Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Urząd Miejski

Fundusze strukturalne

Budowa Kompleksu Sport ...

Opis i cele projektu

Opis i cele projektu

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013

 

Teren rekreacyjny (obszarowo największa część całego założenia) rozpoczyna się u wyżyn ulicy Filaretów otwarciem w postaci nadwieszonej platformy widokowej  nad istniejącą komorą, z osiowym, symetrycznym usytuowaniem dwubiegowych schodów okalających projektowany zbiornik wodny „A” znajdujący się u podnóża platformy.

Woda z basenu „A” przepływa przez wąskie i płytkie gardło strumyka „a” wzdłuż jego łukowych ścian i spada pod kładką do głównego zbiornika wodnego „B”. Ów zbiornik zaprojektowany na planie dwóch krzywych łukowych połączonych wspólną cięciwą o długości 30m, tworzy centralną część całego założenia i główną atrakcję rekreacyjną. Wzdłuż jego zachodniego „brzegu” utworzono na trzech poziomach, granitowe podesty ze schodkami i ławami. Ostatni podest został zatopiony w wodzie, w taki sposób, aby można było z niego bezpiecznie wchodzić i wychodzić z wody. Na długości wschodniego „brzegu” zbiornika zaprojektowano drewniane tarasy o szerokości 3m ze szpalerem drzew. Za tarasem, po jego łuku, umieszczono odkryty kanał wodny o szerokości 0,5m służący jako by-pass podczas spuszczania (opróżniania) wody z głównego zbiornika „B”.

Początek kanału połączony jest podziemną rurą ze zbiornikiem u podnóża platformy widokowej, a przepływ wody sterowany jest za pomocą niewielkich szandorów umieszczonych na wylocie rury. Taki sam system został zastosowany pod kładką przy przepływie wody ze zbiornika wodnego „A” do strumyka „a”. Zarówno główny zbiornik jak i odkryty kanał wodny łączą się w zamykającym cały kompleks wodny, strumyku „b”. Finalny strumyk, o łukowych ścianach bocznych, został zamknięty zespołem pozornie porozrzucanych kolosów granitowych wyłaniających się z posadzki terenu. Krawędzie strumyku zostały dodatkowo zaznaczone wysuniętym krawężnikiem. W narożniku zbiornika zlokalizowano spust (z szandorami) z przelewem. Cały kompleks wodny otoczony jest terenami rekreacyjnymi. Po stronie zachodniej zaprojektowano plac oraz główny trakt pieszo-rowerowy prowadzący do boisk sportowych. Do drugiej stronie traktu pieszego przylega pas zieleni ze szpalerami drzew oraz niskim ogrodzeniem oddzielającym istniejący plac zabaw od traktu i zespołu wodnego. Po wschodniej stronie kompleksu wodnego pozostawiono otwartą przestrzeń porośniętą roślinnością. Przestrzeń ta przeznaczona jest, w drugim etapie Inwestycji, pod wyeksponowanie murów fundamentowych dawnego, dworu obronnego z XVI wieku. Realizacja ekspozycji będzie możliwa nie wcześniej niż po przeniesieniu istniejącego kontenera telekomunikacji.

Część górna – parkingi i pieszy układ komunikacyjny.

Na terenie inwestycji wyznaczono cztery parkingi dla samochodów osobowych, w tym w/w parking w części dolnej Inwestycji. Pozostałe trzy parkingi stanowią centralny punkt części górnej. Pierwszy, najmniejszy parking został umieszczony przy ulicy Browar tuż przy wjeździe na ulicę Filaretów. Parking ten jest przeznaczony wyłącznie dla samochodów osobowych na 10 stanowisk postojowych o wymiarach 2,3x5 m.
Dwa kolejne parkingi wyznaczono pod koniec ulicy Browar w centralnym punkcie przedsięwzięcia umożliwiając tym samym szybką i bezkolizyjną komunikację z pozostałymi rejonami kompleksu sportowo-rekreacyjnego. Parkingi te rozdzielone zostały wspomnianym już traktem pieszorowerowym prowadzącym do boisk sportowych. Wjazd i wyjazd z obydwu parkingów odbywa się tylko z parkingu nr 2 przez ulice Browar. Na parkingu zaprojektowano 20 m.p. dla samochodów osobowych o wymiarach 2,3x5 m, 3 m.p. dla osób niepełnosprawnych o wym. 3,6x5 m, a także 2 m.p dla autokarów o wym. 3x19 m. Powierzchnia parkingu wynosi 1536,35 m2 .

