Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Urząd Miejski

Obwieszczenia

2021 rok

Grudzień

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym

 

 

Sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej

 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka o nr ew. 16/30, k. m. 46, obręb Zawiercie.

Powierzchnia nieruchomości – 0,0112 ha

Księga wieczysta – CZ1Z/00026378/0

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego – zgodnie
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszarów obejmujących część południowo-zachodnią i śródmieście – etap II, uchwalonego uchwałą nr LII/499/18 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia
28 marca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2018 r., poz. 2575) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolami:
44MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 3MW – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

Rodzaj użytku według ewidencji gruntów – Bi

Opis nieruchomości – nieruchomość znajduje się w dalszej linii ekspozycji od strony ul. Osiedlowej i nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Teren nieruchomości o nawierzchni gruntowej, nieutwardzonej, aktualnie użytkowany jako teren zieleni. Nieruchomość porośnięta roślinnością niską, krzewami oraz drzewostanem o bagatelnym znaczeniu gospodarczym. Teren nieruchomości charakteryzuje się spadkiem terenu, spływ wód opadowych zgodnie z morfologią terenu.

Dostępne media – nieruchomość uzbrojona jest w sieć kanalizacji sanitarnej,

Kształt nieruchomości – wielobok o formie klina

Cena nieruchomości – 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100) zawiera podatek VAT według stawki 23%.

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 17 grudnia 2021 r. do dnia 7 stycznia 2022 r.

Ustala się 6-cio tygodniowy termin licząc od dnia wywieszenia wykazu na złożenie wniosku o nabycie nieruchomości objętych wykazem przez osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w ich nabyciu na mocy art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarowaniu nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.)

 

Opublikowano 17.12.2021

 


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym

 

Sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej

 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka o nr ew. 16/29, k. m. 46, obręb Zawiercie.

Powierzchnia nieruchomości – 0,0076 ha

Księga wieczysta – CZ1Z/00026378/0

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego – zgodnie
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszarów obejmujących część południowo-zachodnią i śródmieście – etap II, uchwalonego uchwałą nr LII/499/18 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia
28 marca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2018 r., poz. 2575) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem:
44MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Rodzaj użytku według ewidencji gruntów – Bi

Opis nieruchomości – nieruchomość znajduje się w dalszej linii ekspozycji od strony ul. Osiedlowej i nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Teren nieruchomości o nawierzchni gruntowej, nieutwardzonej, aktualnie użytkowany jako teren zieleni. Nieruchomość porośnięta roślinnością niską, krzewami oraz drzewostanem o bagatelnym znaczeniu gospodarczym. Teren nieruchomości charakteryzuje się spadkiem terenu, spływ wód opadowych zgodnie z morfologią terenu.

Dostępne media – nieruchomość uzbrojona jest w sieć kanalizacji sanitarnej, nad nieruchomością przebiega linia energetyczna (pas eksploatacyjny)

Kształt nieruchomości – wielobok o formie klina

Cena nieruchomości – 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) zawiera podatek VAT według stawki 23%.

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 17 grudnia 2021 r. do dnia 7 stycznia 2022 r.

Ustala się 6-cio tygodniowy termin licząc od dnia wywieszenia wykazu na złożenie wniosku o nabycie nieruchomości objętych wykazem przez osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w ich nabyciu na mocy art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarowaniu nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.)

 

Opublikowano 17.12.2021

 

 


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym

 

Sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej

 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka o nr ew. 800/3, karta mapy 1, obręb Kosowska Niwa przy ul. Nowowiejskiej

Powierzchnia nieruchomości – 0,0170 ha

Księga wieczysta – CZ1Z/00020126/7

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego – zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obrębu Kosowska Niwa z otoczeniem uchwalonego uchwałą nr XLIV/533/21 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 28 kwietnia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 12 maja 2021 r., poz. 3443) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem – 13MN1 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Rodzaj użytku według ewidencji gruntów – B

Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa, niezabudowana, częściowo ogrodzona. Na nieruchomości znajdują się drzewa ozdobne (tuje). Ogrodzenie oraz tuje stanowią nakłady dzierżawcy. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej – ul. Nowowiejskiej. Teren nieruchomości nieuzbrojony.
W drodze znajduje się sieć wodociągowa, kanalizacyjna, elektroenergetyczna, gaz.

Kształt nieruchomości – nieruchomość w kształcie prostokąta.

Cena nieruchomości – 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) w tym podatek VAT według stawki 23%

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 17 grudnia 2021 r. do dnia 7 stycznia 2022 r.

