Skróty klawiszowe:

Urząd Miejski
Dzisiaj w Zawierciu
Wkrótce

Opis i cele projektu

Strona główna » Urząd Miejski » Fundusze strukturalne » Zawiercie - miasto dobrych ... » Opis i cele projektu
Każde miasto, niezależnie od swej historii, warunków naturalnych, aktualnego profilu gospodarczego, posiada zasoby pozwalające na wykreowanie takiego wizerunku, by przyciągnął on "klientów" oferty miejskiej, a w konsekwencji pozyskał osoby i instytucje pożądane dla kształtowania przyszłości miasta. Miasto powinno być postrzegane jako obiekt generujący korzyści, a promocja lokalnej oferty służyć osiągnięciu szeroko rozumianych celów rozwojowych.
Walory miejskie, aby zostały wykorzystane i przyczyniły się do osiągnięcia lokalnych celów, muszą zostać odpowiednio zaprezentowane.

Celem ogólnym projektu „Zawiercie – miasto dobrych połączeń” jest zwiększenie liczby nowych inwestycji na terenie Miasta Zawiercie. Cel ogólny projektu jest zgodny z celem ogólnym Priorytetu I RPO Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość – Wzrost konkurencyjności regionalnej gospodarki opartej na wiedzy oraz celem Działania 1.1. Uszczegółowienia RPO Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej regionu, którym jest: Wzrost wartości bezpośrednich inwestycji w regionie jak również jest zgodny z celem poddziałania 1.1.2. Promocja inwestycyjna, którym jest promocja inwestycyjna związana z organizacją lub udziałem w targach ofert inwestycyjnych i kampanii promujących tereny inwestycyjne, zarówno w kraju jak i za granicą. Projekt wpisuje się w typ projektu 1 (Organizacja lub udział w imprezach targowo – wystawienniczych).

Cele szczegółowe promocji inwestycyjnej  Miasta Zawiercie:
- przyciągnięcie przedsiębiorców i przedsiębiorstw z terenu całego kraju oraz z zagranicy;
- przyciągnięcie przedsiębiorców i przedsiębiorstw z okolicznych gmin;
- zachęcenie przedsiębiorców mieszkających w mieście i przedsiębiorstw już w nim istniejących do podejmowania i rozszerzania działalności;
- informowanie kto, gdzie w jakim zakresie może pomóc potencjalnym inwestorom;
- informowanie o dostępnych zasobach lokalnego środowiska naturalnego oraz możliwościach ich wykorzystania; 
- informowanie o unikalnych cechach lokalnej społeczności;
- przedstawienie korzyści wynikających z cech środowiska, działalności gospodarczej miasta i sposobów oraz możliwości ich pozyskania.

Realizacja koncepcji promocji inwestycyjnej Miasta Zawiercie polega na rozłożeniu jej na działania, którym z kolei przyporządkowano konkretne instrumenty promocji, a dalej odpowiednie środki.
Promocja inwestycyjna miasta Zawiercie realizowana będzie poprzez:
- uczestnictwo w 4 imprezach targowych o charakterze międzynarodowym: MIPIM CANNES we Francji, REAL VIENNA w Austrii, EXPO REAL Monachium w Niemczech, INVESTFIELD w Poznaniu.
- Przygotowanie materiałów promujących miasta oraz materiałów informujących o mieście: płyt CD zawierających materiały promujące miasto, na której znajdzie się prezentacja multimedialna oraz film promujący miasto, „Niezbędnik inwestora”, w którym znajdą się foldery, informacje, gadżety, jak również album o mieście i bilbordy promujące ofertę inwestycyjną Zawiercia.

 

Cele ogólne i szczegółowe projektu zostały zrealizowane zgodnie z umową zawartą pomiędzy Zarządem Województwa Śląskiego a Gminą Zawiercie.

  • ZAWIERCIE - CZYSTA GMINA
  • Uniwersytet Dziecięcy w Zawierciu
  • Portal mapowy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wersji wektorowej
  • Lokale użytkowe do wynajęcia
  • Zawiercie w liczbach
  • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
  • Zawierciański Senior
  • Dla Dzieci i Rodziców
  • Platforma Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu
  • Zawierciańska Karta Dużej Rodziny
  • Straż Miejska
  • System Informacji Przestyrzennej Geoinfo 6
  • Obwieszczenia
  • Fundusze Strukturalne
  • Ostrzeżenia meteorologiczne
  • Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
  • Herb i logo miasta
  • Spacer po Zawierciu
  • Galeria Leszka Dutki
  • Internetowa Telewizja Zawiercie
  • Portal Kulturalne Zawiercie
  • Mapa AED w Zawierciu
  • Projekty edukacyjne

Urząd Miejski w Zawierciu
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 494 12 65, fax +48 32 67 215 13
e-mail: urzad@zawiercie.eu

Portal internetowy Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Zawiercie jest miastem leżącym w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Niewątpliwym atutem miasta jest bliskość aglomeracji śląskiej. Wykorzystując swe położenie, Zawiercie od kilku lat wzmacnia swój wizerunek jako centrum obsługi ruchu turystycznego dla Jury, przez co przyciąga nowe inwestycje i pobudza przedsiębiorczość wśród mieszkańców Zawiercia i okolic.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna