Skróty klawiszowe:

Dla mieszkańców

Galeria Muzealna Leszka Dutki

Strona główna » Dla mieszkańców » Galeria Muzealna Leszka Dutki


KOMUNIKAT

Informujemy, że od dnia 1 lutego br. działalność Galerii Muzealnej Leszka Dutki, mającej swoją siedzibę w Zawierciu przy ul. Leśnej 10 zostaje zawieszona z uwagi na zmianę miejsca czasowej ekspozycji dóbr artysty. 
Obecnie trwają czynności mające na celu przygotowanie nowej lokalizacji, w której nastąpi ponownia prezentacja dzieł sztuki Leszka Dutki.Stuletnie Zawiercie jest stosunkowo młodym miastem na tle sędziwych grodów, jakich w naszym kraju niemało. W kilkusetletnich, a nawet tysiącletnich miastach, bo i takich w Rzeczypospolitej nie brakuje, ze względu na ich historię i kulturotwórczą rolę buduje się nasza tożsamość. Dzięki woli Mistrza, który przekazał miastu olbrzymią część swojego dorobku artystycznego, Zawiercie nieśmiało dołącza do grona zacnych miast, które w sposób instytucjonalny gromadzą i eksponują dorobek minionych pokoleń.
W przededniu obchodów Roku 100-lecia, 10 listopada 2014 r. otwarto Galerię Muzealną Leszka Dutki, w której prezentujemy dzieła Honorowego Obywatela, a Galeria z każdym kolejnym dniem działalności, zgodnie z wolą swojego Patrona, wypełnia się dorobkiem artystycznym Jego uczniów, naśladowców i duchowych spadkobierców. Jest miejscem inspirującym do twórczego działania i przestrzenią, w której dokumentuje się tradycje miasta.
Galeria Muzealna Leszka Dutki stała się klamrą spinającą wyjątkowy czas Zawiercia. W przededniu zakończenia obchodów Roku 100-lecia staje się naszym „Zawierciańskim Rararium”, a także miejscem, która ma olbrzymi potencjał do tego, by wypełniać się rozmaitą twórczością Zawiercian. Tym co już wytworzono w warstwie materialnej i symbolicznej, jak i tym, co wykreują nowe pokolenia mieszkańców naszego miasta.

 

Kontakt:

Grażyna Ferdyn - Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. dokumentowania tradycji miasta i dorobku artystycznego
tel. 500 114 057, e-mail: g.ferdyn@zawiercie.eu

Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z obiektu Galerii Muzealnej Leszka Dutki

 

 

 

 

Wszystkich zdjęć: 10

ZAŁĄCZNIKI
 • Związek Samorządów Polskich
 • Rada Miejska w Zawierciu
 • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 • Lokale użytkowe do wynajęcia
 • ZAWIERCIE - CZYSTA GMINA
 • Platforma Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu
 • Uniwersytet Dziecięcy w Zawierciu
 • Zawierciański Senior
 • Portal mapowy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wersji wektorowej
 • Straż Miejska
 • Zawiercie w liczbach
 • Obwieszczenia
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • Dla Dzieci i Rodziców
 • Projekty edukacyjne
 • System Informacji Przestyrzennej Geoinfo 6
 • Herb i logo miasta
 • Zawierciańska Karta Dużej Rodziny
 • Fundusze Strukturalne
 • Mapa AED w Zawierciu

Urząd Miejski w Zawierciu
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 494 12 65, fax +48 32 67 215 13
e-mail: urzad@zawiercie.eu

Deklaracja dostępności
Portal internetowy Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Zawiercie jest miastem leżącym w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Niewątpliwym atutem miasta jest bliskość aglomeracji śląskiej. Wykorzystując swe położenie, Zawiercie od kilku lat wzmacnia swój wizerunek jako centrum obsługi ruchu turystycznego dla Jury, przez co przyciąga nowe inwestycje i pobudza przedsiębiorczość wśród mieszkańców Zawiercia i okolic.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna