Skróty klawiszowe:

Dla mieszkańców
Dzisiaj w Zawierciu
Wkrótce

Inicjatywa lokalna

Strona główna » Dla mieszkańców » Inicjatywa lokalna

Masz pomysł na realizację przedsięwzięcia w Zawierciu? Chcesz działać wspólnie z sąsiadami lub znajomymi? Oczekujesz pomocy miasta? Skorzystaj z możliwości, jakie daje inicjatywa lokalna.

Inicjatywa lokalna to jeden z mechanizmów pozwalających na szersze współdecydowanie o finansach i życiu miasta. Jeśli uznasz, że w twoim najbliższym otoczeniu konieczne są inwestycje lub działania społeczno-kulturalne, będziesz mógł wystąpić ze swoją propozycją do Prezydenta Miasta. Możesz zgłosić pomysł i wspólnie z gminą go realizować. Wkładem może być: świadczenie pracy społecznej, świadczenie pieniężne lub rzeczowe.

Czego dotyczy inicjatywa lokalna?

 • budowy, rozbudowy lub remontu dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego;
 • działalności charytatywnej;
 • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej;
 • pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 • działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 • promocji i organizacji wolontariatu;
 • edukacji, oświaty i wychowania, a także działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki;
 • ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach i na wsiach;
 • porządku i bezpieczeństwa publicznego.

 

Inicjatywa lokalna krok po kroku

Pomysł → wniosek → ocena →umowa → realizacja

ZAŁĄCZNIKI
 • Związek Samorządów Polskich
 • OZE
 • Rada Miejska w Zawierciu
 • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 • Lokale użytkowe do wynajęcia
 • ZAWIERCIE - CZYSTA GMINA
 • Platforma Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu
 • Uniwersytet Dziecięcy w Zawierciu
 • Zawierciański Senior
 • Portal mapowy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wersji wektorowej
 • Straż Miejska
 • Zawiercie w liczbach
 • Obwieszczenia
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • Dla Dzieci i Rodziców
 • Projekty edukacyjne
 • Geoportal 7
 • Herb i logo miasta
 • Zawierciańska Karta Dużej Rodziny
 • Fundusze Strukturalne
 • Mapa AED w Zawierciu

Urząd Miejski w Zawierciu
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 494 12 65, fax +48 32 67 215 13
e-mail: urzad@zawiercie.eu

Deklaracja dostępności
Portal internetowy Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Zawiercie jest miastem leżącym w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Niewątpliwym atutem miasta jest bliskość aglomeracji śląskiej. Wykorzystując swe położenie, Zawiercie od kilku lat wzmacnia swój wizerunek jako centrum obsługi ruchu turystycznego dla Jury, przez co przyciąga nowe inwestycje i pobudza przedsiębiorczość wśród mieszkańców Zawiercia i okolic.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna