Skróty klawiszowe:

Dla mieszkańców
Dzisiaj w Zawierciu
Wkrótce

Leszek Dutka

Strona główna » Dla mieszkańców » Kultura i sport » Honorowi obywatele Zawiercia » Leszek Dutka

Za zasługi dla kultury, sztuki i rozsławiania miasta – nazywanego przez artystę - „Moim kochanym Zawierciem”, „miastem szczęśliwych i dramatycznych lat” Leszek Dutka otrzymał  tytuł Honorowego Obywatela Zawiercia.

Leszek Dutka urodził się w 1921 r. w Jaworznie. Od 1924 r. mieszkał w Zawierciu przez ponad dwadzieścia lat. Przybył do naszego miasta wraz z rodzicami. Ojciec jego podjął pracę jako dyrektor Fabryki Chemimetal, później Fabryka Opakowań Blaszanych. Mieszkał w budynku fabrycznym przy obecnej ulicy Leśnej. Uczęszczał do Państwowego Gimnazjum i Liceum przy ul. Parkowej 7, gdzie w maju 1939 r. roku zdał maturę. W szkole rysunku uczył   go prof. Henryk Mytykowski.

Od 1936 r. zaczął pobierać lekcje rysunku i malarstwa u Janiny Jaskólskiej, absolwentki Wyższej Szkoły Sztuk Zdobniczych w Krakowie i jej ojca, absolwenta Krakowskiej ASP, ucznia Teodora Axentowicza i Leona Wyczółkowskiego.

Od szóstego roku życia uczył się gry na fortepianie u pianistki Zofii Kalinowskiej absolwentki Konserwatorium Warszawskiego. W czasie okupacji pracował jako robotnik budowlany i równocześnie pełnił funkcję organisty w miejscowym kościele p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła, gdzie prowadził także chór.

W tym okresie intensywnie malował i organizował konspiracyjną wystawę w mieszkaniu Teresy Tymienieckiej (przy ul. Ogrodowej 6).

W latach 1945-1955 studiował na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie w pracowniach prof. Hanny Rudzkiej-Cybis, rysunku – u prof. Zbigniewa Pronaszki i malarstwa ściennego - u prof. Wacława Taranczewskiego.

Równolegle studiował na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Przez wiele lat pracował w Krakowskim Biurze Projektów Budownictwa Przemysłowego. W tym okresie projektował i nadzorował m.in. budowę Myszkowskiej Fabryki Naczyń Emaliowanych, a także obiekty Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku, a wśród nich słynną żyrafę, otwierającą promenadę prowadzącą do Śląskiego Ogrodu Zoologicznego.
Od  1956 r. jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków. W swoim artystycznym dorobku ma rysunki, rzeźby, ceramikę, obrazy, instalacje artystyczne.

Mistrz pędzla i ołówka pisał wiersze, które publikował w miesięczniku „Znak”. Pisał recenzje z wystaw dla prasy i Polskiego Radia. W latach 1975 – 1987 prowadził autorską galerię „Lamus”. W 1992 r. zainicjował powołanie Klubu Malarzy ZPAP Okręgu Krakowskiego i przez 10 lat był jego prezesem. W 1993 r. założył Fundację im. Hanny Rudzkiej-Cybis, a zostawszy jej prezesem rozpoczął odtwarzanie pracowni Profesor w Pałacu Hipolitów i doprowadził do wydania albumu jej malarstwa.

Wystawa retrospektywna Leszka Dutki zainangurowała w 1996 r. działalność Dolnego Pałacu Sztuki Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie .

Brał udział w blisko 100 wystawach zbiorowych w kraju  i za granicą. Miał prawie 40 wystaw indywidualnych w tym 3 w Zawierciu. Uczestniczył w wielu plenerach malarskich, ostatnio we wrześniu 2012 r. w Skarżycach.

Prace Mistrza znajdują się zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie, Wrocławiu, Gdańsku, w Muzeum Polskim w Chicago, Fundacji Signum w Poznaniu, w kolekcji Ziyada Raoof, Kolekcji Miasta Myślenice, Kolekcji Miasta Zawiercie, Pałacu Sztuki w Krakowie, w prywatnych kolekcjach w Husum i Norymberdze w Niemczech.

Leszek Dutka posiada liczne odznaczenia i nagrody. A wśród nich: Złotą Odznakę Związku Polskich Artystów Plastyków (1977), Zasłużony Działacz Kultury (1978), Złoty Krzyż Zasługi (1985), Krzyż Oficerski Polonia Restituta przyznany z okazji 150-lecia Towarzystwa Sztuk Pięknych (2003), Złoty Laur za Mistrzostwo w Sztuce przyznany przez Fundację Kultury Polskiej (2005), Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis przyznany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2006), Medal Vive Lart (nr 1) przyznany przez ZPAP Okręgu Krakowskiego, Nagrodę im. Witolda Wojtkiewicza przyznaną przez ZPAP Okręgu Krakowskiego za najlepszą wystawę w Galerii Panorama w Dworze w Tomaszowicach.

ZAŁĄCZNIKI
 • Związek Samorządów Polskich
 • OZE
 • Rada Miejska w Zawierciu
 • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 • Lokale użytkowe do wynajęcia
 • ZAWIERCIE - CZYSTA GMINA
 • Platforma Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu
 • Zawierciański Senior
 • Uniwersytet Dziecięcy w Zawierciu
 • Portal mapowy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wersji wektorowej
 • Straż Miejska
 • Zawiercie w liczbach
 • Obwieszczenia
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • Dla Dzieci i Rodziców
 • Projekty edukacyjne
 • Geoportal 7
 • Herb i logo miasta
 • Zawierciańska Karta Dużej Rodziny
 • Fundusze Strukturalne
 • Mapa AED w Zawierciu

Urząd Miejski w Zawierciu
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 494 12 65, fax +48 32 67 215 13
e-mail: urzad@zawiercie.eu

Deklaracja dostępności
Portal internetowy Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Zawiercie jest miastem leżącym w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Niewątpliwym atutem miasta jest bliskość aglomeracji śląskiej. Wykorzystując swe położenie, Zawiercie od kilku lat wzmacnia swój wizerunek jako centrum obsługi ruchu turystycznego dla Jury, przez co przyciąga nowe inwestycje i pobudza przedsiębiorczość wśród mieszkańców Zawiercia i okolic.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna