Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Urząd Miejski

Fundusze strukturalne

Zawiercie - miasto dobrych ...

Opis i cele projektu

Opis i cele projektu
Każde miasto, niezależnie od swej historii, warunków naturalnych, aktualnego profilu gospodarczego, posiada zasoby pozwalające na wykreowanie takiego wizerunku, by przyciągnął on "klientów" oferty miejskiej, a w konsekwencji pozyskał osoby i instytucje pożądane dla kształtowania przyszłości miasta. Miasto powinno być postrzegane jako obiekt generujący korzyści, a promocja lokalnej oferty służyć osiągnięciu szeroko rozumianych celów rozwojowych.
Walory miejskie, aby zostały wykorzystane i przyczyniły się do osiągnięcia lokalnych celów, muszą zostać odpowiednio zaprezentowane.

Celem ogólnym projektu „Zawiercie – miasto dobrych połączeń” jest zwiększenie liczby nowych inwestycji na terenie Miasta Zawiercie. Cel ogólny projektu jest zgodny z celem ogólnym Priorytetu I RPO Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość – Wzrost konkurencyjności regionalnej gospodarki opartej na wiedzy oraz celem Działania 1.1. Uszczegółowienia RPO Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej regionu, którym jest: Wzrost wartości bezpośrednich inwestycji w regionie jak również jest zgodny z celem poddziałania 1.1.2. Promocja inwestycyjna, którym jest promocja inwestycyjna związana z organizacją lub udziałem w targach ofert inwestycyjnych i kampanii promujących tereny inwestycyjne, zarówno w kraju jak i za granicą. Projekt wpisuje się w typ projektu 1 (Organizacja lub udział w imprezach targowo – wystawienniczych).

Cele szczegółowe promocji inwestycyjnej  Miasta Zawiercie:
- przyciągnięcie przedsiębiorców i przedsiębiorstw z terenu całego kraju oraz z zagranicy;
- przyciągnięcie przedsiębiorców i przedsiębiorstw z okolicznych gmin;
- zachęcenie przedsiębiorców mieszkających w mieście i przedsiębiorstw już w nim istniejących do podejmowania i rozszerzania działalności;
- informowanie kto, gdzie w jakim zakresie może pomóc potencjalnym inwestorom;
- informowanie o dostępnych zasobach lokalnego środowiska naturalnego oraz możliwościach ich wykorzystania; 
- informowanie o unikalnych cechach lokalnej społeczności;
- przedstawienie korzyści wynikających z cech środowiska, działalności gospodarczej miasta i sposobów oraz możliwości ich pozyskania.

Realizacja koncepcji promocji inwestycyjnej Miasta Zawiercie polega na rozłożeniu jej na działania, którym z kolei przyporządkowano konkretne instrumenty promocji, a dalej odpowiednie środki.
Promocja inwestycyjna miasta Zawiercie realizowana będzie poprzez:
- uczestnictwo w 4 imprezach targowych o charakterze międzynarodowym: MIPIM CANNES we Francji, REAL VIENNA w Austrii, EXPO REAL Monachium w Niemczech, INVESTFIELD w Poznaniu.
- Przygotowanie materiałów promujących miasta oraz materiałów informujących o mieście: płyt CD zawierających materiały promujące miasto, na której znajdzie się prezentacja multimedialna oraz film promujący miasto, „Niezbędnik inwestora”, w którym znajdą się foldery, informacje, gadżety, jak również album o mieście i bilbordy promujące ofertę inwestycyjną Zawiercia.

 

Cele ogólne i szczegółowe projektu zostały zrealizowane zgodnie z umową zawartą pomiędzy Zarządem Województwa Śląskiego a Gminą Zawiercie.

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.