Skróty klawiszowe:

Urząd Miejski
Dzisiaj w Zawierciu
Wkrótce

Opis i cele projektu

Strona główna » Urząd Miejski » Fundusze strukturalne » Budowa i wyposażenie ZPPT » Opis i cele projektu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013

 

Przedmiotem projektu jest budowa i wyposażenie nowoczesnego, biurowo-wielofunkcyjnego obiektu Zawierciańskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego, zlokalizowanego w Zawierciu na terenie działki 613/2 pomiędzy ul. Wilczą i ul. Lisią.

 


Jako wyposażenie rozumiany jest zakup specjalistycznego sprzętu komputerowego i multimedialnego, a także niezbędnego oprogramowania, koniecznych do utworzenia laboratorium rewitalizacji, projektowania miejskiego, urbanistyki i ekonomiki budownictwa oraz  możliwości przygotowania zintegrowanych programów transportu miejskiego.
Misją ZPPT będzie wielofunkcyjny rozwój Województwa Śląskiego w oparciu o idee innowacyjności i transferu technologii w dziedzinie rewitalizacji, urbanistyki i zintegrowanego planowania miejskiego, poprzez synergiczne wykorzystanie regionalnego potencjału naukowo-badawczego, gospodarczego oraz infrastrukturalnego. ZPPT stanowić będzie miejsce dla przedsiębiorców, zainteresowanych wdrażaniem najnowszych rozwiązań i technologii zarówno w obszarze innowacyjnego i ultra funkcjonalnego, a także ekonomicznego projektowania urbanistycznego i architektonicznego, jak i dla tych, którzy chcą produkować rozwiązania z zakresu małej architektury, znacząco podnoszące jakość tkanki miejskiej, bezpieczeństwo użytkowników, a także efekt wizualizacyjny otoczenia. Dzięki prowadzonym w nim badaniom przez naukowców z Politechniki Częstochowskiej możliwe będzie stosowanie nowych i trwałych rozwiązań technologicznych, wykorzystanie wiedzy z zakresu zarządzania i ekonomiki planowania i produkcji.

Cele szczegółowe projektu:
- wzmocnienie potencjału regionalnego sektora akademickiego, naukowo-badawczego oraz gospodarczego, w szczególności w obszarze tak rozwojowych kierunków jak urbanistyka i architektura miejska, a także zarządzanie procesami rewitalizacji i ekonomiką budownictwa,
- zwiększenie liczby absolwentów szkół wyższych podejmujących działalność gospodarczą na własny rachunek, głównie w obszarze projektowania małej architektury miejskiej, planowania przestrzennego, produkcji materiałów budowlanych i systemów zwiększających efektywność ekologiczną realizowanych inwestycji,
- efektywne zagospodarowanie wolnych terenów oraz świadczenie usług pomocniczych dla przedsiębiorców w ZPPT,
- wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw działających na lokalnym rynku,podniesienie innowacyjności, w tym wzrost transferu nowoczesnych rozwiązań technologicznych do podmiotów gospodarczych.


Podstawowe parametry obiektu ZPPT i zagospodarowania terenu wokół budynku
- Powierzchnia zabudowy -2205,25 m2
- Powierzchnia dróg dojazd./placu manewrowego – 2264,00 m2
- Powierzchnia parkingów – 93,03m2
- Powierzchnia chodników – 348,00 m2

Wskaźniki powierzchniowo kubaturowe:
Powierzchnia zabudowy:                           
budynek biurowo-socjalny: 566,44 m2
hala: 1639,09 m2
razem: 2205,53 m2

Powierzchnia całkowita:                                            
budynek biurowo-socjalny: 1146,59m2
hala: 1600,87 m2
razem: 2747,46 m2

Kubatura:                                        
budynek biurowo-socjalny: 4632,94 m3
hala: 9966,54 m3
razem: 14599,48 m3


Powierzchnia przygotowana w ramach projektu, wykorzystywana dla świadczenia usług dla przedsiębiorców będzie wynosiła 2435,48 m2.

Planuje się wdrożenie trzech nowych i ulepszonych usług świadczonych przez IOB [warsztaty charrette wzbogacone o możliwość elektronicznego nanoszenia zmian planistycznych przez uczestników,  interaktywne planowanie urbanistyczne połączone z konsultacjami społecznymi, analizy opłacalności inwestycyjnej uwzględniające innowacyjne rozwiązania w zakresie ekonomiki budownictwa i racjonalności planowania przestrzennego]. Szacuje się, iż w pierwszym pełnym roku funkcjonowania ZPPT na rzecz przedsiębiorców zostanie wykonane około 50 usług. W ciągu pierwszego roku dzięki wsparciu ZPPT powstaną 3 przedsiębiorstwa i zostaną zrealizowane dwa pierwsze projekty badawcze.

 • Związek Samorządów Polskich
 • OZE
 • Rada Miejska w Zawierciu
 • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 • Lokale użytkowe do wynajęcia
 • ZAWIERCIE - CZYSTA GMINA
 • Platforma Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu
 • Zawierciański Senior
 • Uniwersytet Dziecięcy w Zawierciu
 • Portal mapowy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wersji wektorowej
 • Straż Miejska
 • Zawiercie w liczbach
 • Obwieszczenia
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • Dla Dzieci i Rodziców
 • Projekty edukacyjne
 • Geoportal 7
 • Herb i logo miasta
 • Zawierciańska Karta Dużej Rodziny
 • Fundusze Strukturalne
 • Mapa AED w Zawierciu

Urząd Miejski w Zawierciu
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 494 12 65, fax +48 32 67 215 13
e-mail: urzad@zawiercie.eu

Deklaracja dostępności
Portal internetowy Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Zawiercie jest miastem leżącym w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Niewątpliwym atutem miasta jest bliskość aglomeracji śląskiej. Wykorzystując swe położenie, Zawiercie od kilku lat wzmacnia swój wizerunek jako centrum obsługi ruchu turystycznego dla Jury, przez co przyciąga nowe inwestycje i pobudza przedsiębiorczość wśród mieszkańców Zawiercia i okolic.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna