Skróty klawiszowe:

Dla mieszkańców

Nihil novi - reminiescencje

Strona główna » Dla mieszkańców » Galeria Muzealna Leszka Dutki » Nihil novi - reminiescencje

 

W Galerii Muzealnej Leszka Dutki rozpoczął się 27 stycznia br. cykl dwunastu spotkań historyczno - artystycznych w ramach działań Laboratorium Nauki i Twórczej Ekspresji. Tematem pierwszej prelekcji było „Powstanie Styczniowe. Jan Matejko” – czytaj więcej

Rewolucja lutowa w Rosji. Konferencje: Jałta, Poczdam, Teheran. Kultura i sztuka w pocz. XX w. – to temat drugiej odsłony cyklu artystyczno – historycznych spotkań organizowanych w ramach Laboratorium Nauki i Twórczej Ekspresji – czytaj więcej

W Galerii Muzealnej Leszka Dutki odbyło się 8 marca br. pierwsze spotkanie Laboratorium Nauki i Twórczej Ekspresji – Podróż w czasie dla Zawierciańskiego Uniwersytetu Dziecięcego – czytaj więcej

W zawierciańskiej Galerii Muzealnej Leszka Dutki odbyło się 16 marca br. kolejne spotkanie w ramach historyczno – artystycznego cyklu „Laboratorium Nauki i Twórczej Ekspresji”. Tematyką trzeciej już prezentacji była śmierć Stalina oraz życie kulturalne w latach 50 –tych XX w. – czytaj więcej

 

II Zawierciańska Noc Muzeum - 10.11.2015 r.

                                                         

Piękno sztuki czasem udaje się nieco dookreślić wyobraźnią i piórem poetów.
Wiadomo jednak, że piękno to może być tylko „odczytane” bogactwem odbiorcy,
będąc dla każdego z nas  nieco innym pięknem, różniącym się przede wszystkim
w warstwie naszych estetycznych wrażeń i przeżyć.
Piękno dla każdego inne – a jednocześnie dla wszystkich –  uniwersalne.

Organizatorzy II Zawierciańskiej Nocy Muzeum,  w rocznicę otwarcia Galerii Muzealnej Leszka Dutki składają serdeczne podziękowania za okazaną nam pomoc i życzliwość, za chęć podzielenia się swoim talentem i radością tworzenia.

Dziękujemy artystom Zawiercia i Ich przyjaciołom za przyjęcie zaproszenia i danie dowodu, że Sztuka – Wielka Pani – ma swoje racje i prawa.

Dziękujemy wszystkim współrealizatorom - partnerom:  Odlewni Żeliwa S.A, Jurajskiemu Szwadronowi Kawalerii im. Króla Jana III Sobieskiego, Studiu Kwiatowemu „Dzikie Wino”, Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik”, Rejonowemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji, Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej, Jurassic Photo Team, Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Miejskiemu Ośrodkowi Kultury „Centrum”, Ośrodkowi Sportu i Rekreacji, Przedszkolu Nr 1 i 15, Gimnazjum Nr 2, Referatowi Promocji i Komunikacji Społecznej.

Serdeczności kierujemy do  patronów medialnych uroczystości: redakcji  ITV Zawiercie, Polskiego  Radia Katowice, Dziennika Zachodniego, Naszego Miasta, Kuriera Zawierciańskiego, Zawiercianina, Oto Zawiercie.pl. Juranet.pl.

Z ogromną przyjemnością i wdzięcznością wpisujemy Państwa do Loży Przyjaciół Galerii Muzealnej Leszka Dutki.

Pierwsza rocznica otwarcia Galerii, choć jeszcze nie pretenduje do wielkich  jubileuszy prestiżowych przedsięwzięć miasta, jednak ze względu na jej ogromne znaczenie dla Zawiercia (przypomnijmy, że jest jedną z siedmiu autorskich galerii sztuki współczesnej w kraju i wielkim darem serca Leszka Dutki – artysty plastyka, Honorowego Obywatela Miasta Zawiercie przekazanym w przeddzień 100 – lecia nadania Zawierciu praw miejskich), ze śmiałością i bez fałszywej skromności możemy rzec, iż jej jubileusz ma  historyczne znaczenie dla Zawiercia.

