Skróty klawiszowe:

Dla mieszkańców

Nasze ABC

Strona główna » Dla mieszkańców » Galeria Muzealna Leszka Dutki » Nasze ABC

Galeria sztuki czyli ekspozycja dzieł sztuki. Najczęściej prezentowane są w niej dzieła sztuki tradycyjnej: malarstwo, grafika, rysunek, rzeźba, fotografia, także sztuka ludowa. Ekspozycja w galerii sztuki wiąże się z twórczości jednego bądź wielu artystów, może być stała lub czasowa.  Organizowane są w niej także wernisaże, czyli uroczyste otwarcia wystaw, stanowiące ważne wydarzenia kulturalne i towarzyskie. Działalność galerii sztuki może mieć także charakter biznesowy, wówczas organizowane są w niej aukcje dzieł sztuki.

Galeria muzealna ma charakter działu muzealnego. Może łączyć ekspozycję dzieł sztuki z prezentacją przedmiotów artystycznych bądź użytkowych posiadających wartość historyczną. Nastawiona jest na prezentację eksponatów i stanowi formę przejściową na drodze do utworzenia muzeum.

Muzeum to instytucja powołana nie tylko do eksponowania, ale także do gromadzenia obiektów o wartości historycznej. Duże muzea udostępniają zwiedzającym tylko część zbiorów, reszta jest zmagazynowana. Mniejsze muzea nastawione są m.in. na kolekcjonowanie przedmiotów związanych z historią, kulturą i tradycją regionu. Działalność muzeum nie ma charakteru biznesowego. Ma ono pełnić funkcję ochronną dla zebranych w nim eksponatów, edukacyjną,(poznawczą), kulturalną i – w przypadku muzeum miejskiego – promocyjną dla miasta i
regionu.  
 

Nasze wczoraj, dziś i jutro


W programie przedsięwzięć związanych z jubileuszem 100 – lecia nadania Zawierciu praw miejskich - podjętych przez powołany w lutym 2014 r. Komitet 100- lecia - zaplanowano na 10 listopada 2015 r. utworzenie Muzeum Miasta Zawiercie. Jego część – jak zapisano w preambule Zarządzenia Prezydenta Miasta z 6 października 2014 r. oraz w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego z 14 października 2014 r. z późn. zmianami – stanowić ma Galeria Muzealna Leszka Dutki. Zatem utworzenie Galerii Muzealnej wyznaczyło słuszny  dla miasta kierunek rozwoju, czyli powołanie Muzeum Miasta Zawiercie.

Galeria Muzealna Leszka Dutki to miejsce gromadzenia, eksponowania twórczości darczyńcy – artysty plastyka, Honorowego Obywatela Miasta Zawiercie i opieki nad innymi obiektami posiadającymi wartość  historyczną i artystyczną. Zgodnie z wolą artysty, to również miejsce spotkań twórców, artystów oraz utalentowanej młodzieży. Realizatorami tej misji byli wyznaczeni przez artystę: rzeczoznawca sztuki współczesnej, artysta plastyk Jan Jończyk oraz Grażyna Ferdyn, Naczelnik Wydziału Upowszechniania Kultury, Rekreacji i Turystyki, od 15 czerwca br. pełniąca powinności Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. dokumentowania tradycji miasta i dorobku artystycznego.

Galeria Muzealna Leszka Dutki została utworzona przy ul. Leśnej 10,  w Willi Ernesta Erbego -  budynku Odlewni Żeliwa S.A.  nie tylko z uwagi na naznaczenie tego miejsca historią Zawiercia. To przede wszystkim lokalizacja,  powierzchnia wystawiennicza i możliwości gromadzenia,  digitalizacji, konserwowania i restaurowania, a więc ochrony dziedzictwa naszego miasta dały podstawy do kreślenia właśnie w tym miejscu wizji przyszłego Muzeum.

W ciągu pierwszego roku, Galerię Muzealną Leszka Dutki odwiedziło niemal 1600 gości.  Analiza statystyczna, z okresu od 10 listopada 2014 r. do 26 października 2015 r.  wskazuje na kilka faktów i społecznych procesów. Nasza analiza weryfikuje obiegowe opinie na temat  klientów Galerii Muzealnej Leszka Dutki jako części przyszłego Muzeum Miasta Zawiercie, weryfikuje wiedzę na temat źródeł zainteresowania sztuką, jak również oczekiwań odwiedzających. Do tej ostatniej kategorii odniesiemy się na podstawie rozmów i wpisów do Ksiegi Galerii Muzealnej Leszka Dutki.

