Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Urząd Miejski

Fundusze strukturalne

Zawiercie – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020

Działanie RL.NI.4 NOWA INFRASTRUKTURA KOMUNIKACYJNA I OCHRONY ŚRODOWISKA (PRZEDSIĘWZIĘCIA NIEINWESTYCYJNE):

Opracowanie koncepcji, projektu przebudowy i nowy układ komunikacji dla rejonu nowego centrum przesiadkowego przy dworcu PKP

Opracowanie koncepcji, projektu przebudowy i nowy układ komunikacji dla rejonu nowego centrum przesiadkowego przy dworcu PKP

  1. Opracowanie koncepcji, projektu przebudowy i nowy układ komunikacji dla rejonu nowego centrum przesiadkowego przy dworcu PKP

Zadanie pn. „Zakup usługi w zakresie przygotowania koncepcji, projektu przebudowy i nowy układ komunikacji dla rejonu nowego centrum przesiadkowego przy dworcu PKP”, w ramach projektu "Zawiercie – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020" zostało podzielone na dwa etapy.

Etap I dot. wykonania koncepcji dla przedmiotowego zadania natomiast

Etap II to sporządzenie projektu na podstawie wykonanej koncepcji. 

 

W ramach I etapu dla przedsięwzięcia po przeprowadzonym postępowaniu dla zamówienia publicznego dnia 09.06.2022r., została zawarta umowa z firmą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KaNaD” Michał Namysłowski z siedzibą w Bytomiu na Wykonanie koncepcji przebudowy centrum przesiadkowego przy dworcu PKP w Zawierciu z przebudową i rozbudową przyległego układu drogowego, w ramach ww. zadania

 

 

Wynagrodzenie umowne za wykonanie koncepcji zgodnie z zawartą umową wynosi 48.585,00 zł brutto co stanowi odpowiednio:

- 85% środków Unii Europejskiej, w ramach Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 – 41.297,25 zł,

- 15% z budżetu państwa – 7.287,75 zł.

 

Etap I został zrealizowany - sporządzono i odebrano koncepcję dla przedmiotowego zadania.

Etap II – na podstawie opracowanej w etapie I koncepcji przygotowywano niezbędne materiały do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację działania objętego umową. 

Przeprowadzono postępowanie dot. zamówienia publicznego na wybór wykonawcy. Trwa weryfikacja złożonej oferty. Wystąpiono o akceptację przesunięcia brakującej na zawarcie umowy kwoty.

 

Koncepcja projektowa obejmuje:

- przebudowę centrum przesiadkowego pod dworcem PKP z budową peronów autobusowych wraz z zadaszeniem oraz drogami manewrowymi, rozwiązaniami komunikacyjnymi łączącymi centrum przesiadkowe z istniejącym układem komunikacji ul. 3 Maja, Władysława Sikorskiego i ul. Wschodnią, ciągami pieszymi, małą architekturą itd., tablice zmiennej treści na każdym peronie centrum przesiadkowego połączone z tablicą w budynku poczekalni dla pasażerów; budowę oświetlenia wraz z siecią elektroenergetyczną obszaru centrum przesiadkowego (ujednolicenia rodzaju opraw i słupów centrum przesiadkowego z terenami zielonymi oraz sąsiadującym układem drogowym), przebudowę/ budowę sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz wodociągowej na potrzeby centrum przesiadkowego oraz zasilania i uzbrojenia w niezbędne media budynku poczekalni (wyposażonym w WC), w tym instalację teletechniczną (zasilającą m.in. tablice zmiennej treści), elektryczną, wod-kan oraz centralnego ogrzewania;

•          rozbiórkę istniejących ciągów pieszych oraz wytyczenie i wykonanie nowych nawierzchni biologicznie-czynnych pełniących funkcję komunikacji pieszej w obrębie terenów zielonych (działki nr 70/1, 9/4); demontaż i montaż obiektów małej architektury oraz zagospodarowanie zielenią ozdobną, urządzoną wraz z przebudową sieci elektroenergetycznej;

•          przebudowę układu drogi łączącej ul. 3 Maja i Sikorskiego z ul. Wschodnią (działka nr 69/90) wraz z ciągami pieszymi, siecią oświetlenia ulicznego i kanalizacji deszczowej, usunięciem/ przebudową kolidującego uzbrojenia terenu, zatoką i peronem autobusowym, w związku z korektą geometrii jezdni;

•          przebudowę skrzyżowania ul. 3 Maja oraz Sikorskiego na trzywylotowe skrzyżowanie o ruchu okrężnym wraz z przebudową sieci oświetlenia ulicznego, siecią kanalizacji deszczowej oraz przebudową kolidującego istniejącego uzbrojenia terenu;

•          Przebudowę jezdni ul. R Dmowskiego na odcinku od ronda ul. 100-lecia Zawiercia do skrzyżowania z ul. Spacerową wraz z budową zatok parkingowych, ciągów pieszych, peronów i zatok autobusowych, remontem istn. obustronnych chodników wzdłuż                      ul. Dmowskiego, z przebudową sieci kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego oraz usunięciem/ przebudową kolizji istniejących sieci uzbrojenia terenu

•          Przebudowę fragmentu ul. Wschodniej od granicy działki nr 69/9 do skrzyżowania z ul. R. Dmowskiego (ze korektą wlotu skrzyżowania włącznie) polegającego na wytyczeniu nowej osi jezdni, przebudowie chodników oraz budowę/ remont zatok parkingowych wraz z przebudową sieci elektroenergetycznej, wodociągowej oraz usunięciem/ przebudową kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu.

 

Umowa zawarta dnia 19.10.2022 r., z firmą Patryk Walasek Zakład Usługowy „JAMPICH” z siedzibą w Sosnowcu

 

Wynagrodzenie za wykonanie umowy stanowi równowartość w wysokości 338.250,00 zł

 

Dofinasowanie unijne 85% - 287.512,50 zł, dofinasowanie z Budżetu Państwa 15% - 50.737,50 zł.

 

Termin realizacji zgodnie z zawartą umową to 5 miesięcy od daty jej zawarcia tj. 19.03.2023 r.

 

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

wyszukaj

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.