Organizując Zawierciańską Noc Muzeum zakładaliśmy dalsze popularyzowanie Galerii Muzealnej Leszka Dutki jako części przyszłego Muzeum Miasta Zawiercie oraz prezentowanie posiadanych zbiorów muzealnych. Ogromnie ważnym było spotkanie zwykłych i niezwykłych Zawiercian, obecnych stale w życiu publicznym osobowości kilku pokoleń zafascynowanych sztuką. W ten sposób wypełniliśmy wolę artysty, Mistrza Leszka Dutki.

Podczas II Zawierciańskiej Nocy Muzeum ‘ 2015 byliśmy świadkami swoistego przenikania  -  gustów, talentów, zamysłów artystycznych prezentujących się tej nocy zawierciańskich twórców, artystów i utalentowanej młodzieży. Wykreowana przez zawierciańskich artystów  Noc  na pewno  dała powody do uśmiechu i refleksji. Wierzymy głęboko, że też na jakiś czas zaspokoiła tęsknoty za tym, co piękne.

Dziękujemy wszystkim zwiedzającym, którzy tak licznie świętowali z nami rocznicę otwarcia Galerii Muzealnej Leszka Dutki.

 

Wypowiedzi i scany z księgi Galerii Muzealnej Leszka Dutki

Galeria Muzealna im. Leszka Dutki w Zawierciu jest dla mnie jednym z nielicznych miejsc w naszym mieście, w którym kształtować można wrażliwość kulturalną. Galeria nie tylko otwiera na estetyczne doznawanie świata, ale także łączy w sobie edukację i rozrywkę. Chciałbym, aby stała się miejscem rozwijania się kultury: ośrodkiem spotkań artystycznych, dyskusji, lekcji muzealnych i innych działań twórczych.

Galeria jest dla mnie także, jako nauczyciela akademickiego od lat pracującego z młodzieżą, miejscem bardzo istotnym, gdyż postrzegam ją jako swoiste kulturalne centrum miasta, gdzie młodzi zawiercianie mają szansę na pierwsze spotkanie z kulturą wyższą, a w przyszłości, gdy być może Galeria przekształci się w Muzeum, będą mogli poznawać historię naszego Miasta w sposób bezpośredni, silniej budując tym samym tożsamość regionalną.

Galeria to moim zdaniem również szansa dla Zawiercia. Przede wszystkim na promocję naszego Miasta w całym kraju. Sukcesy różnych muzeów w Polsce – choćby Muzeum Emigracji w Gdyni czy Muzeum Śląskiego w Katowicach – pokazują, że w naszej przestrzeni społecznej jest miejsce na tego typu przedsięwzięcia.

W moim głębokim przekonaniu Zawiercie zasługuje na Galerię Muzealną. Zawiercie zasługuje na własne miejskie Muzeum!

dr Tomasz Ładoń

Galeria Muzealna Leszka Dutki, wypełniona po brzegi wybitną twórczością,  uniosła  nasze miasto na wyższy poziom  kultury i sztuki. Teraz zadanie dla mieszkańców Zawiercia, aby docenili  i czerpali  z tego jak najwięcej, bo galeria jest miejscem szczególnym, rodzajem enklawy zarezerwowanej dla spraw odległych od codzienności, od banału ulicy.

Patrząc na pracę Leszka Dutki uśmiecham się w duchu, wspominając  Mistrza jako człowieka życzliwego, skromnego i bardzo twórczego. Wiele dobrego wyniosłam z naszych rozmów, które miały miejsce w  jego krakowskiej pracowni. Wiedzę tę przekazuję  teraz moim uczniom.
To wspaniałe, że Leszek Dutka jest wciąż obecny i co najważniejsze jest bardzo blisko mojego domu. Nie musimy wyjeżdżać do Warszawy czy Krakowa, aby zobaczyć dzieła Wielkiego Artysty.

Katarzyna Iłyszyn

Galeria Muzealna Leszka Dutki w Zawierciu obchodzi Pierwsze Urodziny! Jest to zatem dobra okazja do pewnego podsumowania istoty i funkcjonowania tego szacownego miejsca. Z radością myślę o tym, iż moja skromna opinia może znaleźć się pośród wielu innych wypowiedzi znakomitych Osób, znających ten urokliwy przybytek sztuki.

