Skróty klawiszowe:

Dzisiaj w Zawierciu
Wkrótce

Dzierżawa nieruchomości

Strona główna » Poradnik Interesanta » Wydział Nieruchomości, Gospodarki Miejskiej i Transportu » Dzierżawa nieruchomości

PROCEDURA URZĘDZIE MIEJSKIM W ZAWIERCIU

DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCIWydział / Referat załatwiający sprawę:

Wydział Nieruchomości Miejskich i Mienia Komunalnego

Kto może załatwić sprawę:

Wniosek o wydzierżawienie terenu może złożyć każda zainteresowana osoba.
Podpisaną przez Prezydenta umowę dzierżawy może odebrać osoba, z którą umowa została zawarta (dzierżawca)

Forma załatwienia sprawy:

 Podpisanie umowy pomiędzy Gminą a zainteresowana osobą

Wymagane dokumenty (załączniki):

Wniosek o wydzierżawienie nieruchomości z określeniem przedmiotu /nr działki/ i celu dzierżawy

Opłaty:

1. Czynsz dzierżawny , którego wysokość określona jest w umowie,

2. Podatek od nieruchomości naliczony przez Wydział Podatków na podstawie deklaracji podatkowej złożonej przez dzierżawcę w pok. 10

Termin załatwienia sprawy:

Do 2 miesięcy od złożenia wniosku

Pokój, w którym można uzyskać informacje:

Biuro Obsługi Interesanta – hol Urzędu Miejskiego
Pokój 218 /II piętro/

Telefon, e-mail:

tel. 32 672 22 53, 32 672 61 61 wew. 212,
e-mail: mieniegminy@zawiercie.eu

Formularz wniosku (druk do pobrania):

POBIERZ
Wniosek o dzierżawę nieruchomości

Podstawa prawna:

 1. Kodeks cywilny z 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 380 z późn. zm.)
 2. Zarządzenie nr 486/11 Prezydenta Miasta Zawiercie z dnia 27.12.2011 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę terenów będących mieniem komunalnym.


 Tryb odwołania:

Nie ma

Informacje o zastosowaniu:

Istnieje możliwość wydzierżawienia części działki
Stawki czynszu dzierżawnego są obliczane na podstawie Uchwał Rady Miejskiej

Uwagi:

WNIOSEK O WYDZIERŻAWIENIE DZIAŁKI NALEŻY ZŁOŻYĆ W BIURZE OBSŁUGI INTERESANTÓW W HOLU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO

Aktualizacja: 21.02.2017 r.

ZAŁĄCZNIKI
 • Rada Miejska w Zawierciu
 • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 • Lokale użytkowe do wynajęcia
 • ZAWIERCIE - CZYSTA GMINA
 • Platforma Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu
 • Uniwersytet Dziecięcy w Zawierciu
 • Zawierciański Senior
 • Portal mapowy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wersji wektorowej
 • Straż Miejska
 • Zawiercie w liczbach
 • Obwieszczenia
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • Dla Dzieci i Rodziców
 • Projekty edukacyjne
 • System Informacji Przestyrzennej Geoinfo 6
 • Herb i logo miasta
 • Zawierciańska Karta Dużej Rodziny
 • Portal Kulturalne Zawiercie
 • Fundusze Strukturalne
 • Internetowa Telewizja Zawiercie
 • Mapa AED w Zawierciu

Urząd Miejski w Zawierciu
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 494 12 65, fax +48 32 67 215 13
e-mail: urzad@zawiercie.eu

Portal internetowy Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Zawiercie jest miastem leżącym w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Niewątpliwym atutem miasta jest bliskość aglomeracji śląskiej. Wykorzystując swe położenie, Zawiercie od kilku lat wzmacnia swój wizerunek jako centrum obsługi ruchu turystycznego dla Jury, przez co przyciąga nowe inwestycje i pobudza przedsiębiorczość wśród mieszkańców Zawiercia i okolic.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna