Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Logo usługi Tłumacz Migam

Urząd Miejski

Poradnik Interesanta

Urząd Stanu Cywilnego

POŚWIADCZENIE KOPII KARTY ZGONU

POŚWIADCZENIE KOPII KARTY ZGONU

POŚWIADCZENIE KOPII KARTY ZGONU

 

WYMAGANE DOKUMENTY: 

  1. Do wglądu: dokument tożsamości osoby ubiegającej się o kserokopię.
  2. Dowód wniesienia opłaty skarbowej
  3. Pełnomocnictwo (w przypadku działania przez pełnomocnika).

OPŁATY:

5 zł – opłata skarbowa za poświadczenie jednej strony dokumentu.

Opłaty skarbowej można dokonać w kasie Urzędu Miasta w Zawierciu przy

ul. Leśnej 2 lub w Urzędzie Skarbowym przy ul. Leśnej 8.

Przelewem na konto o numerze:

Bank PEKAO SA95 1240 2975 1111 0010 4312 8173

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTU:

Urząd Stanu Cywilnego w Zawierciu.

Zawiercie 42-400 ul. Piastowska 1

tel. 32 6722676

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Stanu Cywilnego w Zawierciu

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Bez zbędnej zwłoki

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

  1. Wydanie potwierdzonej kserokopii.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

brak

 

UWAGI:

  1. Poświadczoną kopię karty zgonu może otrzymać: wstępny, zstępny, rodzeństwo, małżonek, przedstawiciel ustawowy osoby zmarłej,  osoba zgłaszająca zgon lub osoby mające interes prawny.
  2. W przypadku składania dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, należy uiścić opłatę skarbową 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

 

PODSTAWA PRAWNA:

  1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r.- Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2018r. poz.2224 ze zm.)
  2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1044 ze zm.).

 

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.