Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Urząd Miejski

NGO

Archiwum NGO

Konkursy 2022

 

OGŁOSZENIE PREZYDENT MIASTA ZAWIERCIE na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w 2022 r. w zakresie działalności na rzecz osób zagrożonych lub dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym polegającym na organizacji i przeprowadzeniu staży zawodowych dla uczestników projektu "Wzmacnianie potencjału społeczno - zawodowego na lata 2020-2022" II etap Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1. Wzmacnianie potencjału społeczno - zawodowego społeczności lokalnych - ZIT Umowa nr RPSL.09.01.01 - 24-000H/18-00 realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu w okresie od 30.10.2020 r. do 29.10.2022 r. finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Prezydent Miasta Zawiercie ogłasza otwarty konkurs na realizację w roku 2022 zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Organizacja i przeprowadzenie staży zawodowych dla uczestników projektu „Wzmacnianie potencjału społeczno - zawodowego na lata 2020-2022" lI etap Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1. Wzmacnianie potencjału społeczno - zawodowego społeczności lokalnych - ZIT Umowa nr RPSL.09.01 .01 - 24-000H/18-00 realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu.

 


SENIORZY

Prezydent Miasta Zawiercie ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w 2022 r. w zakresie wspierania seniorów, osób niepełnosprawnych w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022, finansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

 


 

WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Prezydent Miasta Zawiercie ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w 2022 r. w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2022

 


PROFILAKTYKA ZDROWOTNA

Prezydent Miasta ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych Gminy Zawiercie w zakresie profilaktyka zdrowotna 2022

 


 

TURYSTYKA

Prezydent Miasta Zawiercie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Zawiercie w zakresie turystyki na 2022 rok

 

KLAUZULA INFORMACYJNA  (RODO)

 


EKOLOGIA

Prezydent Miasta Zawiercie ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych Gminy Zawiercie w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska na 2022 rok

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA  (RODO)

 

 


SPORT

Prezydent Miasta Zawiercie ogłosza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie projektów służących rozwojowi sportu na terenie Gminy Zawiercie w 2022 roku

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA  (RODO)

 

 


KULTURA 

Prezydent Miasta Zawiercie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Zawiercie w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na 2022 rok

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA  (RODO)

 

 


SENIORZY

Prezydent Miasta Zawiercie ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych Gminy Zawiercie w zakresie wspierania seniorów i osób niepełnosprawnych na 2022 rok
 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA  (RODO)

 

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

wyszukaj

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.