Skróty klawiszowe:

Urząd Miejski

Opis i cele projektu

Strona główna » Urząd Miejski » Fundusze strukturalne » Przedszkole integracyjne » Opis i cele projektu


Przedmiotem projektu jest budowa 6-oddziałowego przedszkola integracyjnego w Zawierciu wraz z otaczającą infrastrukturą oraz rozbiórka dotychczasowego przedszkola. Teren zostanie przeznaczony pod budowę placu zabaw oraz boiska trawiastego. W ramach inwestycji zakupione zostanie również wyposażenie nowego przedszkola.

Obecnie na terenie miasta nie znajduje się tego typu przedszkole (z oddziałami integracyjnymi). Budynek placówki będzie parterowy, z podjazdem dla wózków inwalidzkich, przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Całkowity koszt inwestycji wynosi: 3 773 846,60 mln złotych, z czego dofinansowanie ze środków unijnych wynosi 85%.

Ogólnym celem projektu jest poprawa stanu placówek oświatowych w Zawierciu oraz zapewnienie należytej opieki dzieciom z terenu Gminy. Celem bezpośrednim jest stworzenie bezpiecznego i przyjaznego dla dzieci przedszkola, a co za tym idzie – wzrost dostępności do opieki i wychowania przedszkolnego dzieci, również tych niepełnosprawnych, pomoc rodzicom w zapewnieniu opieki nad dziećmi, poprawa bezpieczeństwa podopiecznych i pracownikami oświaty oraz poprawa wizerunku miasta.
Realizacja projektu pozwoli na stworzenie przyjaznej dzieciom placówki, w której spędzą czas w rodzinnej atmosferze, nauczą się tolerancji i koleżeństwa.
 • Związek Samorządów Polskich
 • OZE
 • Rada Miejska w Zawierciu
 • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 • Lokale użytkowe do wynajęcia
 • ZAWIERCIE - CZYSTA GMINA
 • Platforma Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu
 • Zawierciański Senior
 • Uniwersytet Dziecięcy w Zawierciu
 • Portal mapowy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wersji wektorowej
 • Straż Miejska
 • Zawiercie w liczbach
 • Obwieszczenia
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • Dla Dzieci i Rodziców
 • Projekty edukacyjne
 • Geoportal 7
 • Herb i logo miasta
 • Zawierciańska Karta Dużej Rodziny
 • Fundusze Strukturalne
 • Mapa AED w Zawierciu

Urząd Miejski w Zawierciu
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 494 12 65, fax +48 32 67 215 13
e-mail: urzad@zawiercie.eu

Deklaracja dostępności
Portal internetowy Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Zawiercie jest miastem leżącym w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Niewątpliwym atutem miasta jest bliskość aglomeracji śląskiej. Wykorzystując swe położenie, Zawiercie od kilku lat wzmacnia swój wizerunek jako centrum obsługi ruchu turystycznego dla Jury, przez co przyciąga nowe inwestycje i pobudza przedsiębiorczość wśród mieszkańców Zawiercia i okolic.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna