Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Urząd Miejski

Fundusze strukturalne

Zawiercie – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020

Działanie RL.NI.3 NOWA INFRASTRUKTURA SPORTOWA I REKREACYJNA (PRZEDSIĘWZIĘCIA NIEINWESTYCYJNE), w ramach którego zaplanowano:

Opracowanie koncepcji przebudowy i rekultywacji przyrodniczej parku "Stawy holenderskie" (ul. Krzywa)

Opracowanie koncepcji przebudowy i rekultywacji przyrodniczej parku "Stawy holenderskie" (ul. Krzywa)

  1. Opracowanie koncepcji przebudowy i rekultywacji przyrodniczej parku "Stawy holenderskie" (ul. Krzywa)

Wykonanie koncepcji architektonicznej, programu funkcjonalno-użytkowego dla przebudowy zagospodarowania oraz rekultywacji przyrodniczej terenu parku „Stawy holenderskie” na działkach nr ew. 1/43, 1/16, 1/25 k.m. 17 Obręb Zawiercie w ramach zadania pn.: „Opracowanie koncepcji przebudowy i rekultywacji przyrodniczej parku "Stawy holenderskie" (ul. Krzywa).

Przedsięwzięcie realizowane będzie w ramach projektu: Zawiercie – opracowanie dokumentacji                            w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020.

Zakres przedmiotu umowy obejmuje wykonanie:

1) Koncepcję architektoniczną przedstawioną w dwóch wariantach,

 

2) Program funkcjonalno-użytkowy, który ma zawierać wizualizacje architektoniczną dla zagospodarowania działki objętej inwestycją,

 

3) Planowane koszty prac projektowych oraz planowane koszty robót budowlanych umożliwią udzielenie przyszłego zamówienia.

 

Wstępne założenia do ujęcia w opracowywanej dokumentacji zakładają:

 

- rekultywację przyrodniczą stawów wraz z otoczeniem z zachowaniem i podkreśleniem walorów przyrodniczych tego miejsca.

Koncepcja i PFU mają zostać sporządzone w oparciu o przeprowadzone  we własnym zakresie:

•           inwentaryzację istniejącej zieleni, roślinności z określeniem wymaganych prac porządkowych, pielęgnacyjnych, ewentualnych wycinek,

•           inwentaryzację stanu technicznego i funkcjonowania budowli hydrotechnicznych służących gospodarowaniu wodami w stawach,

•           plan nasadzeń zieleni mający na celu uporządkowanie struktury zieleni, dostosowanie wprowadzanych w ramach koncepcji obiektów rekreacyjnych, małej architektury, nawierzchni utwardzonych

•           badań parametrów wody w zbiornikach i zalegających w nich osadów dennych, badania geośrodowiskowe gruntu

- wprowadzenie utwardzonej kruszywem ścieżki dla pieszych wokół stawu na działce nr 1/43 wraz z koniecznymi warstwami konstrukcyjnymi,

- budowę na przyległym do ul.Krzywej terenie działki 1/43 wodnego placu zabaw obejmującego: nieckę wodnego placu zabaw, brodziki, z niezbędnym wyposażeniem i atrakcjami wodnymi w formie zjeżdżalni oraz urządzeń służących do zabawy z użyciem wody, ogrodzeniem, wszelkimi koniecznymi przyłączami i instalacjami, stacją uzdatniania wody,  sanitariatami, przebieralniami, plażą piaszczystą z leżakami, pomieszczeniem dla obsługi obiektu, drogą dojazdową łączącą z ul.Krzywą, oświetleniem zewnętrznym,

- budowę na przyległym do ul.Krzywej terenie działki 1/43 miejsc postojowych, wiaty rowerowej wraz z ciągami komunikacyjnymi, ujednoliconą i atrakcyjną wizualnie małą architekturą typu ławki, kosze na śmieci, zadaszona altana, oświetleniem zewnętrznym, preferowane nawierzchnie utwardzone z materiałów przepuszczalnych, oświetlenie fotowoltaiczne.

 

Umowa zawarta 20.09.2022 r., z firmą COLLECT CONSULTING S.A., z siedzibą w Katowicach.

 

Wynagrodzenie za wykonanie umowy stanowi równowartość w wysokości 108.240,00 zł

 

Dofinasowanie unijne 85% - 92.004,00 zł, dofinasowanie z Budżetu Państwa 15% - 16.236,00 zł.

 

Termin realizacji zgodnie z zawartą umową to 120 dni od daty jej zawarcia tj. 17.02.2023 r.

 

 

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

wyszukaj

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.