Ustala się termin 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu na złożenie wniosku o nabycie nieruchomości objętych wykazem przez osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w ich nabyciu na mocy art. 34 ust. 1 pkt. 1
i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.).

 

 

Opublikowano 17.12.2021

 

 


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym

 

Sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej

 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka o nr ew. 581, karta mapy 2, obręb Kosowska Niwa przy ul. Kormoranów

Powierzchnia nieruchomości – 0,0517 ha

Księga wieczysta – CZ1Z/00020126/7

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego – zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obrębu Kosowska Niwa z otoczeniem uchwalonego uchwałą nr XLIV/533/21 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 28 kwietnia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 12 maja 2021 r., poz. 3443) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem – 13MN2 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Rodzaj użytku według ewidencji gruntów – Bp

Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa, niezabudowana, nieogrodzona. Nieruchomość porośnięta roślinnością niską w postaci traw oraz upraw o bagatelnym znaczeniu gospodarczym. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ul. Kormoranów. Teren nieruchomości nieuzbrojony. W drodze znajduje się sieć wodociągowa, kanalizacyjna, elektroenergetyczna.

Kształt nieruchomości – nieruchomość w kształcie kwadratu.

Cena nieruchomości – 60.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) w tym podatek VAT według stawki 23%

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 17 grudnia 2021 r. do dnia 7 stycznia 2022 r.

Ustala się termin 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu na złożenie wniosku o nabycie nieruchomości objętych wykazem przez osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w ich nabyciu na mocy art. 34 ust. 1 pkt. 1
i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.).

 

Opublikowano 17.12.2021

 


 

 

WYKAZ NR 19/2021
nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres dłuższy niż 3 lat
Lp. Położenie dzierżawy Cel dzierżawy Roczny czynsz netto Roczny czynsz Miesięczny czynsz netto Powierzchnia dzierżawy  Stawka czynszu netto/rok Stawka czynszu za1m²/ miesięcznie netto Stawka czynszu za 1m²/rok netto Stawka czynszu za 1m²/rok Nr Księgi Wieczystej Okres trwania dzierżawy Rodzaj użytku według ewidencji gruntów Opis nieruchomości Zasady aktualizacji czynszu Termin płatności czynszu
1 mapa 4
obręb Blanowice
działki 1088, 1119, 1121, 3806/2, 3806/4, 3806/6
mapa 5
obręb Blanowice
działki 1418/2, 1520, 3807/3, 3807/4, 3807/5, 3807/9, 1422, 1471/2, 1471/3, 1500/1 1500/2
uprawy rolne   5 036,10 zł   47,9610 ha       0,05 zł/m² za pierwsze 6000 m² 0,01 zł/m² powyżej 6000 m² CZ1Z/00053762/7
CZ1Z/00046688/2
CZ1Z/00047237/3
CZ1Z/00047747/1
do 31.12.2025 r. RV, RIVb, LsV, RVI, PsVI, N, dr nieruchomość niezabudowana  możliwość waloryzacji o roczny wskaźnik inflacji w terminie ustalonym w umowie dzierżawy
2 ul. Piekarska
mapa 54
obręb Zawiercie
część działki 29/36
 
pod ustawienie pojemników na odpady   123,00 zł brutto (w tym 23% podatek VAT)   0,0041 ha 100,00 zł       CZ1Z/00000315/3 do 31.12.2025 r. Bi nieruchomość  niezabudowana możliwość waloryzacji o roczny wskaźnik inflacji w terminie ustalonym w umowie dzierżawy
3 mapa 1
obręb Kosowska Niwa
działka 783/15
zieleń przydomowa   42,00 zł   0,0084 ha       0,50 zł CZ1Z/00020126/7 do 31.12.2025 r. Bp nieruchomość  niezabudowana możliwość waloryzacji o roczny wskaźnik inflacji w terminie ustalonym w umowie dzierżawy

 

Opublikowano dnia 15 grudnia 2021 r.

Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawierciu.

