Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Urząd Miejski

Fundusze strukturalne

Zawiercie – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020

Działanie RL.NI.2 NOWA INFRASTRUKTURA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ (PRZEDSIĘWZIĘCIA NIEINWESTYCYJNE), w ramach którego zaplanowane do realizacji przedsięwzięcie:

Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu, w tym zieleni i plan komunikacji na osiedlu TAZ

Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu, w tym zieleni i plan komunikacji na osiedlu TAZ

  1. Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu, w tym zieleni i plan komunikacji na osiedlu TAZ

„Wykonanie koncepcji programowo – przestrzennej zagospodarowania terenu zabytkowego osiedla TAZ w Zawierciu w ramach zadania: „ Zakup usługi w zakresie przygotowania koncepcji zagospodarowania ternu w tym zieleni i planu komunikacji na osiedlu TAZ w Zawierciu” w ramach projektu "Zawiercie – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020" ( dotacja w ramach projektu POPT.03.01.00-00-0239/18 „Wzrost potencjału beneficjentów polityki spójności w obszarze prowadzenia efektywnej polityki miejskiej”)

 

Zakres zamówienia obejmuje: Wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej zagospodarowania terenu zabytkowego Osiedla TAZ w Zawierciu w ramach zadania pn. „Zakup usługi w zakresie przygotowania koncepcji zagospodarowanie terenu, w tym zieleni i planu komunikacji na osiedlu TAZ” w Zawierciu

 

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu osiedla TAZ wpisanego jest do rejestru zabytków Województwa Śląskiego (A/1428/91, A/1494/92) zawierającej                                            w szczególności:

 

  • inwentaryzację istniejącej zieleni, roślinności z określeniem wymaganych prac porządkowych, pielęgnacyjnych, ewentualnych wycinek;
     
  • plan nasadzeń zieleni zaakceptowany przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach                                  z uwzględnieniem odtworzenia historycznego układu kompozycyjnego – układu opierającego się na nasadzeniach alejowych podkreślającego charakterystyczną kompozycję Osiedla TAZ oraz jednocześnie dostosowanych do aktualnych potrzeb mieszkańców osiedla;

 

  • plan układu komunikacyjnego Osiedla TAZ mający na celu przywrócenie historycznego układu alejowego na osiedlu z dostosowaniem do aktualnych potrzeb mieszkańców obejmujący również ciągi komunikacyjne piesze i pieszo-jezdne;

 

  • plan układu przestrzennego i zabudowy osiedla;

 

  • plan rozbudowy istniejącego oświetlenia polegający na doświetleniu istniejących i zaproponowanych w koncepcji ciągów komunikacyjnych;

 

  • wytyczne dla utworzenia w przyszłości Parku Kulturowego – Osiedla TAZ,

 

  • zbiorcze zestawienie kosztów robót budowlanych objętych koncepcją w formie tabelarycznej wykonane ma zostać z podziałem na wszystkie wymagane branże.

 

 

Umowa zawarta dnia 27.09.2022 r., z firmą Studium Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

 

Wynagrodzenie za wykonanie umowy stanowi równowartość w wysokości 126.690,00 zł

 

Dofinasowanie unijne 85% - 107.686,50 zł, dofinasowanie z Budżetu Państwa 15% - 19.003,50 zł.

 

Termin realizacji zgodnie z zawartą umową to 120 dni od daty jej zawarcia tj. 25.01.2023 r

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

wyszukaj

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.