Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Urząd Miejski

Fundusze strukturalne

Zawiercie – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020

Działanie RL.NI.4 NOWA INFRASTRUKTURA KOMUNIKACYJNA I OCHRONY ŚRODOWISKA (PRZEDSIĘWZIĘCIA NIEINWESTYCYJNE):

Opracowanie koncepcji nowego systemu transportu publicznego, w tym opracowanie nowych tras i ścieżek rowerowych na terenie miasta

Opracowanie koncepcji nowego systemu transportu publicznego, w tym opracowanie nowych tras i ścieżek rowerowych na terenie miasta

Działanie realizowane w ramach projektu: Zawiercie – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 w podziale na dwie części:

 - opracowanie aktualizacji planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Zawiercie z perspektywą do roku 2030r.

- opracowanie koncepcji rozbudowy i poprawy parametrów technicznych istniejącej sieci ścieżek rowerowych na terenie Gminy wraz z koncepcją zagospodarowania i powiązania z istniejącym układem drogowym trzech nowych centrów przesiadkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Zawiercie

 

ZADANIE NR 1:

Aktualizacja planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Zawiercie z perspektywą do roku 2030r.

Zakres przedmiotu umowy obejmuje wykonanie:

Aktualizacja planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Zawiercie dotyczy całego zakresu obecnie posiadanego przez Gminę planu w oparciu o aktualną ustawę o publicznym transporcie zbiorowym oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

 

 Aktualizacja planu ma zostać opracowana w zgodności z:

- ustawą z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2022r., poz.1343).

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. 2011 Nr 117).

 

Po przeprowadzonym postępowaniu zamówienia publicznego w dniu 13.12.2022r. została zawarta na realizację zadania umowa z firmą REFUNDA Maciocha i Wspólnicy sp. k z siedzibą we Wrocławiu.

 

Wynagrodzenie za wykonanie umowy stanowi równowartość w wysokości 40.454,70 zł

 

Dofinasowanie unijne 85% - 34 386,50 zł, dofinasowanie z Budżetu Państwa 15% - 6 068,20 zł.

 

Termin realizacji zgodnie z zawartą umową to 130 dni od daty jej podpisania.

 

ZADANIE NR 2:

Koncepcja rozbudowy i poprawy parametrów technicznych istniejącej sieci ścieżek rowerowych na terenie Gminy wraz z koncepcją zagospodarowania i powiązania  z istniejącym układem drogowym trzech nowych centrów przesiadkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Zawiercie.

 

W ramach przedsięwzięcia planowane jest opracowanie koncepcji określającej całokształt działań inwestycyjnych na układzie tras rowerowych dla uatrakcyjnienia go i dostosowania do aktualnych potrzeb użytkowników, zmniejszenia wpływu na środowisko, poprawy warunków życia mieszkańców miasta i turystów, uatrakcyjnienia miasta jako miejsca zainwestowania, rozwoju przedsiębiorczości, zamieszkania i pracy, dostosowania do potrzeb nowoczesnego społeczeństwa.

Po przeprowadzonym postępowaniu zamówienia publicznego w dniu 13.12.2022r. została zawarta umowa z firmą Consultants United sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie.

 

Wynagrodzenie za wykonanie umowy stanowi równowartość w wysokości 170.970,00 zł

 

Dofinasowanie unijne 85% - 145.324,50 zł, dofinasowanie z Budżetu Państwa 15% - 25.645,50 zł.

 

Termin realizacji zgodnie z zawartą umową to 130 dni od daty jej podpisania.

 

 

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

wyszukaj

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.