W grupie zwiedzających więcej było kobiet/dziewcząt niż mężczyzn/chłopców, co potwierdzałoby tezę większego  zapotrzebowania kobiet na doznania piękna. Wśród odwiedzających,  to przede wszystkim osoby w wieku 40 -67 i 13 - 15 lat. Nieco dalej plasują się grupy 18 – 40, 6 - 12 lat oraz osoby po 67 roku życia. Dane te motywują do dalszych działań w zakresie promocji Galerii, łącznie z wypracowaniem programu uprzystępniania sztuki dla najmłodszych mieszkańców miasta, nad którym prowadzone są już prace oraz programem dedykowanym młodzieży.

W ciągu minionego roku Galerię odwiedziło wiele zorganizowanych grup. Zajęcia w Willi Erbego prowadziła pracownia „TU – ART”. Odwiedzali nas uczniowie niemal wszystkich Szkół Podstawowych oraz gimnazjaliści z „Kościuszki”, „Trójki” i „Szymańskiego”, a także licealiści  I LO im. Stefana Żeromskiego, którego absolwentem był Leszek Dutka. Do Galerii zaglądali m.in. uczestnicy półkolonii, członkowie Teatru Zawierciańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, który prowadzi  Józef Niedźwiecki. W Galerii bywali i stale do niej powracają: muzycy, plastycy zainteresowani udostępnieniem sal na wystawy i recitale. Byli także goście z Hiszpanii i Republiki Federalnej Niemiec, kontrahenci Odlewni Żeliwa S.A, a także mieszkańcy Zawiercia, którzy wyemigrowali, a od czasu, do czasu odwiedzają rodzinne strony. Podglądają nas również goście z sąsiednich gmin: Myszkowa, Siewierza, Ogrodzieńca i Łaz. Stale zaglądają do nas goście z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Krakowie, Katowicach oraz osoby zainteresowane współpracą przy tworzeniu Muzeum. Z ciekawości przychodzą emeryci, kombatanci ze Społecznej Rady Kombatantów, a także niepełnosprawni objęci działaniami arteterapeutycznymi  w Dziennym Domu Pomocy Społecznej przy MOPS oraz krakowscy artyści plastycy.

Tu też odbywały się narady, spotkania i Komisje Opiniujące np. wnioski o nadania statuetki „Zasłużony dla Miasta Zawiercie”. Odwiedzają nas uczestnicy imprez organizowanych na terenie OSiR. Tu obradowało jury konkursów: Fanfary dla Zawiercia, Moda na Zawiercie - Muzyczna Wizytówka Miasta.

W codziennym funkcjonowaniu towarzyszą nam pracownicy Referatu Promocji i Komunikacji Społecznej, Agencji Rozwoju Miasta, z którą podjęliśmy próbę pozyskiwania środków pozabudżetowych. Agencja była również pierwszą instytucją, której wypożyczyliśmy muzealia na czas jednej z konferencji, organizowanej w Zawierciańskim Parku Przemysłowo – Technologicznym. Odwiedzają nas Prezydenci Miasta z Collegium Prezydentów, historycy miasta i pracownicy akademiccy z Akademii Jana Długosza zainteresowani współpracą w zakresie gromadzenia dóbr historycznych. Bywają u nas  etnografowie i scenografowie.  Jurassic Photo Team  zadeklarował chęć stałej współpracy i od kilku miesięcy odbywa tu sesje fotograficzne.  Przewijają się przez Galerię członkowie i realizatorzy programu 100 - lecia miasta, przewodnicy PTTK, przedstawiciele stowarzyszeń:  Dom Europejski,  TMZZ. Zaglądają do Galerii  radni miejscy i powiatowi, przeszłych i obecnej kadencji samorządowej. Warto zauważyć,  że swoja obecność w Galerii zaznaczają osoby zawodowo związane ze sztuką np. krakowscy galerzyści, kuratorzy wystaw, grono znajomych artysty, stali bywalcy galerii MOK „Centrum”,  kolekcjonerzy sztuki, przedstawiciele szkół artystycznych, Związku Polskich Artystów Plastyków, samorządowcy, politycy, uczestnicy różnych wydarzeń kulturalnych miasta.

Jakie są źródła  zainteresowań Galerią?
 
Z prowadzonych rozmów ze zwiedzającymi można wymienić wiele źródeł zainteresowania Galerią, w tym potrzebę uczestniczenia w wydarzeniu otwarcia Galerii, które uwrażliwiło zwiedzających na sztukę i to miejsce. Potrzeby i zainteresowania kulturalne rozbudzające zajęcia plastyczne w szkole i  w pracowniach plastycznych, motywujące nauczycieli, twórców, artystów do wskazania tego ważnego miejsca na mapie kulturalnej miasta - miejsca uprzystępniania sztuki. Nie wolno pominąć rzadkich, ale cennych wskazań źródeł zainteresowań takich jak pozaszkolne koła zainteresowań w MOK „Centrum”, rodzinna tradycja zwiedzania takich miejsc,  chęć poszukiwania i rozwijania zainteresowań w ogóle czy  pierwszy impuls  rodziny i  znajomych.

