Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Urząd Miejski

Fundusze strukturalne

Przeciwdz. wyklucz. cyfrow...

Opis i cele projektu

Opis i cele projektu

 

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013

 

 

Opis i cele projektu.

Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w obrębie Gminy Zawiercie poprzez zapewnienie: dostępu do Internetu, niezbędnego sprzętu i oprogramowania, odpowiednich warunków jego użytkowania i pomocy technicznej, zainstalowanie sprzętu w gosp. Domowych (300) i jednostkach podległych beneficjentowi (15). Działania mają na celu zwiększenie dostępu do Internetu w okresie realizacji projektu jak również w okresie trwałości projektu (5 lat) w gospodarstwach domowych w gorszej sytuacji materialnej, które spełniają kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej i systemu świadczeń rodzinnych, rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka i rodziców samotnie wychowujących dzieci.
Przekazanie BO darmowych narzędzi pozwoli im na dostęp do różnych form edukacji, umożliwi poszukiwanie pracy oraz wykonywanie pracy online np. przez matki wychowujące małe dzieci. Nabycie umiejętności swobodnego posługiwania się PC z dostępem do Internetu spowoduje, że BO będą mogli zdobywać informacje o różnych szkoleniach, ofertach pracy oraz korzystać ze szkoleń internetowych. Uczniowie, którzy do tej pory nie posiadali w domu komputera  i dostępu do Internetu (i przez to czuli się gorsi) ich szanse edukacyjne będą się wyrównywały. Osoby niepełnosprawne będą mogły korzystać z eUsług (bankowość elektroniczna, zakupy i sprzedaż przez Internet, sprawy urzędowe) oraz komunikować się. Internet stanie się głównym medium do różnych zastosowań, z tego powodu nie mogą go być pozbawieni najsłabsi.

CELAMI SZCZEGÓŁOWYMI PROJEKTU SĄ:
a) zapewnienie dostępu do bezpiecznego Internetu na terenie gm. dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym
b) udostępnienie wyposażenia do korzystania z usług Internetowych oraz udostępnienie usług teleinformatycznych
c) zagwarantowanie warunków technicznych dla bezpiecznego i efektywnego korzystania z Internetu udostępnionego w ramach projektu
d) zwiększenie umiejętności grupy docelowej w zakresie obsługi komputera
e) uzyskanie przez osoby dotychczas dotknięte wykluczeniem cyfr. podstawowej wiedzy technicznej z zakresu terminologii, eksploatacji i bieżącej konserwacji nowoczesnego sprzętu komputerowego, w tym właściwej reakcji na awarie infrastruktury dostępowej i sprzętu
f) zdobycie kluczowych umiejętności w zakresie korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych – komunikacyjnych na co dzień.
g) ograniczenie zjawiska dziedziczenia wykluczenia społ. i cyfr.
h) zwiększenie aktywności na rynku pracy i w życiu społ. wśród członków gospodarstw domowych objętych proj.

W ramach projektu przewidziana jest również budowa sieci ICT niezbędnej do dostarczania Internetu na terenie Gminy Zawiercie. Na tym terenie nie ma usługodawcy, który mógłby zrealizować usługę dostarczenia sygnału o wymaganej przepustowości i zagwarantować trwałość usługi przez 5 lat. Budowa infrastruktury, w ramach projektu jest niezbędna, i jest to wydatek zasadny w ramach niniejszego projektu.

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

wyszukaj

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.