Myślę, że dla wielu zwiedzających jest to przede wszystkim ekspozycja dzieł wybitnego artysty plastyka i Honorowego Obywatela Miasta Zawiercie, ale dla mnie - osoby od wielu lat współpracującej z Dziennym Domem Pomocy Społecznej, miejsce to daje również możliwość realnego odniesienia się do Sztuki przez duże "S"w mojej pracy. Bliski kontakt z dziełem (a więc i Twórcą) w działaniach arteterapeutycznych jest motywujący i nobilitujący dla osób niepełnosprawnych, podejmujących szeroko pojęte działania twórcze. Podopieczni i opiekunowie DDPS odwiedzając to szczególne miejsce, mają okazję do pouczającej i inspirującej konfrontacji własnego pojmowania sztuki z dziełami artysty uznanego. A z towarzyszącego zwiedzającym Galerię komentarza dowiadują się dużo na temat technik, motywów oraz kolejnych etapów życia i twórczości Leszka Dutki.

Patrząc z kolei przez pryzmat moich osobistych wizyt w Galerii, mogę śmiało powiedzieć, iż miejsce to stanowi jeden z filarów kulturowej tożsamości Zawiercia i ma szansę stać się kulturotwórczym przybytkiem skupiającym nietuzinkowe osoby, dla których sprawy miasta (minione, aktualne a nade wszystko: nadchodzące!) nigdy nie będą obojętne! Spirytus loci sprawuje pieczę ale i zobowiązuje...

Ewa Olszańska - Rok

Czym jest dla mnie Galeria Muzealna Leszka Dutki w Zawierciu?
Raczej należałoby zapytać czym byłaby dla samego artysty?
Dla niego zeszłoroczne uroczyste otwarcie Galerii,  stałej ekspozycji przekazanego w darze miastu dorobku artystycznego całego życia byłoby ukoronowaniem Jego drogi twórczej . Tu był jej początek- bo pierwsze, w pełni profesjonalne obrazy powstały w Zawierciu w 1937 roku. Decydując się już jako Honorowy Obywatel Miasta Zawiercie na darowiznę chciał dać ukochanemu miastu -  a miasto to Zawiercianie  gdziekolwiek by nie byli , to co miał najlepsze i najcenniejsze. Chciał,  aby Jego sztuka była nie tylko  doznaniem artystycznym , ale też  inspiracją, dyskusją  a Galeria miejscem, do którego często i chętnie się wraca odnajdując ciągle nowe doznania. Nie otworzył swojej Galerii pomieszczonej w jednej z najpiękniejszych miejsc miasta -  w Willi E. Erbego. Zmarł kilka miesięcy wcześniej. Toteż ja, poczytując to sobie za obowiązek ale  i zaszczyt postanowiłam doprowadzić do końca Jego zamysł.  Zgodnie z Jego wolą przekazałam Zawierciu Jego prace plastyczne, pamiątki, wyposażenie krakowskiej pracowni z ul. Sławkowskiej 14 i w ten sposób artysta powrócił i mam głęboką nadzieję, że tak już pozostanie na zawsze. Ars  longa vita brevis  – pozostaje mi tylko wierzyć, że obydwoje mieliśmy rację…

Anna Żulińska- Dutka

Przedstawienie drogi życiowej i sylwetki człowieka jest niezwykle trudne, a w szczególności jeśli mówi się o artyście. Leszek Dudka człowiek wielu talentów, którymi dzielił się z ludźmi pozostawiając po sobie to co dla sztuki i kultury jest najważniejsze jak piękno, miłość, skromność, ponieważ te cechy wskazują na wielkość artysty i jego dorobku. Wielkim sentymentem odnosił się do Zawiercia mówiąc : „Moje kochane Zawiercie”. Niestety nie jest to cecha wspólna wszystkich artystów gdyż tylko nieliczni oddali by swoje dzieła do miejsca gdzie spędzili dzieciństwo i wczesną młodość wówczas gdy reszta ciekawego i artystycznego życia przypadała na Kraków.

Rozpatrując rolę Galerii Leszka Dudki, której dopatrywać się będą mieszkańcy można wskazać ich co najmniej kilka, ale niech słowa mówią same za siebie nawet te niewypowiedziane „Jest niewiele miejsc, w których nastrój i atmosfera przenoszą nas w krainę piękna sztuki gdzie czas nie ma znaczenia. Galeria Leszka Dudki to jest właśnie to miejsce gdzie przeszłość łączy się z przyszłością gdzie piękno sztuki wyznacza nowy okres dla Zawiercia”.

