Skróty klawiszowe:

Urząd Miejski
Dzisiaj w Zawierciu
Wkrótce

Pełnomocnik ds rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii

Strona główna » Urząd Miejski » Samorząd » Komórki organizacyjne UM » Pełnomocnik ds rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii

Pełnomocnik do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii - PA

Pełnomocnik - Halina Bulska - Sobusik

tel. 32 67 220 11

pelnomocniksobusik@vp.pl

Do zadań Pełnomocnika należy w szczególności:

1.   Prowadzenie analizy problemów alkoholowych i narkomanii i opracowywania metod ich rozwiązywania na terenie gminy.

2.   Przygotowanie wspólnie z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i przedkładanie Prezydentowi corocznego projektu „Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii”.

3.   Przygotowanie planu finansowego do „Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii”.

4.   Ogłaszanie i prowadzenie konkursu ofert na wykonanie poszczególnych zadań w ramach gminnego programu.

5.   Koordynacja zadań wynikających z gminnego programu.

6.   Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w sferze profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

7.   Wdrażanie i propagowanie na terenie gminy ogólnopolskich i regionalnych kampanii edukacyjnych,

8.   Przygotowywanie posiedzeń gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

9.   Wprowadzenie lokalnych inicjatyw z dziedziny rozwiazywania problemów alkoholowych
i narkomanii.

 • ZAWIERCIE - CZYSTA GMINA
 • Uniwersytet Dziecięcy w Zawierciu
 • Portal mapowy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wersji wektorowej
 • Lokale użytkowe do wynajęcia
 • Zawiercie w liczbach
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Zawierciański Senior
 • Dla Dzieci i Rodziców
 • Platforma Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu
 • Zawierciańska Karta Dużej Rodziny
 • Straż Miejska
 • System Informacji Przestyrzennej Geoinfo 6
 • Obwieszczenia
 • Fundusze Strukturalne
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
 • Herb i logo miasta
 • Spacer po Zawierciu
 • Galeria Leszka Dutki
 • Internetowa Telewizja Zawiercie
 • Portal Kulturalne Zawiercie
 • Mapa AED w Zawierciu
 • Projekty edukacyjne

Urząd Miejski w Zawierciu
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 494 12 65, fax +48 32 67 215 13
e-mail: urzad@zawiercie.eu

Portal internetowy Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Zawiercie jest miastem leżącym w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Niewątpliwym atutem miasta jest bliskość aglomeracji śląskiej. Wykorzystując swe położenie, Zawiercie od kilku lat wzmacnia swój wizerunek jako centrum obsługi ruchu turystycznego dla Jury, przez co przyciąga nowe inwestycje i pobudza przedsiębiorczość wśród mieszkańców Zawiercia i okolic.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna