Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Urząd Miejski

Poradnik Interesanta

Wydział Komunikacji Społecznej

Przyznawanie jednorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury

Przyznawanie jednorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury

Wydział / Referat załatwiający sprawę:

Wydział Dialogu Społecznego


Do kogo adresowana jest procedura:

Osoby o dorobku twórczym i osiągnięciach w zakresie upowszechniania i ochrony dóbr kultury, działające na rzecz zawierciańskiej kultury. Do nagrody może aplikować osoba fizyczna we własnym imieniu lub instytucja lub inna jednostka organizacyjna dla swoich kandydatów.


Forma załatwienia sprawy:

Przyznanie jednorocznej nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury.


Wymagane dokumenty (załączniki):

1.Wniosek o przyznanie jednorocznej nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury powinien zawierać:
•    dane wnioskodawcy;
•    dane osobowe kandydata do nagrody (imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy);
•    informacje o dorobku twórczym, osiągnięciach w zakresie upowszechniania i ochrony dóbr kultury wraz z dokumentacją;
•    rekomendacje instytucji, organizacji.
2. Oświadczenie wnioskodawcy oraz kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.


Opłaty:

Nie dotyczy


Termin załatwienia sprawy:

Wnioski o przyznanie nagród należy składać w formie pisemnej w terminie do 30 mraca danego roku w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Zawierciu lub za pośrednictwem poczty na adres Urząd Miejski w Zawierciu ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie. Za datę złożenia wniosku uważa się termin jego wpływu.

Pokój, w którym można uzyskać informacje:

Urząd Miejski w Zawierciu – Wydział Dialogu Społecznego


Telefon, e-mail:

tel. 32 672 43 31
e-mail: promocja@zawiercie.eu


Druk do pobrania

wniosek
oświadczenie


Podstawa prawna:

ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 862 z późn. zm.);
ustawa o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.);
uchwała nr XXX/313/05 Rady Miejskiej w Zawierciu z  dnia 2 lutego 2005 r. w sprawie przyznawania jednorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości  artystycznej upowszechniania i ochrony dóbr kultury;
uchwała nr XXXII/340/05 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/313/05 z dnia 2 lutego 2005 r. w sprawie przyznawania jednorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości  artystycznej,  upowszechniania i ochrony dóbr kultury.


Tryb odwołania:

Od podjętej decyzji nie przysługuje odwołanie.


Informacje o zastosowaniu:

•    nagroda jest jednoroczną gratyfikacją o charakterze finansowym;
•    wnioski o przyznanie nagrody rozpatruje się do 30 kwietnia każdego roku;
•    maksymalna wysokość przyznawanej nagrody nie może przekroczyć 2000 zł;
•    Prezydent Miasta powierza opiniowanie wniosków powołanej przez siebie Komisji;
•    od podjętej decyzji nie przysługuje odwołanie;
•    informacje o przyznaniu nagród podaje się do publicznej wiadomości.


Uwagi:

Wnioski złożone po terminie lub z brakami formalnymi pozostają bez rozpatrzenia.


Aktualizacja: 05.03.2019

 

 

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.