Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Urząd Miejski

Plan Rozwoju Lokalnego Zawiercia na lata 2021-2030

Fundusze norweskie. Norwegian funding.

Fundusze norweskie. Norwegian funding.

FUNDUSZE NORWESKIE

Fundusze norweskie i fundusze EOG reprezentują wkład Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

W ramach funduszy norweskich i funduszy EOG Norwegia przyczynia się do ograniczenia nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmocnienia relacji dwustronnych z państwami beneficjentami z Europy Środowiskowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego. Norwegia ściśle współpracuje z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Wraz z pozostałymi darczyńcami Norwegia przekazała 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994–2014.

Fundusze norweskie są finansowane wyłącznie przez Norwegię i dostępne w państwach, które przystąpiły do UE po 2003 r. Fundusze norweskie na lata 2014–2021 wynoszą 1,25 miliarda euro.

Priorytety na ten okres to:

# 1 innowacje, badania naukowe, edukacja i konkurencyjność;

# 2 integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i ograniczenie ubóstwa;

# 3 środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna;

# 4 kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie i podstawowe prawa;

# 5 sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne.

Więcej informacji znajduje się na stronach:  www.eeagrants.org,  www.eog.gov.pl

 


The Norway Grants and the EEA Grants represent Norway's contribution to creating a green, competitive and inclusive Europe.

 

As part of the Norwegian and EEA funds, Norway contributes to reducing social and economic inequalities and strengthening bilateral relations with beneficiary countries from Central and Southern Europe and the Baltic Sea area. Norway works closely with the EU under the Agreement on the European Economic Area (EEA). Together with the rest of the donors, Norway provided € 3.3 billion under successive fund programs in 1994–2014.

 

Norway Grants are financed exclusively by Norway and are available in the countries that joined the EU after 2003. Norway Grants for 2014–2021 amount to EUR 1.25 billion.

 

The priorities for this period are:

 

# 1 innovation, research, education and competitiveness;

# 2 social inclusion, youth employment and poverty reduction;

# 3 Environment, Energy, Climate Change and Low Carbon Economy;

# 4 Culture, Civil Society, Good Governance and Fundamental Rights;

# 5 justice and home affairs.

 

More information is available at: www.eeagrants.org, www.eog.gov.pl

 

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.