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym

Sprzedaż  prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej

 • Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka o nr ew.  424/1, karta mapy 7, obręb Łośnice
 • Powierzchnia nieruchomości – 0,2291 ha
 • Księga wieczysta – CZ1Z/00009817/5
 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego – zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla terenów: Borowe Pole, Stawki, Blanowice, Kromołów, Zuzanka, Warty, Wydra Zielona, Łośnice – etap I uchwalonego uchwałą nr XLII/381/17 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 28 czerwca 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2017 r. poz. 4461) zmieniona w części tekstowej uchwałą nr XIV/195/19 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 25.09.2019 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 4 października 2019 r. poz. 6648) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolami: 90MN4 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 29ZE – tereny zieleni ekologicznej
 • Rodzaj użytku według ewidencji gruntów – RV, RVI, ŁV
 • Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa, niezabudowana, lekko pofałdowana. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej –ul. Kromołowskiej. Na działce znajduje się składnik roślinny (pojedyncze drzewa i zakrzaczenia) oraz słup elektroenergetyczny. Nieruchomość przecina linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia WN110kV oraz linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia WN220kV. Nieruchomość nie jest uzbrojona w urządzenia infrastruktury technicznej. W zasięgu nieruchomości wzdłuż ulicy Kromołowskiej przebiega sieć wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa i elektroenergetyczna.
 • Kształt nieruchomości – działka w kształcie wydłużonego prostokąta.
 • Cena nieruchomości – 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) w tym podatek VAT według stawki 23% został doliczony do nieruchomości oznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 90MN4, nieruchomość oznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 29ZE jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.).
 • Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 10 grudnia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.
 • Ustala się termin 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu na złożenie wniosku o nabycie nieruchomości objętych wykazem przez osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w ich nabyciu na mocy art. 34 ust. 1 pkt. 1i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.).

Opublikowano dnia: 10 grudnia 2021 r.


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
przeznaczonych do zamiany


Zamiana nieruchomości gruntowych

 

 • Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka o nr ew. 580/8, karta mapy 4, obręb Marciszów
 • Powierzchnia nieruchomości – 0,0013 ha
 • Księga wieczysta – CZ1Z/00049696/2
 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego – zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszarów obejmujących Strefę Aktywności Gospodarczej w Zawierciu – Obszar „A”, położony w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Myśliwskiej i projektowanej drogi głównej z otoczeniem uchwalonego uchwałą nr XLIX/634/10 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 31 marca 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 13 maja 2010 r. Nr 84 poz. 1398) zmieniona w części tekstowej uchwałą nr XLIV/394/17 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 30.08.2017 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 8 września 2017 r. poz. 4823) przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem: 1KDX – tereny publicznych ciągów pieszo-jezdnych,
 • Rodzaj użytku według ewidencji gruntów – B,
 • Opis nieruchomości – nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej – ul. Przesmyk. Na działce występuje składnik roślinny – drzewa ozdobne z rodziny cyprysowatych oraz fragment ogrodzenia. Przez działkę przebiega sieć wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa i elektroenergetyczna.
 • Kształt nieruchomości – działka posiada wydłużony kształt.
 • Cena nieruchomości – 617,46 zł (słownie: sześćset siedemnaście złotych 46/100) w tym podatek VAT według stawki 23%.
 • Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 10 grudnia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.
 • Ustala się termin 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu na złożenie wniosku o nabycie nieruchomości objętych wykazem przez osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w ich nabyciu na mocy art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.).

Opublikowano dnia: 10 grudnia 2021 r.

 


 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym


Sprzedaż  prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej

 • Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka o nr ew.  1457/1, karta mapy 8, obręb Marciszów
 • Powierzchnia nieruchomości – 0,0714 ha
 • Księga wieczysta – CZ1Z/00043252/6
 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego – zgodnie
 • z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszarów obejmujących Strefę Aktywności Gospodarczej w Zawierciu – Obszar „A”, położony w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Myśliwskiej i projektowanej drogi głównej z otoczeniem uchwalonego uchwałą nr XLIX/634/10 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 31 marca 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 13 maja 2010 r. Nr 84 poz. 1398) zmieniona w części tekstowej uchwałą nr XLIV/394/17 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 30.08.2017 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 8 września 2017 r. poz. 4823) przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem: 14MN1 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
 • Rodzaj użytku według ewidencji gruntów – Bp,
 • Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa, niezagospodarowana, niezabudowana. Na działce znajduje się składnik roślinny (pojedyncze drzewa i zakrzaczenia). Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. W sąsiedztwie nieruchomości przebiega sieć wodociągowa, gazowa, kanalizacyjna i elektroenergetyczna.
 • Kształt nieruchomości – zbliżony do bardzo wydłużonego prostokąta.
 • Cena nieruchomości – 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100) w tym podatek VAT według stawki 23%.
 • Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 10 grudnia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.
 • Ustala się termin 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu na złożenie wniosku o nabycie nieruchomości objętych wykazem przez osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w ich nabyciu na mocy art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.).

Opublikowano dnia: 10 grudnia 2021 r.


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym


Sprzedaż  prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej

 • Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka o nr ew.  2227/2, karta mapy 7, obręb Blanowice
 • Powierzchnia nieruchomości – 0,1009 ha
 • Księga wieczysta – CZ1Z/00044070/3
 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego – zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla terenów: Borowe Pole, Stawki, Blanowice, Kromołów, Zuzanka, Warty, Wydra Zielona, Łośnice – etap I uchwalonego uchwałą nr XLII/381/17 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 28 czerwca 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2017 r. poz. 4461) zmieniona w części tekstowej uchwałą nr XIV/195/19 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 25.09.2019 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 4 października 2019 r. poz. 6648) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem: „3MN6” – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
 • Rodzaj użytku według ewidencji gruntów – RV
 • Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa, nieutwardzona, porośnięta roślinnością niską w postaci traw oraz zadrzewienia o bagatelnym znaczeniu gospodarczym. Teren nieruchomości nieogrodzony. Brak dostępu do drogi publicznej. Teren nieruchomości nieuzbrojony. W drodze (ul. Wierczki – Północ) znajduje się sieć wodociągowa, kanalizacyjna, elektroenergetyczna.
 • Kształt nieruchomości – działka w kształcie wydłużonego prostokąta.
 • Cena nieruchomości – 102.000,00 zł (słownie: sto dwa tysiące złotych 00/100) w tym podatek VAT według stawki 23%.
 • Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 10 grudnia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.
 • Ustala się termin 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu na złożenie wniosku o nabycie nieruchomości objętych wykazem przez osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w ich nabyciu na mocy art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.).

Opublikowano dnia: 10 grudnia 2021 r.


 

Prezydent Miasta Zawiercie

ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działka o nr ew. 25/2, karta mapy 48, obręb Zawiercie przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej

 

 • Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa zabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka o nr ew. 25/2, karta mapy 48, obręb Zawiercie, przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej,
 • Powierzchnia nieruchomości: 0,1497 ha,
 • Księga Wieczysta: CZ1Z/00029521/9,
 • Rodzaj użytku wg ewidencji gruntów: Bi,
 • Opis nieruchomości: teren płaski ogrodzony o kształcie regularnym, zbliżonym do trapezu. Teren zagospodarowany, zabudowany budynkiem niemieszkalnym dawny salon samochodowy wraz z zapleczem warsztatowym o powierzchni zabudowy 629,70 m2, o powierzchni użytkowej 670,37 m2 i kubaturze ok. 2257,80 m3. Budynek pochodzi z lat 90-tych XX wieku, jednokondygnacyjny, nie podpiwniczony, w części głównej salonu samochodowego antresola. Budynek wzniesiony w części (salon samochodowy) w technologii tradycyjnej, murowanej z pustaka oraz w części (stanowisko diagnostyczne) w technologii szkieletowej – płyta warstwowa, słupy stalowe i żelbetowe. Fundamenty żelbetowe, dach płaski (stropodach), kryty blachą trapezową, rynny stalowe, schody żelbetowe, elewacja wykończona blachą trapezową. Na przedmiotowej nieruchomości znajduje się również budynek „stróżówki” – budynek jednokondygnacyjny, o powierzchni zabudowy 18 m2 i powierzchni użytkowej 13,35 m2. Budynek wolnostojący, wzniesiony w technologii tradycyjnej, murowanej z pustaka. Fundamenty żelbetowe, dach płaski (stropodach), kryty blachą trapezową, rynny stalowe, budynek otynkowany, okna PCV, drzwi drewniane.
 • Nieruchomość uzbrojona - sieć energetyczna, wodna, kanalizacyjna, gazowa. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej - ul. Obrońców Poczty Gdańskiej.
 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszarów obejmujących część południowo – zachodnią i śródmieście – etap II uchwalonego uchwałą nr LII/499/18 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 28 marca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 11 kwietnia 2018 r. poz. 2575) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolami: „108U” – tereny zabudowy usługowej, „2KDG” – tereny dróg publicznych – drogi główne.
 • Kształt nieruchomości: regularny, zbliżony do trapezu.
 • Nieruchomość stanowi własność Gminy Zawiercie i wolna jest od wszelkich obciążeń.
 • Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.
 • W stosunku do przedmiotowej nieruchomości istniało kiedyś roszczenie o zwrot nakładów poniesionych na budowę salonu samochodowego, niemniej jednak
 • W ocenie gminy na podstawie art. 677 KC roszczenia te uległy przedawnieniu.
 • Minimalne postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 • Cena wywoławcza nieruchomości: 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100) zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.).
 • Wadium: 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100) w formie pieniężnej.

 

I przetarg odbył się 8 kwietnia 2021 r.

II przetarg odbył się 14 lipca 2021 r.

III przetarg odbył się 19 października 2021 r.