dr n. hum. Macin Janeczek

LESZEK DUTKA WRÓCIŁ DO ZAWIERCIA
Urodził się w Jaworznie. Dzieciństwo i młodość  „górną i chmurną” spędził w Zawierciu. Talenty szlifował i przez długie lata mieszkał w królewskim mieście Krakowie. Prezes Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych Kazimierz Witek mówił o nim „legenda Krakowa” . Kochał Go Kraków z wzajemnością. Na wernisaże jego wystaw w Pałacu Sztuki  czy Nowohuckim Centrum Kultury przychodziły tłumy wielbicieli jego twórczości , luminarze nauki , sztuki, politycy. Często bywał w Zawierciu. Mówił o naszym mieście „Moje kochane Zawiercie, gdzie wszystko się zaczęło”, bo tu pobierał pierwsze lekcje rysunku i malarstwa u Pani Janiny Jaskólskiej i gry na fortepianie u pianistki Zofii Kalinowskiej. Tu rozpoczynał podczas wojny prace zawodową jako robotnik budowlany i organista w kościele p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Wracał do Zawiercia chętnie. Był jednym z projektantów (bo obok dyplomu krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych ukończył architekturę na Politechnice Krakowskiej) Fabryki Naczyń Emaliowanych „Światowit” w Myszkowie. Z radością przyjeżdżał do macierzystej szkoły I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego. Przed końcem swojego długiego i jakże pięknego i bogatego życia  „kochanemu Zawierciu” przekazał „ lwią część swojego dorobku artystycznego”, jak powiedziała towarzyszka życia Leszka, Anna Żulińska –Dutka , oddana kustosz jego twórczości. Nie doczekał otwarcia swojej Galerii Muzealnej. Spoczywa na cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Do Zawiercia wrócił w swojej twórczości. Leszku ! Twoja Galeria Muzealna to perła w koronie 100-lecia Zawiercia.

/ Na pierwszą rocznicę powstania Galerii Muzealnej Leszka Dutki/
                        Henryk Górny

Każdy człowiek ma w sobie jakieś talenty i uzdolnienia. Nie zawsze się one uzewnętrzniają. Leszkowi Dutce udało się. Przenosił swoją wizję świata na płótno, malował, rzeźbił. Nie jestem specjalistą od tej dziedziny sztuki. Zdecydowanie lepiej słyszę niż widzę. Leszek Dutka miał obydwa te talenty. Obok obrazów Leszka Dutki nie można przejść obojętnie. Mają w sobie to „coś”. Trzeba zatrzymać się i pomyśleć – co artysta chciał powiedzieć sobie i widzowi. Właśnie po tym poznaje się wielkiego artystę.

Konrad Imielski


Wyjątkowa aktywność i charyzmatyczna osobowość Leszka Dutki sprawiały, że był on mentorem oraz przyjacielem wszystkich dla których sztuka, kreatywność i autentyczność są czymś niezwykle ważnym.

Galeria Muzealna poświęcona jego twórczości jest wyrazem wdzięczności za jego nieoceniony  wkład w historię Zawiercia, znakiem szczególnym miasta, które dzięki niej będzie się kojarzyć z tym, co w polskiej kulturze najlepsze.
Ta młoda, licząca zaledwie rok  inicjatywa zdążyła już zyskać sympatię Zawiercian i wpisać się na mapę kulturalnych wydarzeń miasta. Zgodnie z życzeniem artysty Galeria stała się miejscem spotkań twórców, miłośników sztuki oraz uzdolnionej młodzieży. Tętni życiem inspirując do pracy twórczej.

Dzięki niej Leszek Dutka, postać wyjątkowa,  pozostaje w naszej pamięci na zawsze nie tylko jako artysta, ale przede wszystkim jako serdeczny, życzliwy, utalentowany, człowiek oddany swojej pasji.

Ryszard Mach


Nie czuję się ekspertem, by wypowiadać się na temat tej wspaniałej Galerii, którą odkryłem przypadkiem. Spacerując ulicą Leśną zauważyłem szyld informujący o ekspozycji. Zaciekawiony wnętrzami ponad stuletniej Willi  Erbego odkryłem twórczość Leszka Dutki. Zagłębiłem się także w samą postać Zawiercianina, który ze względu na mój wiek, jest mi w jakiś sposób szczególnie bliski.
Niewykluczone, że spotkaliśmy się w latach międzywojennych w Zawierciu. Być może w kinie Stella? Może minęliśmy się podczas popularnych w Zawierciu spacerów ulicą 3 – Maja? Może razem bawiliśmy się na podwórku, bo Dutkowie mieszkali blisko mnie ? Swoją drogą to ciekawe, bo czy młody Dutka, spoglądając na Willę Erbego, mógł przypuszczać, że eksponowana będzie tu jego twórczość?
Myśląc o Leszku Dutce pojawia się w mojej głowie wiele pytań, brak zaś pewnych odpowiedzi. Na pewno wiem, że musiałem słyszeć jak gra w kościele, bo był przecież organistą w jedynej wówczas parafii Piotra i Pawła, w której modliło się całe Zawiercie.
Wracając jednak do Galerii, wydaje mi się, że zostałem poproszony o napisanie tych kliku słów, bo jestem częstym jej gościem. To miejsce zachwyca, dlatego przyprowadziłem tu sporo moich znajomych i członków rodziny.  Był tu również mój serdeczny przyjaciel, który ma już poważne problemy z chodzeniem. Do Galerii podwiózł nas mój wnuczek.Długo musiałem go prosić, by wszedł z nami do środka. Podziałało na niego dopiero pytanie, czy wstydzi się swojego dziadka? Lekko zdegustowany wszedł do Galerii. Miło było obserwować jego reakcję i to jak zmienia zdanie na temat tego miejsca. Coś go jednak tu zaciekawiło? A może tak po prostu na ludzi działa prawdziwa sztuka? Nie wiem. Natomiast na przykładzie mojego najmłodszego wnuka wiem, że dobrze się stało, że w Zawierciu jest Galeria Muzealna Leszka Dutki, która już wkrótce może stać się Muzeum Zawiercia. Myślę, że każdy dziadek i babcia, a także każda mama i tata, powinni przyjść tu ze swoimi pociechami, by nauczyć ich obcowania z prawdziwą sztuką. W przeciwnym razie wyrośnie nam pokolenie ignorantów.

Mieszkaniec Zawiercia


Galeria Muzealna Leszka Dutki jest miejscem niezwykłym, które łączy w sobie przestrzeń wypełnioną działami sztuki Honorowego Obywatela Miasta oraz ludzi o niezwykłej wrażliwości artystycznej, którzy czerpią inspiracje z dzieł sztuki, a także z całego dorobku artystycznego Mistrza.
Obserwując codzienną pracę Galerii, na którą z racji powierzonego mi urzędu spoglądam jako Prezydent Zawiercia, dostrzegam w jej funkcjonowaniu wypełnianie niezwykle ważnego zadania miejskiego samorządu, jakim jest zaspakajanie potrzeb lokalnej społeczności w zakresie dostępu do kultury.

Dziś, w Roku 100-lecia miasta, obchodzimy rocznicę otwarcia Galerii Muzealnej. Podjęta w ubiegłym roku misja wypełniania woli Leszka Dutki, który podarował Zawierciu olbrzymią część swojej spuścizny artystycznej powiodła się. Co jednak najistotniejsze, tworząc to ciepłe i przyjazne mieszkańcom miejsce, zbudowaliśmy przestrzeń, w której dobrze czują się artyści i lokalni twórcy.
Galeria Muzealna, jako instytucja eksponująca działa sztuki, dzięki organizowanym wydarzeniom, prowadzonym dyskusjom oraz realizowanym warsztatom  zdecydowanie wykroczyła poza wyznaczone jej ramy udostępniania podarowanej kolekcji. Potwierdziła tezę, że wspaniałą  atmosferę tworzą ludzie, a nie miejsca.  

Witold Grim

 

Audycja radiowe
RADIO KATOWICE W GALERII MUZEALNEJ LESZKA DUTKI

11.02.2015 r.

W Zawierciu powstała Galeria Sztuki znanego artysty Leszka Dutki.
Mało kto wie, że Leszek Dutka jest współtwórcą żyrafy, rzeźby, z której słynie śląskie wesołe miasteczka. Artysta zmarł w lutym ubiegłego roku. Jego wolą było stworzenie w mieście prawdziwej galerii i tak też się stało. Po Galerii Muzealnej Leszka Dutki oprowadza Grażyna Ferdyn.
http://www.radio.katowice.pl/zobacz,9332,112-Muzeum-Slaskie-.html#.ViD4hytvWxg


28 maja 2015 r.