Ruch kołowy na parkingu nr 1 zaprojektowano jako jednokierunkowy, aby rozlokować jak największą liczbę miejsc postojowych, których ilość wynosi 34 (wymiary 2,3x5m), w tym jedno miejsce postojowe dla osoby niepełnosprawnej. Powierzchnia parkingu wynosi 1110,17m2. Komunikacja piesza została wyznaczona na podstawie istniejących tras potoków ruchu pieszego. Od strony filii MOK Centrum „Pałacyku nad Wartą” zaprojektowano drogę pieszo-rowerową jako kontynuację istniejącego traktu cyklistów wyznaczonego wzdłuż ulicy Siewierskiej. Postój wraz ze stojaki na rowery umieszczono w centrum Inwestycji, tuż przy placu publicznym.

Projektowane większe i mniejsze alejki piesze wiążą ze sobą ważniejsze punkty projektowanego kompleksu rekreacyjno-sportowego oraz ośrodki poza obszarem Inwestycji takie jak: teren szkoły przy Zespole Szkół Gimnazjum nr 6 i SP13, boiska sportowe LKS „Źródło Kromołów”, place publiczne, ulice Filaretów, Browar, Nad Wartą oraz filie MOK Centrum „Pałacyk nad Wartą”.

Plac Jarmarku Kromołowskiego oraz budynek socjalny dla sportowców.

Drugi plac publiczny mieści się przy ulicy Nad Wartą tuż za rzeką i został opracowany na potrzeby imprez kulturalnych, a w szczególności dla corocznego Jarmarku Kromołowskiego. Plac od północy, zachodu i południa ograniczają ciągi piesze wraz ze zjazdem z parkingu nr 2. Od południa plac przylega do istniejącego boiska sportowego do którego prowadzi projektowny trakt kołowy o szerokości 6 metrów, przystosowany na dojazd pojazdów uprzywilejowanych. Od wschodu plac ograniczony jest przez rzekę oraz wydzielone miejsce na tymczasowe gromadzenie odpadów stałych. Obszar placu został zaprojektowany jako utwardzona przestrzeń nie posiadająca żadnych obiektów kubaturowych małej architektury. Posadzka nawiązuje do idei płynącej rzeki przez swój organiczny kształt ażurowej, dekoracyjnej kostki brukowej. Projektowane miejsce tymczasowego gromadzenia odpadów stałych zostało wydzielone murem i wyniesione ponad teren placu Jarmarku Kromołowskiego.
Projektowany budynek socjalny dla sportowców umieszczono pomiędzy istniejącymi boiskami sportowymi w ogrodzonym obszarze sportowym. Obiekt został opracowany jako jednokondygnacyjny i niepodpiwniczony budynek o zwartej bryle, na planie prostokąta. Główne wejścia do budynku umieszczono po stronie boiska sportowego LKS „Żródło Kromołów” od południowego-wschodu. Od strony północno-zachodniej zaprojektowano jedno wejście do budynku, bezpośrednio do toalety, która będzie dostępna publicznie podczas imprez kulturalnych zorganizowanych na placu Jarmarku Kromołowskiego oraz podczas meczów.

BUDYNEK SOCJALNY – opis szczegółowy:
Planuje się budowę budynku socjalnego stanowiącego zaplecze istniejącego boiska sportowego. Budynek zaprojektowano w konstrukcji tradycyjnej, murowanej , jako obiekt parterowy, przykryty stropodachem. Wymiary w obrysie zewnętrznym 24,85m x 7,10 m. W przedłużeniu budynku na obydwu jego końcach zaprojektowano wiaty w konstrukcji stalowej z miejscami siedzącymi dla trenerów i zawodników rezerwowych, każda o długości 7,25m .
Wejścia do budynku zaprojektowano od strony północnej ( boiska sportowego). Budynek składa się z czterech części z odrębnymi wejściami. W części wschodniej zaprojektowano szatnię drużyny gospodarzy wraz z umywalnią, pokojem klubowym połączonym z pomieszczeniem socjalnym, pokojem trenera oraz wiatrołapem; w części środkowej pomieszczenie sędziego z umywalnią i wiatrołapem oraz magazyn z odrębnym wejściem z zewnątrz; w części zachodniej szatnię drużyny gości z umywalnią i wiatrołapem.
Umywalnie obydwu drużyn zaopatrzone są w trzy natryski, trzy umywalki, toaletę z jedną muszlą ustępową i dwoma pisuarami.

Dane liczbowe.
Powierzchnia zabudowy 173,75 m2
Powierzchnia użytkowa 138,75 m2
Kubatura 608,12 m3

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.