W ramach realizacji procesu uprzystępniania sztuki Leszka Dutki, czasów jej tworzenia, zwracając uwagę na Jego młodzieńczą,  artystyczną działalność w Zawierciu nagraliśmy  trzy audycje radiowe z Radiem Katowice.

8 października 2015 r.
http://www.radio.katowice.pl/zobacz,14321,Galeria-Przemoc-Supersam.html#.Vh5liStvWxg

11.02.2015 r.
http://www.radio.katowice.pl/zobacz,9332,112-Muzeum-Slaskie-.html#.ViD4hytvWxg

28 maja 2015 r.
http://www.radio.katowice.pl/zobacz,11641,Pyrzowice-Lekcja-w-muzeum-Smart-city-.html#.Vh5l3StvWxg


W opinii odwiedzających Galerię, większość gości podkreśla fakt, że Zawiercie ma swoją Galerię sztuki i stąd dopiero powinno się wyruszać w wędrówkę do innych Galerii. Jeśli kogoś nie stać na wypady do Krakowa, Warszawy i Wrocławia, bo w takiej kolejności wymienia się miasta z galeriami sztuki, to już ze śmiałością można rzec, że było się w tak zacnym miejscu. Można się tym również poszczycić wśród rówieśników i znajomych.

Prawie wszyscy -  skłonni do rozmów -  twierdzili, że atmosfera panująca w Galerii sprzyja zainteresowaniu tym miejscem.  Ci zaś, którzy tu przychodzili częściej, mawiali: „Tu jest wyjątkowa energia”, to miejsce kusi, nakazuje tu wrócić”. Rozmowa, zainteresowanie każdym odwiedzającym, oprowadzanie po wystawie, indywidualne podejście, stworzenie przyjaznej atmosfery, a także późniejsze utrzymywanie kontaktów jest bardzo istotne dla odwiedzających naszą Galerię. Organizowanie warsztatów, spotkania z żoną nieżyjącego artysty oraz szereg przedsięwzięć tu realizowanych dają możliwość bliższego poznania pracy artysty, okoliczności tworzenia jego dzieł, poznania  historii obrazu, rysunku czy ceramiki. Artysta przestaje być anonimowy, a  jego dzieła nabierają większej wartości emocjonalnej.

Co wynika z wpisów do kroniki Galerii?

- pragnienie powołania instytucji Muzeum Miasta Zawiercie,

- cieszenie się istniejącym już miejscem natchnienia i wytchnienia, bezpośredniego kontaktu ze sztuką, miejscem spotkań artystów, twórców i utalentowanej młodzieży ( to prostu - tu można ich spotkać), Miejscem refleksji, pobudzania wyobraźni, realizacji lekcji historii, łączenia i ścierania się  przeszłości i przyszłości,

Dorośli odwiedzający -   wpisem do kroniki -  podkreślają:

- ważność i prestiż miasta  (Galeria Muzealna Leszka Dutki jest jedną z niewielu w kraju galerią autorską) i jej wpływ na rozwój intelektualny i emocjonalny mieszkańców - galeria uosabia twarz miasta,

- znakomitą lokalizację galerii sztuki współczesnej,

Dzieci i młodzież kwitują opis tego miejsca i pobytu w Galerii, jako świetną zabawę. Dzieciaki doskonalące swoje talenty plastyczne uwielbiają tworzyć swoje prace pod okiem Mistrza i inspirować się jego twórczością.  

Galeria Muzealna Leszka Dutki, jako część Muzeum Miasta Zawiercie, może stać się ważnym miejscem i  aktorem w społeczności lokalnej. Może także przysłużyć się do jej rozwoju. Oto zadania, w które z nieukrywaną radością i satysfakcją ich realizacji wejdziemy w kolejne 100 – lecie naszego miasta:

- Określenie statusu Galerii Muzealnej, jej struktury organizacyjnej,

- Wpisanie Galerii Muzealnej Leszka Dutki do rejestru instytucji kultury oraz  nadanie statutu zgodnie z wymogami określonymi w ustawie o muzeach,

- Wprowadzenie systemu „Muzeo” oraz „Intermuzeo” do zarządzania muzealiami, zintegrowanie zasobów muzealnych miasta, tworzenie naukowych kart obiektów muzealnych,

- Gromadzenie dokumentacji miasta dotyczącej tradycji oraz dorobku artystycznego i jej prezentacja wydawnicza oraz realizacja kolejnych edycji „zawierciańskiego rararium”,

