Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Urząd Miejski

Fundusze strukturalne

Budowa i wyposażenie ZPPT

Opis i cele projektu

Opis i cele projektu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013

 

Przedmiotem projektu jest budowa i wyposażenie nowoczesnego, biurowo-wielofunkcyjnego obiektu Zawierciańskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego, zlokalizowanego w Zawierciu na terenie działki 613/2 pomiędzy ul. Wilczą i ul. Lisią.

 


Jako wyposażenie rozumiany jest zakup specjalistycznego sprzętu komputerowego i multimedialnego, a także niezbędnego oprogramowania, koniecznych do utworzenia laboratorium rewitalizacji, projektowania miejskiego, urbanistyki i ekonomiki budownictwa oraz  możliwości przygotowania zintegrowanych programów transportu miejskiego.
Misją ZPPT będzie wielofunkcyjny rozwój Województwa Śląskiego w oparciu o idee innowacyjności i transferu technologii w dziedzinie rewitalizacji, urbanistyki i zintegrowanego planowania miejskiego, poprzez synergiczne wykorzystanie regionalnego potencjału naukowo-badawczego, gospodarczego oraz infrastrukturalnego. ZPPT stanowić będzie miejsce dla przedsiębiorców, zainteresowanych wdrażaniem najnowszych rozwiązań i technologii zarówno w obszarze innowacyjnego i ultra funkcjonalnego, a także ekonomicznego projektowania urbanistycznego i architektonicznego, jak i dla tych, którzy chcą produkować rozwiązania z zakresu małej architektury, znacząco podnoszące jakość tkanki miejskiej, bezpieczeństwo użytkowników, a także efekt wizualizacyjny otoczenia. Dzięki prowadzonym w nim badaniom przez naukowców z Politechniki Częstochowskiej możliwe będzie stosowanie nowych i trwałych rozwiązań technologicznych, wykorzystanie wiedzy z zakresu zarządzania i ekonomiki planowania i produkcji.

Cele szczegółowe projektu:
- wzmocnienie potencjału regionalnego sektora akademickiego, naukowo-badawczego oraz gospodarczego, w szczególności w obszarze tak rozwojowych kierunków jak urbanistyka i architektura miejska, a także zarządzanie procesami rewitalizacji i ekonomiką budownictwa,
- zwiększenie liczby absolwentów szkół wyższych podejmujących działalność gospodarczą na własny rachunek, głównie w obszarze projektowania małej architektury miejskiej, planowania przestrzennego, produkcji materiałów budowlanych i systemów zwiększających efektywność ekologiczną realizowanych inwestycji,
- efektywne zagospodarowanie wolnych terenów oraz świadczenie usług pomocniczych dla przedsiębiorców w ZPPT,
- wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw działających na lokalnym rynku,podniesienie innowacyjności, w tym wzrost transferu nowoczesnych rozwiązań technologicznych do podmiotów gospodarczych.


Podstawowe parametry obiektu ZPPT i zagospodarowania terenu wokół budynku
- Powierzchnia zabudowy -2205,25 m2
- Powierzchnia dróg dojazd./placu manewrowego – 2264,00 m2
- Powierzchnia parkingów – 93,03m2
- Powierzchnia chodników – 348,00 m2

Wskaźniki powierzchniowo kubaturowe:
Powierzchnia zabudowy:                           
budynek biurowo-socjalny: 566,44 m2
hala: 1639,09 m2
razem: 2205,53 m2

Powierzchnia całkowita:                                            
budynek biurowo-socjalny: 1146,59m2
hala: 1600,87 m2
razem: 2747,46 m2

Kubatura:                                        
budynek biurowo-socjalny: 4632,94 m3
hala: 9966,54 m3
razem: 14599,48 m3


Powierzchnia przygotowana w ramach projektu, wykorzystywana dla świadczenia usług dla przedsiębiorców będzie wynosiła 2435,48 m2.

Planuje się wdrożenie trzech nowych i ulepszonych usług świadczonych przez IOB [warsztaty charrette wzbogacone o możliwość elektronicznego nanoszenia zmian planistycznych przez uczestników,  interaktywne planowanie urbanistyczne połączone z konsultacjami społecznymi, analizy opłacalności inwestycyjnej uwzględniające innowacyjne rozwiązania w zakresie ekonomiki budownictwa i racjonalności planowania przestrzennego]. Szacuje się, iż w pierwszym pełnym roku funkcjonowania ZPPT na rzecz przedsiębiorców zostanie wykonane około 50 usług. W ciągu pierwszego roku dzięki wsparciu ZPPT powstaną 3 przedsiębiorstwa i zostaną zrealizowane dwa pierwsze projekty badawcze.

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.