Skróty klawiszowe:

Urząd Miejski

Inicjatywa lokalna

Strona główna » Urząd Miejski » NGO » Inicjatywa lokalna

Uważasz, że w twoim otoczeniu potrzebne są zmiany? Masz pomysł na ciekawe przedsięwzięcie oraz przyjaciół lub sąsiadów, którzy pomogą ci je zrealizować? Skorzystaj z możliwości, jakie daje Inicjatywa Lokalna.

Dzięki IL mieszkańcy mogą mieć realny wpływ na zmianę najbliższego środowiska, a samorząd może w ten sposób wspomagać aktywizowanie i integrację lokalnej społeczności.

W ramach Inicjatywy Lokalnej można uzyskać od miasta wsparcie na:

 • działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 • działalność charytatywną;
 • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 • działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
 • kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 • promocję i organizację wolontariatu;
 • edukację, oświatę i wychowanie;
 • działalność w sferze kultury fizycznej i turystyki;
 • ochronę przyrody, w tym zieleni miejskiej;
 • porządek i bezpieczeństwo publiczne;
 • rewitalizację.

Wnioski można składać od 1 września do 31 października.

Na wszelkie pytania dotyczące Inicjatywy chętnie odpowiedzą pracownicy Referatu Centrum Organizacji Pozarządowych

e-mail: cop@zawiercie.eu

tel. 32 494 13 82

 • Związek Samorządów Polskich
 • OZE
 • Rada Miejska w Zawierciu
 • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 • Lokale użytkowe do wynajęcia
 • ZAWIERCIE - CZYSTA GMINA
 • Platforma Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu
 • Zawierciański Senior
 • Uniwersytet Dziecięcy w Zawierciu
 • Portal mapowy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wersji wektorowej
 • Straż Miejska
 • Zawiercie w liczbach
 • Obwieszczenia
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • Dla Dzieci i Rodziców
 • Projekty edukacyjne
 • Geoportal 7
 • Herb i logo miasta
 • Zawierciańska Karta Dużej Rodziny
 • Fundusze Strukturalne
 • Mapa AED w Zawierciu

Urząd Miejski w Zawierciu
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 494 12 65, fax +48 32 67 215 13
e-mail: urzad@zawiercie.eu

Deklaracja dostępności
Portal internetowy Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Zawiercie jest miastem leżącym w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Niewątpliwym atutem miasta jest bliskość aglomeracji śląskiej. Wykorzystując swe położenie, Zawiercie od kilku lat wzmacnia swój wizerunek jako centrum obsługi ruchu turystycznego dla Jury, przez co przyciąga nowe inwestycje i pobudza przedsiębiorczość wśród mieszkańców Zawiercia i okolic.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna