Skróty klawiszowe:

Urząd Miejski

Opis i cele projektu

Strona główna » Urząd Miejski » Fundusze strukturalne » Przygot. teren. inwest. SAG B » Opis i cele projektu

 

 

OPIS I CELE

W ramach projektu przeprowadzone zostaną działania studyjno-koncepcyjne w celu przygotowania, a następnie udostępnienia potencjalnym inwestorom terenów inwestycyjnych  Strefy Aktywności Gospodarczej – Obszar „B” w Zawierciu o łącznej powierzchni 52,2363 ha
W ramach projektu opracowane zostaną kompletne dokumentacje projektowe i przetargowe umożliwiające przystąpienie do zaplanowania i realizacji inwestycji miejskich w zakresie budowy uzbrojenia terenów inwestycyjnych w niezbędne dla przyszłych inwestorów media.
W zakres opracowań wejdą:
1. Dokumentacja dotycząca opracowania koncepcji zagospodarowania terenu, w tym ocena stanu infrastruktury technicznej, analiza kosztowa uzbrojenia;
2. Dokumentacja dotycząca opracowania kompleksowych badań geotechnicznych, w tym określenie warstw geologicznych, nośności gruntu, poziomu lustra wód gruntowych;
3. Dokumentacja techniczna i projektowo-budowlana związanej z uzbrojeniem terenu pod inwestycje.

4. Projekt doradczo-promocyjny, w tym opracowanie informacji o utworzonym terenie inwestycyjnym

Zgodnie z podpisaną w dniu 29.08.2013 r. umową o dofinansowanie Projektu całkowita kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 569 105,70 PLN brutto. Przyznane Gminie Zawiercie dofinansowanie w wysokości  85 % kosztów kwalifikowanych wynosi 483 739,85  PLN.
Zakończenie realizacji projektu planowane jest do dnia 31 lipca 2014 roku

 • Związek Samorządów Polskich
 • OZE
 • Rada Miejska w Zawierciu
 • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 • Lokale użytkowe do wynajęcia
 • ZAWIERCIE - CZYSTA GMINA
 • Platforma Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu
 • Uniwersytet Dziecięcy w Zawierciu
 • Zawierciański Senior
 • Portal mapowy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wersji wektorowej
 • Straż Miejska
 • Zawiercie w liczbach
 • Obwieszczenia
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • Dla Dzieci i Rodziców
 • Projekty edukacyjne
 • Geoportal 7
 • Herb i logo miasta
 • Zawierciańska Karta Dużej Rodziny
 • Fundusze Strukturalne
 • Mapa AED w Zawierciu

Urząd Miejski w Zawierciu
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 494 12 65, fax +48 32 67 215 13
e-mail: urzad@zawiercie.eu

Deklaracja dostępności
Portal internetowy Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Zawiercie jest miastem leżącym w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Niewątpliwym atutem miasta jest bliskość aglomeracji śląskiej. Wykorzystując swe położenie, Zawiercie od kilku lat wzmacnia swój wizerunek jako centrum obsługi ruchu turystycznego dla Jury, przez co przyciąga nowe inwestycje i pobudza przedsiębiorczość wśród mieszkańców Zawiercia i okolic.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna