Skróty klawiszowe:

Urząd Miejski
Dzisiaj w Zawierciu
Wkrótce

Opis i cele projektu

Strona główna » Urząd Miejski » Fundusze strukturalne » Plan gosp. niskoemisyjnej » Opis i cele projektu

Opis projektu:
Gmina Zawiercie nie posiada żadnych narzędzi z zakresu gospodarki niskoemisyjnej. Wszystkie elementy niezbędne do zarządzania gospodarką niskoemisyjną zostaną stworzone w trakcie realizacji projektu.

„Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Zawiercie” będzie zawierać ocenę stanu aktualnego powietrza oraz przewidywanych zmian w oparciu o charakterystykę i informacje zebrane w bazie inwentaryzacji, CO2.
Zostaną ukazane zmiany zapotrzebowania na rynku energetycznym ustalone na podstawie planów rozwojowych i przedsięwzięcia, racjonalizujące zużycie poszczególnych nośników energii przez odbiorców. Skonfrontowanie zakresu przedsięwzięć racjonalizujących użytkowanie energii przez odbiorców z ich opłacalnością nakreśli wstępną ocenę techniczną i finansową ich wykonalności wraz z możliwością wykorzystania OZE i AZE.
Dokument również określać będzie strefy wpływów poszczególnych nośników energii i ich ocenę, ale również zakres współpracy z sąsiednimi gminami.
W szczegółowej koncepcji zbadane zostaną możliwości, jakie może przynieść współpraca z administracją i różnymi instytucjami doradczymi w Gminie.
Opracowany dokument ukształtuje gospodarkę energetyczną gminy w sposób optymalny do istniejących warunków lokalnych oraz posłuży do wdrożenia priorytetów polskiej polityki energetycznej poprzez dążenie do wypełnienia celów pakietu klimatyczno- energetycznego, wzrostu konkurencyjności gospodarki i jej efektywności energetycznej a także ochronę środowiska naturalnego przed negatywnymi skutkami działalności energetycznej, związanej z wytwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii i paliw.
Gmina Zawiercie w ostatnich latach podjęła szereg działań związanych z redukcją emisji zanieczyszczeń środowiska a także z poprawą efektywności energetycznej:
- Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Zawiercie,
- Termomodernizacja obiektów gminnych,
- Termomodernizacja i wymiany źródła ciepła w lokalach komunalnych.

Cele:
Głównym celem zadania jest opracowanie „Panu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Zawiercie”. Realizacja zadania umożliwi aktualną ocenę stanu powietrza na terenie Gminy Zawiercie. Dodatkowo analizie zostanie poddana gospodarka energetyczna Gminy, a w szczególności temat celów pakietu klimatyczno-energetycznego. Dokument nakreśli działania w zakresie ograniczenie emisji, poprawy efektywności gospodarki oraz zwiększenie ilości energii z odnawialnych źródeł.
Realizacja projektu obejmie swoim zakresem również stworzenie bazy inwentaryzacji CO2, niezbędne szkolenia dla pracowników oraz promocję projektu.

 • Związek Samorządów Polskich
 • OZE
 • Rada Miejska w Zawierciu
 • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 • Lokale użytkowe do wynajęcia
 • ZAWIERCIE - CZYSTA GMINA
 • Platforma Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu
 • Zawierciański Senior
 • Uniwersytet Dziecięcy w Zawierciu
 • Portal mapowy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wersji wektorowej
 • Straż Miejska
 • Zawiercie w liczbach
 • Obwieszczenia
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • Dla Dzieci i Rodziców
 • Projekty edukacyjne
 • Geoportal 7
 • Herb i logo miasta
 • Zawierciańska Karta Dużej Rodziny
 • Fundusze Strukturalne
 • Mapa AED w Zawierciu

Urząd Miejski w Zawierciu
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 494 12 65, fax +48 32 67 215 13
e-mail: urzad@zawiercie.eu

Deklaracja dostępności
Portal internetowy Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Zawiercie jest miastem leżącym w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Niewątpliwym atutem miasta jest bliskość aglomeracji śląskiej. Wykorzystując swe położenie, Zawiercie od kilku lat wzmacnia swój wizerunek jako centrum obsługi ruchu turystycznego dla Jury, przez co przyciąga nowe inwestycje i pobudza przedsiębiorczość wśród mieszkańców Zawiercia i okolic.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna