Skróty klawiszowe:

Dla mieszkańców
Dzisiaj w Zawierciu
Wkrótce

Klimat

Strona główna » Dla mieszkańców » Dla turysty » Charakterystyka Jury » Klimat

Klimat Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, podobnie jak Wyżyny Śląsko-Małopolskiej, jest nieco chłodniejszy i wilgotniejszy niż otaczających obszarów. Przeważają wiatry o kierunku zachodnim i południowo-zachodnim a przeciętna roczna prędkość wiatrów wynosi 2,4 m/s. Wyżynny charakter tego obszaru ma wpływ na okres zalegania pokrywy śnieżnej, która prawie na całym obszarze utrzymuje się od 60 do 80 dni w roku. Duże różnice zalegania śniegu występują na Wyżynie Olkuskiej w rejonie Ojcowskiego Parku Narodowego – w Białym Kościele tylko 50 dni, natomiast w Dolinie Sąspowskiej aż 107 dni. Okres wegetacyjny trwa od 201 do 220 dni. Najdłuższy w okolicach Krakowa i Rowu Krzeszowickiego. W okolicach Częstochowy trwa około 210 dni. Dni pogodnych jest najwięcej w maju – średnio 23, a pochmurnych w grudniu – około 19. Od 13 kwietnia do 14 września trwa okres burzowy, po Tatrach - najdłuższy w Polsce. Najwyższa średnia temperatura występuje w lipcu i wynosi 17oC. Najniższa średnia temperatura występuje w styczniu: - 3oC. Średnia roczna temperatura dla Wyżyny wynosi ponad 7oC. Maksymalną temperaturę zanotowano w sierpniu 35oC, Średnia roczna suma opadów na Wyżynie Częstochowskiej wynosi 687 mm, a na Wyżynie Olkuskiej 700-800 mm. Średnia suma opadów dla Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej wynosi ponad 700 mm, z czego ponad 65% w okresie letnim. Na terenach Olsztyna, Złotego Potoku, Bobolic, Kroczyc i Ogrodzieńca występują duże różnice temperatur, zarówno dobowych jak i rocznych. Na terenach wyżej położonych notuje się wyższe temperatury i większa ilość opadów (800-850 mm). Największe różnice występują na Wyżynie Olkuskiej, gdzie średnie roczne temperatury na wierzchowinie wynoszą 7,5oC, na stokach o ekspozycji południowej 6,6oC, a na dnie doliny 6,2oC.

 • Związek Samorządów Polskich
 • OZE
 • Rada Miejska w Zawierciu
 • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 • Lokale użytkowe do wynajęcia
 • ZAWIERCIE - CZYSTA GMINA
 • Platforma Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu
 • Zawierciański Senior
 • Uniwersytet Dziecięcy w Zawierciu
 • Portal mapowy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wersji wektorowej
 • Straż Miejska
 • Zawiercie w liczbach
 • Obwieszczenia
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • Dla Dzieci i Rodziców
 • Projekty edukacyjne
 • Geoportal 7
 • Herb i logo miasta
 • Zawierciańska Karta Dużej Rodziny
 • Fundusze Strukturalne
 • Mapa AED w Zawierciu

Urząd Miejski w Zawierciu
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 494 12 65, fax +48 32 67 215 13
e-mail: urzad@zawiercie.eu

Deklaracja dostępności
Portal internetowy Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Zawiercie jest miastem leżącym w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Niewątpliwym atutem miasta jest bliskość aglomeracji śląskiej. Wykorzystując swe położenie, Zawiercie od kilku lat wzmacnia swój wizerunek jako centrum obsługi ruchu turystycznego dla Jury, przez co przyciąga nowe inwestycje i pobudza przedsiębiorczość wśród mieszkańców Zawiercia i okolic.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna