Skróty klawiszowe:

Urząd Miejski

Pomocne strony www

Strona główna » Urząd Miejski » Fundusze strukturalne » Przeciwdz. wyklucz. cyfrow... » Pomocne strony www

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013

 

 

Ważne dokumenty

 

Linki

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
www.mac.gov.pl

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
www.msw.gov.pl

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
www.mrr.gov.pl
www.funduszestrukturalne.gov.pl
www.funduszeeuropejskie.gov.pl

www.poig.gov.pl/wiadomosci/Strony/biuletyn_innowacyjni_2_2_2009.aspx

www.poig.gov.pl/DzialaniaPromocyjne/Strony/biuletyny.aspx

Ministerstwo Gospodarki
www.mgip.gov.pl

Ministerstwo Finansów
www.mf.gov.pl

Ministerstwo Środowiska
www.mos.gov.pl

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
www.mkidn.gov.pl
www.pois.gov.pl

Ministerstwo Pracy
www.kapitalludzki.gov.pl

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
www.ukie.gov.pl

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
www.parp.gov.pl

Portal Unii Europejskiej
www.europa.eu

Portal Wspieramy e-biznes
www.web.gov.pl

Krajowe Forum Szerokopasmowe
www.forumszerokopasmowe.pl

Serwis Edukacji Antykorupcyjnej
antykorupcja.edu.pl

 

 • Związek Samorządów Polskich
 • OZE
 • Rada Miejska w Zawierciu
 • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 • Lokale użytkowe do wynajęcia
 • ZAWIERCIE - CZYSTA GMINA
 • Platforma Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu
 • Zawierciański Senior
 • Uniwersytet Dziecięcy w Zawierciu
 • Portal mapowy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wersji wektorowej
 • Straż Miejska
 • Zawiercie w liczbach
 • Obwieszczenia
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • Dla Dzieci i Rodziców
 • Projekty edukacyjne
 • Geoportal 7
 • Herb i logo miasta
 • Zawierciańska Karta Dużej Rodziny
 • Fundusze Strukturalne
 • Mapa AED w Zawierciu

Urząd Miejski w Zawierciu
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 494 12 65, fax +48 32 67 215 13
e-mail: urzad@zawiercie.eu

Deklaracja dostępności
Portal internetowy Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Zawiercie jest miastem leżącym w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Niewątpliwym atutem miasta jest bliskość aglomeracji śląskiej. Wykorzystując swe położenie, Zawiercie od kilku lat wzmacnia swój wizerunek jako centrum obsługi ruchu turystycznego dla Jury, przez co przyciąga nowe inwestycje i pobudza przedsiębiorczość wśród mieszkańców Zawiercia i okolic.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna