Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Urząd Miejski

Poradnik Interesanta

Wydział Podatków

Podatek od nieruchomości od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej

Podatek od nieruchomości od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej

PROCEDURA URZĘDU MIEJSKIEGO W ZAWIERCIU

Deklaracje na podatek od nieruchomości od osób prawnych dotyczące wymiaru na 2020 rok składane są na nowym formularzu wprowadzonym Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 roku (Dz. U. 2019, poz. 1104) w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (deklaracja DN-1 wraz z załącznikami ZDN-1 i ZDN-2).

Od 1 lipca 2019 roku zmieniły się zasady składania deklaracji na podatek od nieruchomości od osób prawnych. Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 roku  (Dz.U. 2019, poz. 1104) w spawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości zostały wprowadzone nowe formularze deklaracji na podatek od nieruchomości od osób prawnych DN-1.

Nowe formularze należy stosować do podatków, z tytułu których obowiązek podatkowy powstał po 30 czerwca 2019 roku. Formularz deklaracji na podatek od nieruchomości, który wynika z Uchwały Rady Miejskiej w Zawierciu nr XLVIII/436/17 z dnia 29 listopada 2017 roku w  sprawie  ustalenia  wzorów  informacji  i  deklaracji  na  podatek  od nieruchomości należy stosować nadal do spraw, w których np. zakup lub sprzedaż nieruchomości miało miejsce przed 1 lipca 2019 roku.

Przypominamy o obowiązku składania wraz z deklaracją DN-1 załączników ZDN-1 (załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu) oraz ZDN-2 (załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości – dane o  przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania). Załączniki ZDN-1 i ZDN-2 składane są w przypadku zadeklarowania w deklaracji na podatek od nieruchomości przedmiotów opodatkowania, których dotyczy dany załącznik.


PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB PRAWNYCH

 

 >>> INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI <<<


Wydział / Referat załatwiający sprawę:


WYDZIAŁ PODATKÓW

Do kogo adresowana jest procedura:

Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami, posiadaczami samoistnymi, użytkownikami wieczystymi lub posiadaczami nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, gdy posiadanie wynika z umowy lub bez tytułu prawnego.
 

Forma załatwienia sprawy:
-

Wymagane dokumenty (załączniki):
 

  • Deklaracja na dany rok kalendarzowy wg wzoru określonego przez Radę Miejską w Zawierciu.
  • Kserokopia dokumentów takich jak np. (akt notarialny nabycia lub sprzedaży, umowa dzierżawy itp.)


Deklaracje należy składać w terminie do dnia 31 stycznia danego roku kalendarzowego, a jeśli po tym dniu wystąpią okoliczności mające wpływ na wysokość opodatkowania w danym roku – w terminie 14 dni od daty zaistnienia tych okoliczności

 


Opłaty:

Brak

 


Termin załatwienia sprawy:
-

Pokój, w którym można uzyskać informacje:

Pokój nr 9

Telefon, e-mail:

tel. (32) 49 41 211, 32 672 16 61
e-mail: podatki@zawiercie.eu

e-mail: a.kurzawa@zawiercie.eu

Formularz wniosku (druk do pobrania):

POBIERZ DRUK

Druk do 30.06.2019

Druk od 01.07.2019


Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 12.01.1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U z 2018r poz.1445 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U z 2018r poz. 800 ze zm.)
  • Uchwała Rady Miejskiej w Zawierciu określająca stawki podatku od nieruchomości na dany rok kalendarzowy


Tryb odwołania:

Brak

Informacje o zastosowaniu:

Podatek wykazany w deklaracji jest podatkiem do zapłaty. Podatnik dokonuje płatności podatku – bez wezwania – na indywidualny rachunek bankowy podatnika lub na rachunek Gminy Zawiercie w

Bank PEKAO SA
95 1240 2975 1111 0010 4312 8173


w ratach miesięcznych w terminie do dnia 15 każdego miesiąca (z wyjątkiem stycznia – termin 31 styczeń)

Uwagi:

Obowiązek składania deklaracji dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień w podatku od nieruchomości.
Formularz deklaracji podatkowej można pobrać:

  • poprzez internet : www zawiercie.eu
  • osobiście w pokoju nr 9.


Wypełnioną deklarację podatkową należy złożyć w Informacji albo przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta.


 Aktualizacja: 09.07.2019 r.

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

wyszukaj

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.