Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Urząd Miejski

Fundusze strukturalne

Zawiercie – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020

Działanie RL.NI.1 NOWA INFRASTRUKTURA STREFY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ (PRZEDSIĘWZIĘCIA NIEINWESTYCYJNE), w ramach którego planuje się realizację następujących przedsięwzięć:

Działanie RL.NI.1 NOWA INFRASTRUKTURA STREFY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ (PRZEDSIĘWZIĘCIA NIEINWESTYCYJNE), w ramach którego planuje się realizację następujących przedsięwzięć:

W ramach przedsięwzięcia po przeprowadzonym postępowaniu dla zamówienia publicznego dnia 26.05.2022r., została zawarta umowa z firmą „INŻYNIERIA” Jerzy Sowa z Trzebini na "Wykonanie dokumentacji projektowej dla planowanej budowy drogi łączącej ulicę Podmiejską z ulicą Myśliwską w Zawierciu zlokalizowanej na działkach 1095/39, 1095/31, 1095/29, 1095/27, 1052/1 Obręb Marciszów w ramach zadania pn. „Zakup usługi w zakresie przygotowania projektu budowy nowego odcinka ulicy od Podmiejskiej do Myśliwskiej” w ramach projektu "Zawiercie – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020".

 

Wynagrodzenie umowne za wykonanie dokumentacji zgodnie z zawartą umową wynosi 94 710,00 zł brutto co stanowi odpowiednio:

- 85% środków Unii Europejskiej, w ramach Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 – 80 503,50 zł,

- 15% z budżetu państwa – 14 206,50 zł.

 

Termin wykonania określono na 23 września 2022 r. (tj. 120 dni od daty zawarcia umowy).

 

  1. Projekt budowy nowego odcinka ulicy od Podmiejskiej do Myśliwskiej

W ramach przedsięwzięcia planowane jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, kosztorysów inwestorskich i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla budowy nowego odcinka drogi od ul. Podmiejskiej do terenów inwestycyjnych pomiędzy ulicą Podmiejską a ul. Myśliwską wraz z niezbędnym dla inwestorów uzbrojeniem w pasie drogowym. Dokumentacja pozwoli na określenie kosztów przyszłej budowy drogi oraz formalne przygotowanie inwestycji do realizacji pod kątem prawa budowlanego i przeprowadzenia postępowania przetargowego.

Działanie realizowane będzie na terenie znajdującym się w obszarze rewitalizacji.

Realizacja przedsięwzięcia wpłynie na poprawę uzbrojenia w niezbędną infrastrukturę terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej – Obsza „A” w Zawierciu,  poprawę skomunikowania terenów oraz dostępu do sieci wod-kan.

Wskazana dokumentacja będzie punktem wyjścia do realizacji inwestycji na terenach inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej – Obszar „A” w Zawierciu.

 

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

wyszukaj

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.