 

Osoby zainteresowane nabyciem przedmiotowej nieruchomości, mogą ją oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym w godzinach pracy urzędu, tj.:

Poniedziałek 8.00 – 18.00

Wtorek – Piątek 7.00 – 15.00

 

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami i udzielania wyjaśnień:

Grzegorz Kurzawa, Robert Peciak, tel. 32 494 12 30.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 10.02.2022 r. w sali narad (parter) budynku Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2 o godzinie 10:00.

Oferenci przystępujący do przetargu powinni dokonać wpłaty wadium w wysokości określonej powyżej na rachunek bankowy Gminy Zawiercie prowadzony przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna nr: 74 1240 2975 1111 0010 4312 6805
w terminie do dnia 04.02.2022 r.

Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie, kto wpłacił wadium i tym samym uprawniony jest do wzięcia udziału w przetargu na daną nieruchomość oraz wskazywać nieruchomość której wpłata dotyczy.

Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na rachunek bankowy Gminy Zawiercie.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium we właściwej wysokości oraz przedłożenie komisji przetargowej:

 

 1. W przypadku osób fizycznych – dokumentu potwierdzającego tożsamość wraz z oświadczeniem według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia o przetargu oraz klauzulą informacyjną stanowiącą załącznik nr 3 do ogłoszenia o przetargu. Małżonkowie objęci ustawową wspólnością majątkową małżeńską zobowiązani są do udziału w przetargu osobiście, a w przypadku gdy udział w przetargu będzie brał jeden ze współmałżonków, wówczas zobowiązany jest on do okazania pisemnej zgody drugiego współmałżonka na uczestnictwo w przetargu według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia o przetargu wraz z klauzulą informacyjną, która stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia o przetargu.
 2. W przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – dowodu tożsamości i wyciągu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nie starszego niż 3 miesiące przed datą przetargu wraz z odpowiednimi załącznikami, o których mowa powyżej.
 3. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z rejestru nie starszego niż 3 miesiące przed datą przetargu, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

 

Jeżeli oferenta reprezentuje pełnomocnik winien on przedłożyć, wraz ze swoim dowodem tożsamości, stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie aktu notarialnego.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zawarcia aktu notarialnego.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. W razie uchylenia się od zawarcia umowy przez oferenta, który przetarg wygrał, wadium ulega przepadkowi.

Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu bądź zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne po dokonaniu wpłaty wadium.

 

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić najpóźniej jeden dzień roboczy przed dniem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości cenę nieruchomości osiągniętą w przetargu pomniejszoną o wpłacone wadium. Za datę wpłaty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek bankowy Gminy Zawiercie. Koszty zawarcia umowy notarialnej obciążają w całości nabywcę. Wydanie nieruchomości nastąpi po zawarciu aktu notarialnego.

 

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278) wymaga uzyskania zezwolenia w formie decyzji administracyjnej, wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

 

W przypadku nie uzyskania zezwolenia przed zawarciem aktu notarialnego, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Prezydent Miasta Zawiercie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

 

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu oraz dokumentacją dotyczącą nieruchomości.

 

Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.).

 

Ogłoszenie przetargowe znajduje się również na stronie internetowej www.zawiercie.bip.net.pl, zakładka Przetargi na nieruchomości, kategoria: na nieruchomości - 2021 oraz www.zawiercie.eu w zakładce Obwieszczenia.

Prezydent Miasta

Łukasz Konarski

 

Opublikowano dnia: 8 grudnia 2021 r.


WYKAZ NR 18/2021

 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat

 

Lp. Położenie dzierżawy  Stawka czynszu   za 1m²/ rocznie netto  Stawka czynszu   za 1m²/ rocznie  Stawka czynszu netto/rok Stawka czynszu za
1 m²/miesięcznie netto
Cel dzierżawy Powierzchnia dzierżawy Roczny czynsz netto  Roczny czynsz Miesięczny czynsz netto Nr Księgi Wieczystej Okres trwania dzierżawy Rodzaj użytku według ewidencji gruntów  Opis nieruchomości Zasady aktualizacji czynszu Termin płatności czynszu 
1 ul.Kormoranów            mapa 2 obr. Kosowska Niwa                       część działki 801/1     0,50 zł     zieleń 0,0300 ha   150,00 zł   CZ1Z/00020126/7 do 3 lat od dnia podpisania umowy RVI nieruchomość niezabudowana  Możliwość waloryzacji o roczny wskaźnik inflacji W terminie ustalonym w umowie dzierżawy

 

 

Opublikowano dnia 6 grudnia 2021 r.

Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawierciu.


 

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.