Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Urząd Miejski

Poradnik Interesanta

Wydział Komunikacji Społecznej

Okolicznościowe Wyróżnienie Honorowe w postaci Statuetki „Zasłużony dla Miasta Zawiercie”

Okolicznościowe Wyróżnienie Honorowe w postaci Statuetki „Zasłużony dla Miasta Zawiercie”

Wydział / Referat załatwiający sprawę:

Wydział Dialogu Społecznego
 

Do kogo adresowana jest procedura:

Osoby fizyczne, organizacje społeczne, podmioty gospodarcze, Kapituła Statuetki „Zasłużony dla Miasta Zawiercie”.

Forma załatwienia sprawy:

Przyznanie okolicznościowego wyróżnienia Honorowego w postaci  „Zasłużony dla Miasta Zawiercie”

Wymagane dokumenty (załączniki):

Nominowane osoby do Wyróżnienia należy wskazać zgodnie z wzorem wniosku.
Do wniosku mogą zostać dołączone rekomendacje organizacji, stowarzyszeń, fundacji i instytucji.

Opłaty:

Brak

Termin załatwienia sprawy:

Wnioski o przyznanie Wyróżnienia można składać w trakcie całego roku wraz z jego uzasadnieniem i opisem działań.
O przyznaniu Wyróżnienia zawiadamia się osobę wyróżnioną w formie pisemnej.
Wyróżnienie wręcza się podczas uroczystości świąt państwowych i patriotycznych  lub  uroczystości lokalnych objętych Honorowym Patronatem Prezydenta.

Pokój, w którym można uzyskać informacje:

Urząd Miejski w Zawierciu – Wydział Dialogu Społecznego

Telefon, e-mail:

tel. 32 67 243 31
e-mail: promocja@zawiercie.eu

pokój 204

Druk do pobrania

Zarządzenie nr 487/2020 Prezydenta Miasta Zawiercie z dnia 20.01.2020 r. w sprawie ustanowienia okolicznościowego Wyróżnienia Honorowego  w postaci Statuetki „Zasłużony dla Miasta Zawiercie”.


Formularz  wniosku  stanowiący załącznik nr 2 do Zarządzenia Prezydenta Miasta nr 487/2020 z dnia 20.01.2020 r.

Podstawa prawna:
       
- Ustawa o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.);
- Zarządzenie nr 586/2016 Prezydenta Miasta Zawiercie z dnia 17.03. 2016 r. w sprawie ustanowienia Honorowego Patronatu Prezydenta Miasta Zawiercie.

Tryb odwołania:

Od podjętej decyzji nie przysługuje odwołanie.


Informacje o zastosowaniu:

Wyróżnienie jest wyrazem szczególnego uznania wybitnych zasług w sferze działalności społecznej, gospodarczej, kulturalnej, sportowej, naukowej oraz w działalności na rzecz rozwoju i promocji Miasta Zawiercie.
Ustanowienie wyróżnienia ma na celu uhonorowanie osób fizycznych, organizacji społecznych i podmiotów gospodarczych za ich wybitne zasługi  na rzecz Miasta Zawiercie.

Uwagi:
Wnioski o przyznanie Wyróżnienia są opiniowane przez Kapitułę powołaną odrębnym zarządzeniem.

Aktualizacja 28.01.2020 r.

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.