Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Urząd Miejski

Fundusze strukturalne

Zawiercie – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020

Działanie RL.NI.3 NOWA INFRASTRUKTURA SPORTOWA I REKREACYJNA (PRZEDSIĘWZIĘCIA NIEINWESTYCYJNE), w ramach którego zaplanowano:

Opracowanie koncepcji przebudowy i rekultywacja przyrodnicza parku "Ogrody" na os. Zuzanka (ul. Zaparkowa/Kombatantów)

Opracowanie koncepcji przebudowy i rekultywacja przyrodnicza parku "Ogrody" na os. Zuzanka (ul. Zaparkowa/Kombatantów)

  1. Opracowanie koncepcji przebudowy i rekultywacja przyrodnicza parku "Ogrody" na os. Zuzanka (ul. Zaparkowa/Kombatantów)

Wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysu inwestorskiego dla przebudowy zagospodarowania na cele rekreacyjne oraz rekultywacji przyrodniczej terenu działek nr ew. 92/27, 91/1, 92/26, 108, k.m. 24, obręb Zawiercie w ramach zadania pn. „Zakup usługi w zakresie przygotowania koncepcji przebudowy i rekultywacja przyrodnicza parku „Ogrody” na os. Zuzanka (ul. Zaparkowa/Kombatantów”) w ramach projektu „Zawiercie – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020.”

Przedsięwzięcie realizowane będzie w ramach projektu: Zawiercie – opracowanie dokumentacji                            w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020.

Zakres przedmiotu umowy obejmuje wykonanie:

kompletnej dokumentacji projektowej z niezbędnymi uzgodnieniami umożliwiającej uzyskanie przez Zamawiającego pozwolenia na budowę oraz przyszłą realizację prac.

 

Dokumentacja będzie zawierać:

 

- Projekt budowlany

- Projekt wykonawczy

- Przedmiar robót

- Kosztorys inwestorski

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

- Mapa do celów projektowych

 

Założenia wstępne do opracowywanej dokumentacji obejmują:

- rekultywację przyrodniczą i zagospodarowanie istniejącej zieleni, zinwentaryzowanie istniejącej roślinności z określeniem wymaganych prac porządkowych, pielęgnacyjnych, ewentualnych wycinek, nowych nasadzeń w szczególności zaniedbanych obecnie brzegów cieku wodnego i przyległych do niego terenów podmokłych. Proponowane wprowadzenie jako uzupełnienie małej architektury małych zieleńców, kwietników, drzew i  krzewów ozdobnych, łąki kwietniej.

- uporządkowanie brzegów Potoku Łośnickiego na odcinku przyległym do terenów rekreacyjnych z budową punktowych miejsc wypoczynku z dojściem łączącym z terenami rekreacyjnymi. Preferowane nawierzchnie współgrające z okoliczną roślinnością drewniane lub kompozytowe.

- rozbudowę oświetlenia zewnętrznego,

- budowę małej architektury o ujednoliconej, atrakcyjnej wizualnie formie. Preferowane materiały współgrające z okoliczną roślinnością drewniane lub kompozytowe.

- budowę toru do jazdy na rolkach o preferowanej nawierzchni betonowej (nie kostka brukowa).

 

Umowa zawarta 15.09.2022 r., z Panią Justyną Gałuszką przedsiębiorcą działającym pod firmą NIKO Biuro Architektury Krajobrazu Justyna Gałuszka z siedzibą w Gostyniu oraz Marcinem Kępińskim przedsiębiorcą działającym pod firmą MAKE ARCHITECTURE MARCIN KĘPIŃSKI z siedzibą w Tychach. Wynagrodzenie za wykonanie umowy stanowi równowartość w wysokości 82.410,00 zł.

 

Dofinasowanie unijne 85% - 70.048,50 zł, dofinasowanie z Budżetu Państwa 15% - 12.361,50 zł.

 

Termin realizacji zgodnie z zawartą umową to 130 dni od daty jej zawarcia tj. 23.01.2023 r.

 

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

wyszukaj

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.