Skróty klawiszowe:

Dla mieszkańców
Dzisiaj w Zawierciu
Wkrótce
 • dsfsfdf

Położenie

Strona główna » Dla mieszkańców » Dla turysty » Zawiercie » Położenie

Miasto Zawiercie położone jest  na Wyżynie Krakowsko – Częstochowskiej nad rzeką Wartą (tu znajdują się jej źródła) w północno-wschodniej części województwa Śląskiego.

Zajmuje ono 85,24 km2 powierzchni i liczy ponad 53 tys. mieszkańców.

Podzielone jest administracyjnie na 18 osiedli mieszkaniowych: Argentyna, Blanowice, Borowe Pole, Bzów, Centrum, Dąbrowica, Kromołów, Marciszów, Miodowa, Piłsudskiego, Stary Rynek, Stawki, Szymańskiego, Warty, Zuzanka, Zuzanka I, Żerkowie
oraz 4 sołectwa Karlin, Łośnice, Pomrożyce, Skarżyce.

 
Pod względem funkcjonalno – przestrzennym Miasto można podzielić na dwie strefy:

 •     Strefę zachodnią – położoną nad rzeką Wartą, obejmującą centralną część Miasta, z dominującą zabudową wielorodzinną i dobrze rozwiniętym przemysłem (charakteryzuje się dobrze rozwiniętą siecią hydrauliczną).
 •     Strefę wschodnią – obejmującą tereny rolne i leśne, których część wchodzi w obręb Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych, stanowiąc zaplecze rekreacyjne dla całego regionu.

Zawiercie to ważny węzeł komunikacyjny zarówno kolejowy jak i samochodowy.

Posiada bezpośrednie połączenia kolejowe w kierunku północnym – Warszawa, Gdynia, południowym – Kraków, Zakopane, Praga, Budapeszt, Wiedeń, zachodnim – górny i dolny Śląsk oraz wschodnim – Ełk, Suwałki.
Przez Zawiercie przebiega również droga krajowa łącząca Śląsk z Kielcami, Tarnobrzegiem a droga krajowa A1 oddalona jest tylko 13 km od centrum miasta.

Położone jest w odległości:

    Katowice - 43 km
    Częstochowa - 45 km
    Kraków - 67 km
    Międzynarodowy Port Lotniczy w Katowicach – Pyrzowicach - 28 km,
    Warszawa (bezpośrednie połączenie kolejowe – czas podróży 1,5 h) - 278 km

 
Właśnie te niewielkie odległości i dobra komunikacja PKP i PKS sprawiają, że miasto to stanowi doskonały punkt wypadowy w najbardziej atrakcyjne tereny Jury Krakowsko – Częstochowskiej. Z Zawiercia możemy dojechać do skałek Rzędkowickich, Góry Zborów w Podlesicach, do zamków w Morsku, Mirowie, Bobolicach, Podzamczu, Smoleniu i innych. Tutaj też krzyżują się szlaki turystyczne piesze i rowerowe m. in. Szlak „Orlich Gniazd”, „Warowni Jurajskich”.

Tereny wokół Zawiercia mogą poszczycić się unikalną rzeźbą i występowaniem zbiorowisk roślin skrajnie różniących się pod względem florystycznym i ekologicznym. Okolice miasta porastają lasy iglaste z dominacją sosny i liściaste z przewagą buku. To w nich można spotkać wiele gatunków roślin i zwierząt będących pod ochroną.

Ale nie tylko okolice Zawiercia stanowią atrakcję turystyczną. W samym mieście można także zobaczyć wiele ciekawych zabytków m.in. kościół pw. św. Ap. Piotra i Pawła, kościół pw. św. Mikołaja Biskupa Wyznawcy w Zawierciu – Kromołowie, kościół pw. Trójcy Przenajświętszej w Zawierciu – Skarżycach, kapliczka murowana z I – szej połowy XIX w. w Zawierciu – Marciszowie, cmentarz żydowski w Zawierciu – Kromołowie, dworzec PKP, budynek Biblioteki Miejskiej przy ul. Szymańskiego gdzie znajduje się Izba Muzealna, osiedle robotnicze TAZ, Hutę Szkła Gospodarczego, dworek w Zawierciu – Bzowie.
Te i wiele innych miejsc stanowi o atrakcyjności Zawiercia i jego okolic.

 • Związek Samorządów Polskich
 • OZE
 • Rada Miejska w Zawierciu
 • Lokale użytkowe do wynajęcia
 • ZAWIERCIE - CZYSTA GMINA
 • Platforma Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu
 • Zawierciański Senior
 • Uniwersytet Dziecięcy w Zawierciu
 • Portal mapowy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wersji wektorowej
 • Straż Miejska
 • Zawiercie w liczbach
 • Obwieszczenia
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • Dla Dzieci i Rodziców
 • Projekty edukacyjne
 • Geoportal 7
 • Herb i logo miasta
 • Zawierciańska Karta Dużej Rodziny
 • Fundusze Strukturalne
 • Mapa AED w Zawierciu

Urząd Miejski w Zawierciu
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 494 12 65, fax +48 32 67 215 13
e-mail: urzad@zawiercie.eu

Deklaracja dostępności
Portal internetowy Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Zawiercie jest miastem leżącym w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Niewątpliwym atutem miasta jest bliskość aglomeracji śląskiej. Wykorzystując swe położenie, Zawiercie od kilku lat wzmacnia swój wizerunek jako centrum obsługi ruchu turystycznego dla Jury, przez co przyciąga nowe inwestycje i pobudza przedsiębiorczość wśród mieszkańców Zawiercia i okolic.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna