych.
 13. Realizowanie zadań obronnych wynikających z zakresu Referatu.
 • Związek Samorządów Polskich
 • OZE
 • Rada Miejska w Zawierciu
 • Lokale użytkowe do wynajęcia
 • ZAWIERCIE - CZYSTA GMINA
 • Platforma Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu
 • Zawierciański Senior
 • Uniwersytet Dziecięcy w Zawierciu
 • Portal mapowy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wersji wektorowej
 • Straż Miejska
 • Zawiercie w liczbach
 • Obwieszczenia
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • Dla Dzieci i Rodziców
 • Projekty edukacyjne
 • Geoportal 7
 • Herb i logo miasta
 • Zawierciańska Karta Dużej Rodziny
 • Fundusze Strukturalne
 • Mapa AED w Zawierciu

Urząd Miejski w Zawierciu
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 494 12 65, fax +48 32 67 215 13
e-mail: urzad@zawiercie.eu

Deklaracja dostępności
Portal internetowy Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Zawiercie jest miastem leżącym w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Niewątpliwym atutem miasta jest bliskość aglomeracji śląskiej. Wykorzystując swe położenie, Zawiercie od kilku lat wzmacnia swój wizerunek jako centrum obsługi ruchu turystycznego dla Jury, przez co przyciąga nowe inwestycje i pobudza przedsiębiorczość wśród mieszkańców Zawiercia i okolic.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna