Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Urząd Miejski

Poradnik Interesanta

Wydział Komunikacji Społecznej

Gminny rejestr instytucji kultury

Gminny rejestr instytucji kultury

Wydział / Referat załatwiający sprawę:

Wydział Dialogu Społecznego


Do kogo adresowana jest procedura:

- Instytucje kultury gminy Zawiercie
- Instytucje, w których prowadzona jest, jako podstawowa, działalność kulturalna lub które dla takiej działalności zostały wybudowane i  nie mogą być przeznaczone do prowadzenia wyłącznie innej działalności podstawowej.


Forma załatwienia sprawy:

- Wpis do gminnego rejestru instytucji kultury, wynikający z:
  - utworzenia,
  - zmiany lub uzupełnienia danych zawartych w dokumentach będących podstawą wpisu,
  - połączenia, podziału lub likwidacji instytucji kultury,
- Wydanie zaświadczenia o wpisie do gminnego rejestru instytucji kultury,


Wymagane dokumenty (załączniki):

- Wniosek o dokonanie wpisu do rejestru (utworzenie, zmiana, likwidacja instytucji kultury) powinien zawierać następujące informacje:
   - pełną i skróconą nazwę instytucji kultury oraz oznaczenie jej siedziby,
   - przedmiot działalności instytucji kultury,
   - oznaczenie organizatora instytucji kultury,
   - cyfrowy identyfikator instytucji kultury nadany w systemie informacji statystycznej,
   - imię i nazwisko dyrektora instytucji kultury oraz imiona i nazwiska jego zastępców,
   - imiona i nazwiska pełnomocników instytucji kultury uprawnionych do dokonywania czynności prawnych w imieniu instytucji oraz zakres ich upoważnień,
   - nazwy oraz określenie siedziby zakładów i innych wyodrębnionych jednostek organizacyjnych instytucji kultury, które sporządzają bilans i ich cyfrowe identyfikatory nadane w systemie informacji statystycznej,
   - wyposażenie materiałowo-techniczne i środki finansowe instytucji kultury,
   - imię i nazwisko likwidatora (w przypadku likwidacji instytucji kultury),
-   Akt o utworzeniu instytucji kultury (np. uchwała Rady Miejskiej), oraz odpowiednio, jeżeli istnieje o połączeniu, podziale lub likwidacji instytucji kultury.
-   Statut instytucji kultury.
-   Bilans instytucji kultury za ostatni rok, (następnie corocznie składany do rejestru).
-   Informacja o obciążeniu środków trwałych instytucji kultury ograniczonymi prawami rzeczowymi.


Opłaty:

Postępowanie nie podlega opłatom


Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie, nie później niż 14 dni od daty przyjęcia kompletnego wniosku


Pokój, w którym można uzyskać informacje:

Urząd Miejski w Zawierciu – Wydział Dialogu Społecznego (pokój 204)
Biuro Obsługi Interesanta – hol Urzędu Miejskiego w Zawierciu (parter)


Telefon, e-mail:

tel. 32 672 43 31

e-mail: promocja@zawiercie.eu

Druk do pobrania

Brak


Podstawa prawna:

- Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity z 2012 r. poz. 406, z późn. zm.).
- Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189)


Tryb odwołania:

Brak procedury odwoławczej.


Informacje o zastosowaniu:

Instytucje kultury uzyskują osobowość prawną i mogą rozpocząć działalność z chwilą wpisu do rejestru prowadzonego przez organizatora.
Instytucje, w których prowadzona jest, jako podstawowa, działalność kulturalna lub które dla takiej działalności zostały wybudowane i  nie mogą być przeznaczone do prowadzenia wyłącznie innej działalności podstawowej.
Rejestr  składa się z czterech działów:
    1)    działu pierwszego - Oznaczenie instytucji kultury, do którego wpisuje się w odrębnych rubrykach:
a)    numer kolejny wpisu,
b)    pełną i skróconą nazwę instytucji kultury oraz oznaczenie jej siedziby,
c)    przedmiot działalności instytucji kultury,
d)    oznaczenie organizatora i aktu o utworzeniu instytucji kultury,
e)    cyfrowy identyfikator instytucji kultury nadany w systemie informacji statystycznej oraz uwagi;
    2)    działu drugiego - Organizacja instytucji kultury, do którego wpisuje się w odrębnych rubrykach:
a)    numer kolejny wpisu,
b)    wzmiankę o złożeniu do rejestru statutu instytucji kultury,
c)    imię i nazwisko dyrektora instytucji kultury oraz imiona i nazwiska jego zastępców,
d)    imiona i nazwiska pełnomocników instytucji kultury uprawnionych do dokonywania czynności prawnych w imieniu instytucji oraz zakres ich upoważnień,
e)    nazwy oraz określenie siedziby zakładów i innych wyodrębnionych jednostek organizacyjnych instytucji kultury, które sporządzają bilans, i ich cyfrowe identyfikatory nadane w systemie informacji statystycznej,
f)    uwagi;
    3)    działu trzeciego - Mienie instytucji kultury, do którego wpisuje się w odrębnych rubrykach:
a)    numer kolejny wpisu,
b)    wyposażenie materiałowo-techniczne i środki finansowe instytucji kultury,
c)    wzmiankę o złożeniu do rejestru bilansu instytucji kultury za ostatni rok,
d)    wzmiankę o obciążeniu środków trwałych instytucji kultury ograniczonymi prawami rzeczowymi,
e)    uwagi;
    4)    działu czwartego - Połączenie, podział i likwidacja instytucji kultury, do którego wpisuje się w odrębnych rubrykach:
a)    numer kolejny wpisu,
b)    wzmianki dotyczące połączenia, podziału lub likwidacji instytucji kultury,
c)    imię i nazwisko likwidatora,
d)    uwagi.


Uwagi:

Instytucja kultury jest zobowiązana informować organ rejestrowy o zmianach w złożonych dokumentach stanowiących podstawę wpisu.


Aktualizacja: 05.03.2019 r.

 

 

 

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

wyszukaj

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.