Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Urząd Miejski

Poradnik Interesanta

Wydział Komunikacji Społecznej

Objęcie przedsięwzięcia honorowym patronatem Prezydenta Miasta Zawiercie

Objęcie przedsięwzięcia honorowym patronatem Prezydenta Miasta Zawiercie

Wydział / Referat załatwiający sprawę:

Refertat Dialogu Społecznego

Do kogo adresowana jest procedura:

Organizator przedsięwzięć posiadających rangę kulturową, społeczną lub promocyjną.
 
Forma załatwienia sprawy:

Objęcie przedsięwzięcia Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Zawiercia

Wymagane dokumenty (załączniki):

- Wniosek należy złożyć co najmniej  na 30 dni przed planowanym terminem  przedsięwzięcia.
- Informację z przebiegu zrealizowanego przedsięwzięcia organizator jest zobowiązany złożyć w terminie nie później niż 30 dni od zakończenia przedsięwzięcia.

Opłaty:

Brak

Termin załatwienia sprawy:

Wnioskodawca jest informowany o przyznaniu patronatu na 7 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.

Pokój, w którym można uzyskać informacje:

Urząd Miejski w Zawierciu – Referat Dialogu Społecznego

pokój 204


Telefon, e-mail:

tel. 32 672 43 31
e-mail: promocja@zawiercie.eu

Podstawa prawna:

 

       
Ustawa o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.);
Zarządzenie nr 692/2020 w sprawie ustanowienia zasad przyznawania Honorowego Patronatu Prezydenta Miasta Zawiercie

Tryb odwołania:

 

Od podjętej decyzji nie przysługuje odwołanie.

Informacje o zastosowaniu:

Patronat Prezydenta Miasta Zawiercie jest wyróżnieniem honorowym podkreślającym szczególny charakter uroczystości lub imprezy. Patronatami mogą być objęte wydarzenia, które posiadają rangę kulturową, społeczną lub promocyjną przyczyniających się do:
- promocji   miasta  ze   szczególnym   uwzględnieniem   kultury,  edukacji,   sportu,  turystyki, charakteru  historycznego;
- rozwoju aktywności gospodarczej;
- promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej;
- działań na rzecz ochrony środowiska;
- rozwoju inicjatyw służących integracji społeczności lokalnej.
W przypadku przedsięwzięć cyklicznych, patronat przyznawany jest jednorazowo na  jedną edycję.
W przypadku przyznania Patronatu organizator przedsięwzięcia zobowiązany jest do umieszczenia informacji na ten temat w materiałach promocyjnych, reklamowych (plakatach, folderach okolicznościowych, zaproszeniach itp.) oraz do poinformowania mediów (telewizja, radio, prasa, media internetowe).

Uwagi:

Organizator przedsięwzięcia objętego honorowym patronatem zobowiązany jest do spełnienia warunków określonych w regulaminie przyznawania honorowego patronatu.
Niespełnienie tych warunków może skutkować nie przyznaniem tego patronatu w przyszłości.
W przypadku ujawnienia nieprawdziwych informacji dotyczących realizowanego przedsięwzięcia Prezydent Miasta może wycofać przyznany patronat
Cofnięcie patronatu zobowiązuje organizatora do zaprzestania z korzystania z informacji o patronacie Prezydenta Miasta oraz usunięcia z wszelkich z materiałów promocyjnych i reklamowych  informacji o patronacie Prezydenta Miasta.
Objęcie przedsięwzięcia patronatem nie jest jednoznaczne z udzieleniem mu wsparcia finansowego i organizacyjnego.
Wydział Dialogu Społecznego zastrzega sobie prawo do foto-video rejestracji przedsięwzięcia.

 

Aktualizacja: 09.07.2020

 

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.