Kilka miesięcy temu w Zawierciu powstało muzeum Leszka Dutki, wybitnego artysty mocno związanego z Jurą, współtwórcy m.in. słynnej żyrafy, charakterystycznej rzeźby w Parku Śląskim.
Leszek Dutka zmarł w ubiegłym roku. Tuż przed śmiercią przekazał miastu setki swoich dzieł, które podziwiać można właśnie tam w muzeum, ale nie tylko. Muzeum rozpoczęło cykl warsztatów dla dzieci i młodzieży. O muzeum, Leszku Dutce i dutkowaniu rozmowa z Michałem Olesiem.
http://www.radio.katowice.pl/zobacz,11641,Pyrzowice-Lekcja-w-muzeum-Smart-city-.html#.Vh5l3StvWxg


8 października 2015 r.

Blisko rok temu w Zawierciu powstała Galeria Muzealna Leszka Dutki, wybitnego krakowskiego artysty, współtwórcy m.in. rzeźby słynnej żyrafy w chorzowskim Parku Rozrywki.
Artysta urodził się w Jaworznie, ale wychował się w Zawierciu, kochał Jurę ponad wszystko, dlatego często na nią wracał. Po śmierci niemal wszystkie dzieła Leszka Dutki trafiły do Zawiercia, zgodnie z wolą artysty, do specjalnie utworzonej Galerii Muzealnej. Jest to jedyne takie miejsce na Jurze, które od samego początku żyje. Co ważne, w życiu tym uczestniczą najmłodsi mieszkańcy miasta, których podglądała Gabriela Kaczyńska.
Warsztaty TU-ART w Galerii Muzealnej Leszka Dutki. Rozmowa z dr n. hum. Marcinem Janeczkiem – kustoszem Galerii oraz z żoną artysty -  dr Anną Żulińską – Dutką.
http://www.radio.katowice.pl/zobacz,14321,Galeria-Przemoc-Supersam.html#.Vh5liStvWxg


10 listopada 2015 r.

Wernisaże, występy znanych artystów, wykłady i warsztaty rękodzielnicze.

To wszystko czeka dziś na miłośników sztuki w Galerii Muzealnej im. Leszka Dutki w Zawierciu. Dziś bowiem w mieście organizowana jest Noc Muzeum połączona z obchodami pierwszej rocznicy powstania tego miejsca.

Leszek Dutka, wybitny krakowski malarz i rzeźbiarz, wychował się w Zawierciu. Uwielbiał Jurę, na którą wracał, organizując liczne plenery malarskie. Przed śmiercią niemal wszystkie swoje dzieła przekazał mieszkańcom Zawiercia. Dzięki temu stworzono pierwsze w mieście muzeum, w którym organizowane są nie tylko wystawy, ale przede wszystkim spotkanie dzieci i młodzieży. Żona artysty, która często odwiedza Galerię, jest pełna podziwu i zadowolenia.
Dzieła Leszka Dutki podziwiać będzie można dzisiaj do godziny 24:00.
http://www.radio.katowice.pl/zobacz,15070,Noc-Muzeum-w-Zawierciu-.html#.VkSvwyuyCxh

 

Do pobrania:

Pocztówka z Galerii

Pocztówka z Galerii

Katalog 2014 r.

Katalog 2015 r.

Katalog - podsumowanie sezonu 2016 r.

ZAŁĄCZNIKI
 • Związek Samorządów Polskich
 • OZE
 • Rada Miejska w Zawierciu
 • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 • Lokale użytkowe do wynajęcia
 • ZAWIERCIE - CZYSTA GMINA
 • Platforma Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu
 • Uniwersytet Dziecięcy w Zawierciu
 • Zawierciański Senior
 • Portal mapowy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wersji wektorowej
 • Straż Miejska
 • Zawiercie w liczbach
 • Obwieszczenia
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • Dla Dzieci i Rodziców
 • Projekty edukacyjne
 • Geoportal 7
 • Herb i logo miasta
 • Zawierciańska Karta Dużej Rodziny
 • Fundusze Strukturalne
 • Mapa AED w Zawierciu

Urząd Miejski w Zawierciu
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 494 12 65, fax +48 32 67 215 13
e-mail: urzad@zawiercie.eu

Deklaracja dostępności
Portal internetowy Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Zawiercie jest miastem leżącym w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Niewątpliwym atutem miasta jest bliskość aglomeracji śląskiej. Wykorzystując swe położenie, Zawiercie od kilku lat wzmacnia swój wizerunek jako centrum obsługi ruchu turystycznego dla Jury, przez co przyciąga nowe inwestycje i pobudza przedsiębiorczość wśród mieszkańców Zawiercia i okolic.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna