Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Urząd Miejski

Fundusze strukturalne

Zawiercie – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020

Działanie RL.NI.4 NOWA INFRASTRUKTURA KOMUNIKACYJNA I OCHRONY ŚRODOWISKA (PRZEDSIĘWZIĘCIA NIEINWESTYCYJNE):

Opracowanie koncepcji nowego systemu transportu publicznego, w tym opracowanie nowych tras i ścieżek rowerowych na terenie miasta

Opracowanie koncepcji nowego systemu transportu publicznego, w tym opracowanie nowych tras i ścieżek rowerowych na terenie miasta

 

  1. Opracowanie koncepcji nowego systemu transportu publicznego, w tym opracowanie nowych tras i ścieżek rowerowych na terenie miasta

Opracowanie koncepcji nowego systemu transportu publicznego obejmującej aktualizację planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu  zbiorowego dla Gminy Zawiercie                                         z perspektywą do roku 2030 r., koncepcję rozwoju sieci tras rowerowych na terenie Gminy Zawiercie w ramach zadania: „Zakup usługi w zakresie przygotowania koncepcji nowego systemu transportu publicznego, w tym opracowanie nowych tras i ścieżek rowerowych na terenie miasta.”

 

Zadanie objęte Projektem  "Zawiercie – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020" (dotacja w ramach projektu POPT.03.01.00-00-0239/18 „Wzrost potencjału beneficjentów polityki spójności w obszarze prowadzenia efektywnej polityki miejskiej”)

 

W ramach przedmiotu zamówienia, jako składowe elementy koncepcji opracowane mają zostać:

  1. ZADANIE 1 Aktualizacja planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu  zbiorowego dla Gminy Zawiercie z perspektywą do roku 2030r., z uwzględnieniem m.in. budowy obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej DK 78 odc. Siewierz-Poręba-Zawiercie). Aktualizacja planu dotyczy jego całego zakresu mając na uwadze i w oparciu o aktualną ustawę o publicznym transporcie zbiorowym oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

 

  1. ZADANIE 2 Koncepcja rozbudowy i poprawy parametrów technicznych istniejącej sieci ścieżek rowerowych na terenie Gminy wraz z koncepcją zagospodarowania i powiązania istniejącym układem drogowym trzech nowych centrów przesiadkowych zlokalizowanych na terenie Gminy.

 

Przygotowywano niezbędne materiały do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację działania objętego umową wraz z aktualizacją badania rynku w celu ustalenia wartości szacunkowej zamówienia

 

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.