- Inicjowanie współpracy z polskimi i zagranicznymi instytucjami kultury, edukacyjnymi i naukowymi,  - Powołanie grup doradczych i wspierających działania Galerii Muzealnej: Rady Muzealników, Loży Przyjaciół Galerii,

- Utworzenie Pracowni  Digitalizacji z nowoczesnymi technologiami  do utrwalania i warsztatem do konserwowania i restaurowania zbiorów muzealnych,

- Utworzenie Laboratorium Nauki i Twórczej Ekspresji, czyli połączenie naukowości  z wrażeniowością i emocjonalnością,  a w nim m.in. ścieżki edukacyjne, szlaki przygody, konstruowanie wirtualnych opowieści o mieście i jego mieszkańcach z wykorzystaniem obiektów muzealnych: „Nie - historyczne racje”, wykłady historyczne z cyklu „Tajemnice przeszłości” w opracowaniu i wykonaniu dr n. hum. Marcina Janeczka, „Gdzie i z Kim warto nad Wartą”, kontynuacja Międzynarodowych Plenerów Malarskich i Rzeźbiarskich z ZPAP, Akademiami Sztuk Pięknych, w tym również realizacja Alei 100-lecia i Kapsuły Czasu, Zawierciańskiej Nocy Muzeum, recitale, iluminacje i pokazy, zainicjowanie przedsięwzięć muzealnych takich jak: „Zatrzymać czas”, „Maski z Lamusa”, „Kontemplacje mroku i ciszy”,

- Wprowadzenie systemów i podsystemów komunikacji zewnętrznej i promocji: popularyzowanie inicjatyw  i wydarzeń muzealnych poprzez utworzenie zakładki Galerii  Muzealnej na str. Internetowej miasta z rezerwacją kustosza on - line, kontynuacja audycji radiowych z Radiem Katowice, Newsy  z Galerii dla TV Katowice i TV Kraków, wprowadzenie pamiątkowego biletu jako oraz pocztówki z Galerii - w tym również nagrań opowieści o Galerii dla osób niepełnosprawnych,

 - Dla przyszłego Muzeum Miasta Zawiercie przewiduje się wprowadzenie multimedialnych prezentacji historii Zawiercia.

 

Porozumienie Gminy z artystą - 16.04.2013 r.

Zarządzenie Nr 1781/14 w sprawie utworzenia Czasowej Ekspozycji Dzieł Sztuki Leszka Dutki - Galerii Muzealnej Leszka Dutki

Zarządzenie Nr 1791/14 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Galerii Muzealnej Leszka Dutki - Czasowej Ekspozycji

Zarządzenie Nr 278/15 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1781/14 z dnia 06.10.2014 r. w sprawie utworzenia Czasowej Ekspozycji Dzieł sztuki Leszka Dutki - Galerii Muzealnej Leszka Dutki

Zarządzenie Nr 336/15 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1791/2014 z dnia 14.10.2014 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Galerii Muzealnej Leszka Dutki

Umowa współpracy z Akademią im. Jana Długosza w Częstochowie

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Karty usług:

Pismo przewodnie

Karta nr 1 - wydarzenie

Karta nr 2 - biogram artysty

Karta nr 3 - biografia zespołu

Karta nr 4A - tradycje

Karta nr 4B - tradycje kulinarne

Protokół przyjęcia darowizny dzieła sztuki

Oświadczenie wizerunek

Wniosek o wypożyczenie ekspozycji

ZAŁĄCZNIKI
 • Związek Samorządów Polskich
 • OZE
 • Rada Miejska w Zawierciu
 • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 • Lokale użytkowe do wynajęcia
 • ZAWIERCIE - CZYSTA GMINA
 • Platforma Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu
 • Uniwersytet Dziecięcy w Zawierciu
 • Zawierciański Senior
 • Portal mapowy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wersji wektorowej
 • Straż Miejska
 • Zawiercie w liczbach
 • Obwieszczenia
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • Dla Dzieci i Rodziców
 • Projekty edukacyjne
 • Geoportal 7
 • Herb i logo miasta
 • Zawierciańska Karta Dużej Rodziny
 • Fundusze Strukturalne
 • Mapa AED w Zawierciu

Urząd Miejski w Zawierciu
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 494 12 65, fax +48 32 67 215 13
e-mail: urzad@zawiercie.eu

Deklaracja dostępności
Portal internetowy Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Zawiercie jest miastem leżącym w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Niewątpliwym atutem miasta jest bliskość aglomeracji śląskiej. Wykorzystując swe położenie, Zawiercie od kilku lat wzmacnia swój wizerunek jako centrum obsługi ruchu turystycznego dla Jury, przez co przyciąga nowe inwestycje i pobudza przedsiębiorczość wśród mieszkańców Zawiercia i okolic.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna