Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Urząd Miejski

Fundusze strukturalne

Budowa drogi w SAG

Opis i cele projektu

Opis i cele projektu

Opis i Cele Projektu

Przedmiotem projektu jest budowa drogi do Strefy Aktywności Gospodarczej w Zawierciu na odcinku od ulicy Podmiejskiej do ulicy Mrzygłodzkiej. Realizowany projekt przyczyni się zarówno do podniesienia jakości komunikacji, jak i bezpieczeństwa ruchu kołowego. Przede wszystkim jednak budowana droga zapewniała będzie dojazd do Strefy Aktywności Gospodarczej, a wiec przyczyni się do poprawy atrakcyjności inwestycyjnej gminy.

Zawiercie położone jest na Wyżynie Krakowsko - Częstochowskiej nad rzeką Wartą (tu znajdują
się jej źródła) w północno-wschodniej części województwa Śląskiego.
Zawiercie to ważny węzeł komunikacyjny zarówno kolejowy jak i samochodowy. Posiada
bezpośrednie połączenia kolejowe w kierunku północnym - Warszawa, Gdynia, południowym - Kraków, Zakopane, Praga, Budapeszt, Wiedeń, zachodnim - górny i dolny Śląsk oraz wschodnim - Ełk, Suwałki. Przez Zawiercie przebiega również droga krajowa łącząca Śląsk z Kielcami, Tarnobrzegiem a droga krajowa A1 oddalona jest tylko 13 km od centrum miasta. Położone jest w odległości:
- Katowice - 43 km
- Częstochowa - 45 km
- Kraków - 67 km
- Międzynarodowy Port Lotniczy w Katowicach - Pyrzowicach - 28 km,
- Warszawa (bezpośrednie połączenie kolejowe - czas podróży 2 h) - 278 km

Właśnie te niewielkie odległości i dobra komunikacja sprawiają, że miasto to stanowi doskonały punkt wypadowy w najbardziej atrakcyjne tereny Jury Krakowsko - Częstochowskiej. Z Zawiercia możemy dojechać do skałek Rzędkowickich, Góry Zborów w Podlesicach, do zamków w Morsku, Mirowie, Bobolicach, Podzamczu, Smoleniu i innych. Tutaj też krzyżują się szlaki turystyczne piesze i rowerowe m. in. Szlak „Orlich Gniazd", „Warowni Jurajskich". Obszar Zawiercia zamieszkuje ok. 52,7 tys. mieszkańców. W ostatnich latach (co jest tendencją charakterystyczną dla obszaru niemalże całego kraju) liczba mieszkańców miasta systematycznie maleje.
Spadek liczby mieszkańców w przypadku Zawiercia jest niewielki, jednakże przejawia tendencję stałą.
W dniu 30 sierpnia 2006 Rada Miejska w Zawierciu uchwaliła projekt utworzenia „Strefy Aktywności Gospodarczej" w celu aktywizacji gospodarczej regionu. W jej skład wchodzą obszary zlokalizowane w obrębie ulic: Wojska Polskiego, Myśliwska, Rolnicza, Podmiejska. Struktura własności prezentuje się następująco: Gmina Zawiercie, Skarb Państwa, Wspólnota Gromadzka, Agencja Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa.
Potrzebę realizacji projektu określono na podstawie głównych problemów i zagrożeń, wynikających z obecnego stanu połączeń drogowych w regionie, stanowiącym przedmiot projektu. W związku z wysokim natężeniem ruchu na terenie gminy Zawiercie istnieje konieczność rozbudowy węzła komunikacyjnego miasta. Na terenie realizacji inwestycji znajduje się powołana przez Radę Miasta Zawiercia Strefa Aktywności Gospodarczej. Planowany odcinek drogi będzie stanowił drogę dojazdową do SAG, stąd też uznawany jest za projekt priorytetowy dla rozwoju miasta. Ważnym czynnikiem jest fakt, iż droga będzie prowadziła przez tereny niezamieszkane, przez co przejazd nią będzie bezpieczniejszy.
Obecnie dojazd do Strefy Aktywności Gospodarczej jest możliwy tylko ulicami miejskimi - Myśliwską i Podmiejską. Drogi te maja małą przepustowość i są wąskie. Nie jest możliwa ich modernizacja ze względu na istniejącą już zabudowę mieszkaniową. Sąsiedztwo zwartej zabudowy mieszkaniowej negatywnie wpływa na bezpieczeństwo na przedmiotowym odcinku. Należy zaznaczyć, iż do SAG kierowane są pojazdy ciężkie, w tym transport specjalny, co w dużej mierze utrudnia ruch i powoduje szereg niebezpiecznych sytuacji drogowych. Budowa drogi, będącej przedmiotem niniejszego projektu rozwiązałaby problem dojazdu od terenów SAG. Dojazd byłby wówczas możliwy bezpośrednio z drogi krajowej nr 78 oraz dróg wojewódzkich nr 791 (w kierunku Myszkowa) oraz nr 796 (w kierunku Dąbrowy Górniczej).

Do produktów projektu zaliczyć należy:
- Długość wybudowanych dróg gminnych - 2,063 km
- Liczba wybudowanych skrzyżowań - 3szt.
- Długość wybudowanych ciągów pieszo-rowerowych - 4,126 km
- Długość wybudowanych poboczy - 4,126 km
- Liczba wybudowanych punktów oświetleniowych - 97 szt.

Odcinek drogi, będący przedmiotem niniejszego wniosku podzielono na następujące etapy robót:
Etap I - od skrzyżowania z ul. Mrzygłodzką do skrzyżowania z ul. Myśliwską - etap obejmuje skrzyżowanie z ul. Mrzygłodzką,
Etap II - od skrzyżowania z ul. Myśliwską do skrzyżowania z ul. Podmiejską - etap obejmuje skrzyżowanie z ul. Myśliwską.
Celem głównym projektu jest poprawa funkcjonalności i parametrów technicznych uzupełniającego układu sieci drogowej dróg gminnych Gminy Zawiercie. Cel jest zgodny z Priorytetem VII. Transport - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013.

Cele szczegółowe i oddziaływanie;

- poprawa dostępu do kluczowej sieci drogowej,
- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych,
- podniesienie poziomu atrakcyjności dla różnych form przedsiębiorczości,
- w tym dla Strefy Aktywności Gospodarczej,
- podniesienie poziomu atrakcyjności dla turystyki ziemi zawierciańskiej;

Rezultatami projektu będą:

- Nośność wybudowanego obiektu (drogi/mostu) - 115 kN/oś - uzyskanie standardu technicznego drogi w dostosowaniu do współczesnych wymogów wynikających z zakresu obciążeń i natężenia ruchu drogowego;
- skrócenie czasów przejazdu ruchu tranzytowego;
oszczędność czasu w przewozach pasażerskich - 1 260 116 PLN/rok
oszczędność czasu w przewozach towarowych - 496 836 PLN/rok
- zmniejszenie skutków wypadków drogowych, zarówno w wymiarze ekonomicznym, jak i społecznym; poprawa warunków bezpieczeństwa.
- podniesienie poziomu atrakcyjności dla różnych form przedsiębiorczości, również dla Strefy Aktywności Gospodarczej;
- podniesienie poziomu atrakcyjności dla turystyki ziemi zawierciańskiej;

Budowane połączenie wzmocni istniejący układ komunikacyjny i usprawni przemieszczanie się siecią dróg gminnych oraz udrożni korytarze dojazdowe do sieci dróg subregionu, województwa i kraju. Dobre powiązania drogowe umożliwią dostosowanie do wymagań rynku pracy i ograniczą niekorzystne zjawiska migracji poprzez zapewnienie sprawnego dojazdu do miejsca pracy.
Zapewnienie przedsiębiorcom oraz potencjalnym inwestorom korzyści zewnętrznych, opartych na rozwoju infrastruktury transportowej, przyczyni się do obniżania kosztów funkcjonowania podmiotów gospodarczych i stworzy nowe możliwości zatrudnienia.

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

wyszukaj

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.