Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Urząd Miejski

Fundusze strukturalne

Promocja terenów inwest.

Opis i cele projektu

Opis i cele projektu


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013

Przedmiotowy projekt polega na podjęciu działań promujących ofertę inwestycyjną Miasta Zawiercie. Proponowana w przedmiotowym opracowaniu metoda realizacji przedsięwzięć promocyjnych w mieście oparta jest na założeniu, że całokształt jakichkolwiek działań promocyjnych wynika z założeń strategicznego rozwoju miasta. Część celów strategicznych stanowi zbiór celów promocyjnych.

Cel ogólny projektu jest zgodny z celem ogólnym Priorytetu I RPO Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość, Działanie 1.1. Uszczegółowienia RPO Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej regionu, Poddziałanie 1.1.2. Promocja inwestycyjna, którym jest promocja inwestycyjna związana z organizacją lub udziałem w targach ofert inwestycyjnych i kampanii promujących tereny inwestycyjne, zarówno w kraju jak i za granicą. Projekt wpisuje się w typ projektu 1 (Organizacja lub udział w imprezach targowo – wystawienniczych) oraz 2 (Kampanie promocyjne w kraju i zagranicą).

Przedmiotowy projekt przyczyni się do realizacji wyżej wymienionych celów poprzez zachęcenie przedsiębiorców, deweloperów (szczególnie zagranicznych) do podejmowania działalności gospodarczej na terenie Gminy Zawiercie, a tym samym na terenie województwa śląskiego. Wzrost inwestycji przełoży się bezpośrednio na wzrost konkurencyjności gospodarki w regionie. Każde miasto, niezależnie od swej historii, warunków naturalnych, aktualnego profilu gospodarczego itp., posiada zasoby pozwalające na wykreowanie takiego wizerunku, by przyciągnął on "klientów" oferty miejskiej, a w konsekwencji pozyskał osoby i instytucje pożądane dla kształtowania przyszłości miasta. Miasto powinno być postrzegane jako obiekt generujący korzyści, a promocja lokalnej oferty służyć osiągnięciu szeroko rozumianych celów rozwojowych. Walory miejskie, aby zostały wykorzystane i przyczyniły się do osiągnięcia lokalnych celów, muszą zostać odpowiednio zaprezentowane. Potencjalny nabywca musi wiedzieć gdzie, co, za ile i na jakich warunkach może nabyć. Prowadzona kampania powinna poprzez rozpowszechnienie pozytywnego wizerunku miasta w oczach inwestorów oraz mieszkańców wpłynąć na znaczne zmniejszenie, a nawet likwidację podstawowych problemów miasta.

Cele szczegółowe promocji inwestycyjnej  Miasta Zawiercie:
- przyciągnięcie przedsiębiorców i przedsiębiorstw z terenu całego kraju oraz z zagranicy;
- przyciągnięcie przedsiębiorców i przedsiębiorstw z okolicznych gmin;
- zachęcenie przedsiębiorców mieszkających w mieście i przedsiębiorstw już w nim istniejących do podejmowania i rozszerzania działalności;
- informowanie kto, gdzie w jakim zakresie może pomóc potencjalnym inwestorom;
- informowanie o dostępnych zasobach lokalnego środowiska naturalnego oraz możliwościach ich wykorzystania; 
- informowanie o unikalnych cechach lokalnej społeczności;
- przedstawienie korzyści wynikających z cech środowiska, działalności gospodarczej miasta i sposobów oraz możliwości ich pozyskania.

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

wyszukaj

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.