Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Urząd Miejski

Fundusze strukturalne

Plan gosp. niskoemisyjnej

Opis i cele projektu

Opis i cele projektu

Opis projektu:
Gmina Zawiercie nie posiada żadnych narzędzi z zakresu gospodarki niskoemisyjnej. Wszystkie elementy niezbędne do zarządzania gospodarką niskoemisyjną zostaną stworzone w trakcie realizacji projektu.

„Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Zawiercie” będzie zawierać ocenę stanu aktualnego powietrza oraz przewidywanych zmian w oparciu o charakterystykę i informacje zebrane w bazie inwentaryzacji, CO2.
Zostaną ukazane zmiany zapotrzebowania na rynku energetycznym ustalone na podstawie planów rozwojowych i przedsięwzięcia, racjonalizujące zużycie poszczególnych nośników energii przez odbiorców. Skonfrontowanie zakresu przedsięwzięć racjonalizujących użytkowanie energii przez odbiorców z ich opłacalnością nakreśli wstępną ocenę techniczną i finansową ich wykonalności wraz z możliwością wykorzystania OZE i AZE.
Dokument również określać będzie strefy wpływów poszczególnych nośników energii i ich ocenę, ale również zakres współpracy z sąsiednimi gminami.
W szczegółowej koncepcji zbadane zostaną możliwości, jakie może przynieść współpraca z administracją i różnymi instytucjami doradczymi w Gminie.
Opracowany dokument ukształtuje gospodarkę energetyczną gminy w sposób optymalny do istniejących warunków lokalnych oraz posłuży do wdrożenia priorytetów polskiej polityki energetycznej poprzez dążenie do wypełnienia celów pakietu klimatyczno- energetycznego, wzrostu konkurencyjności gospodarki i jej efektywności energetycznej a także ochronę środowiska naturalnego przed negatywnymi skutkami działalności energetycznej, związanej z wytwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii i paliw.
Gmina Zawiercie w ostatnich latach podjęła szereg działań związanych z redukcją emisji zanieczyszczeń środowiska a także z poprawą efektywności energetycznej:
- Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Zawiercie,
- Termomodernizacja obiektów gminnych,
- Termomodernizacja i wymiany źródła ciepła w lokalach komunalnych.

Cele:
Głównym celem zadania jest opracowanie „Panu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Zawiercie”. Realizacja zadania umożliwi aktualną ocenę stanu powietrza na terenie Gminy Zawiercie. Dodatkowo analizie zostanie poddana gospodarka energetyczna Gminy, a w szczególności temat celów pakietu klimatyczno-energetycznego. Dokument nakreśli działania w zakresie ograniczenie emisji, poprawy efektywności gospodarki oraz zwiększenie ilości energii z odnawialnych źródeł.
Realizacja projektu obejmie swoim zakresem również stworzenie bazy inwentaryzacji CO2, niezbędne szkolenia dla pracowników oraz promocję projektu.

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

wyszukaj

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.